Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Donald Trump, een president die breekt met alles en iedereen

Donald Trump, een president die breekt met alles en iedereen


Het minste wat we kunnen zeggen, is dat Donald Trump al veel stof deed opwaaien sinds hij zijn intrek nam in het Witte Huis.

Donald Trump, de verrassende winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, is sinds 20 januari officieel de 45ste president van de Verenigde Staten. Het minste wat we kunnen zeggen, is dat hij sinds hij zijn intrek nam in het Witte Huis al veel stof deed opwaaien. Door zijn ongebreidelde geldingsdrang lokten zijn eerste beslissingen tal van reacties uit, met logischerwijze ook gevolgen voor de financiële markten. Een eerste balans van dit spraakmakende begin van een ambtstermijn.

Het regent decreten sinds het begin van zijn mandaat

De nieuwe president had nauwelijks plaatsgenomen in het Oval Office of nam al een aantal omstreden beslissingen. De eerste was de ondertekening van een decreet voor de afschaffing van de wet op de gezondheidsverzekering van zijn voorganger (Obamacare), waartegen de Republikeinen zich altijd verzet hadden. Trump zette ook meteen de toon op het vlak van de internationale handel. Hij officialiseerde de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Trans-Pacific handelsakkoord (TPP) tussen 12 Amerikaanse en Aziatische landen.

Tegelijk stelde hij het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord (Alena) in vraag. Daarbij nam hij een gespierde houding aan tegenover Mexico, dat beschouwd wordt als de grote winnaar van dit akkoord. Voorts besliste hij tot de bouw van een muur tussen de twee landen, met de intentie om Mexico hiervoor te laten betalen (indien nodig via een heffing van 20% op de Mexicaanse invoer). Trump diende wel voor alles de belangen van Canada, het 3de lid van Alena, door de bouw van de Keystone XL oliepijplijn te herstarten. Tot slot ondertekende de president een decreet dat de toegang tot de Verenigde Staten moet beperken voor vluchtelingen en voor burgers van vermeende risicolanden. Hiermee lokte hij zowat overal ter wereld verontwaardiging uit.

Markten wachten op concrete herstelmaatregelen

Donald Trump zal wellicht op de ingeslagen weg doorgaan als het op handel en immigratie aankomt. We mogen niet vergeten dat hij niet alleen regeert. De presidentiële decreten hebben dan wel kracht van wet, de wet en de Grondwet moeten nageleefd worden. Trump kan ook niet om het Amerikaanse Congres, waar de Republikeinen eveneens in de meerderheid zijn, omdat dit Congres belast is met de goedkeuring van de federale begroting. Hij zal dus niet onbeperkt eigenmachtig kunnen optreden. Aangezien bepaalde decreten lang niet op unanimiteit kunnen rekenen, zullen de scherpe randen er waarschijnlijk van afgevijld worden wanneer ze door het Congres gaan.

De markten verwachten van Trump vooral concrete herstelmaatregelen. Meer dan overheidsinvesteringen in infrastructuur, die pas op lange termijn een impact zullen hebben, is het hen vooral te doen om de verlaging van de vennootschapsbelasting. Een belastingverlaging van 35% naar 25% zou het tarief in lijn brengen met het gemiddelde van de OESO en zou een beperkte impact hebben op het begrotingstekort. De winsten van Amerikaanse bedrijven zullen in dat geval een boost krijgen. Tot slot wordt ook uitgekeken naar de deregulering van bepaalde sectoren, in de eerste plaats de financiële sector. Het is op deze punten dat de president zal moeten overtuigen tijdens de eerste 100 dagen van zijn mandaat.

Vernieuwde volatiliteit kan kansen creëren

Donald Trump was sinds zijn verkiezing erg bepalend voor de evolutie van de financiële markten. De aandelenmarkten namen een hoge vlucht en ook de obligatierente steeg – wat dus betekent dat de koersen van obligaties in het algemeen daalden. Donald Trump blijft evenwel onvoorspelbaar en zijn minder constructieve ideeën kunnen de huidige positieve evolutie bedreigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor zijn offensief tegen globalisering en zijn negatieve invloed op de wereldhandel, waarvan veel groeilanden afhankelijk blijven. Wij blijven echter van mening dat hij zich pragmatisch zal opstellen en voorrang geven aan het aanzwengelen van de Amerikaanse groei (America first), wat de risicobereidheid op de markten ondersteunt. Een meer dynamische Amerikaanse groei zou ook de dollar sterker maken. Dit alles betekent niet dat de markten gespaard zullen blijven van volatiliteit. Integendeel, maar toch zal deze situatie ook interessante beleggingsmogelijkheden opleveren.Onze adviseurs zijn beschikbaar om u te helpen
bij het beheer van uw beleggingen.

  • Maak een afspraak in uw Financial Center
    - door te bellen naar het nummer 078 153 154.
    - of via de rubriek ‘Contact’.
  • Bent u DB Personal cliënt?
    Contacteer uw DB Personal advisor of zijn team op het nummer 078 15 11 11.
  • Bent u Private Banking cliënt? Neem contact op met uw Private Banker.

Lees ook