Samengevat

  • De ECB eindigt haar netto-aankopen binnen het opkoopprogramma van activa eind deze maand.
  • Ze herhaalde dat de rentetarieven ten minste tot de zomer van 2019 onveranderd zullen blijven
  • De markten hadden dit verwacht en reageerden gematigd.
  • We verwachten dat de EUR / USD-wisselkoers volgend jaar zal stabiliseren rond 1,15.
  • Nu de balans van de 4 centrale banken zal krimpen, verwachten we een geleidelijke en dus geen marktverstorende impact op het vraag-aanbod evenwicht op de wereldwijde markten.

Wat is er gebeurd?

De netto-aankopen binnen het opkoopprogramma van activa zullen deze maand eindigen. Dat kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag 13 december 2018 aan. Daarnaast herhaalde ze haar standpunt dat de belangrijkste rentetarieven minstens tot de zomer van 2019 onveranderd zullen blijven. De beslissing werd algemeen verwacht en is in overeenstemming met eerdere aankondigingen van de ECB. Volgens de ECB zullen de activa die op vervaldag komen volledig worden herbelegd voor "een lange periode, tot voorbij de datum waarop zij de beleidsrente begint te verhogen". Dit betekent dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de ECB in 2019 zal starten met het afbouwen van haar balans. Over de hernieuwde ronde van de gerichte langetermijn herfinancieringsoperatie (TLTRO), zei voorzitter Draghi tijdens de persconferentie dat de Raad van Bestuur van de ECB dit onderwerp zal blijven bekijken. Hij herhaalde dat de macro-economische risico's over het algemeen in evenwicht zijn, maar voegde eraan toe dat de neerwaartse risico's de laatste tijd zijn toegenomen. Bijgevolg heeft de ECB haar groeivooruitzichten voor 2018 (van 2% tot 1,9%) en voor 2019 (van 1,8% tot 1,7%) enigszins verlaagd. Inflatievooruitzichten (CPI) werden ook enigszins aangepast voor 2018 (van 1,7% tot 1,8%) en 2019 (van 1,7% tot 1,6%).

Marktreactie

Het einde van het activa-opkoopprogramma werd verwacht, ondanks recente tekenen van een macro-economische vertraging. Daarom was de reactie van de markt eerder gematigd, waarbij de wisselkoers EUR/USD in een eerste reactie lichtjes daalde. Het rendement op Duitse Bunds varieerde na de beslissing in een krappe vork van 3 basispunten. De rente op 10-jarige Italiaanse overheidsobligaties nam toe met 7 basispunten nadat Draghi suggereerde dat het versoepelen van de financiële voorwaarden op zijn beurt weer zou kunnen leiden tot een toename van de groei waardoor de ECB de rente kan verhogen. Ondertussen leken de aandelenmarkten niet onder de indruk en vertoonden nauwelijks enige reactie.

Onze visie

Het einde van het activa-opkoopprogramma van de ECB was te voorzien en de onmiddellijke gevolgen ervan lijken beperkt. Bij ongewijzigde beleidsrentes en volledige herinvestering zal de monetaire verstrakking gegevensafhankelijk, geleidelijk en zeer zacht zijn. Aanvullende maatregelen zoals TLTRO kunnen indien nodig opnieuw worden geïntroduceerd. Daarom zullen de financiële voorwaarden zeer accommoderend blijven in de eurozone met reële rentetarieven in een diep negatief gebied. De ECB volgt de Fed die vier jaar geleden haar kwantitatief versoepelingsprogramma heeft verlaten en sindsdien haar rentetarieven al acht keer heeft verhoogd en ook is begonnen haar balans af te bouwen. De stijging van het renteverschil sindsdien tussen de VS en de eurozone - een belangrijke drijvende kracht achter de sterkte van de USD - zou binnenkort ten einde moeten zijn. Daarom verwachten we dat de EUR / USD-wisselkoers volgend jaar zal stabiliseren rond 1,15.

In een breder perspectief markeert het einde van het activa-opkoopprogramma van de ECB een keerpunt in het wereldwijde monetaire beleid. De geaggregeerde balans van de vier grootste ontwikkelde centrale banken (Fed, ECB, BoJ en BoE) zal in 2019 beginnen krimpen, na een enorme expansie in het afgelopen decennium. Dit zal een impact hebben op het vraag-aanbod evenwicht op de markten wereldwijd. Deze impact zal echter eerder geleidelijk zijn dan marktverstorend. In de komende 12 maanden verwachten we dat de rendementen op de 10-jarige Duitse Bund en het Amerikaans staatspapier respectievelijk zullen stijgen van 0,27% naar 0,8% en van 2,9% tot 3,25%. Hogere rendementen voor staatsobligaties zouden ook ten minste gedeeltelijk de jacht op rendement moeten afremmen (vooral in de VS). Daarom zijn we de laatste tijd minder positief geworden voor bedrijfsobligaties (Investment Grade en High Yield).

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook