Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Dollar last adempauze in

Dollar last adempauze in


Na de forse stijging van 1,39 in 2014 tot 1,04 EUR/USD eind 2016, lijkt de dollar vandaag een adempauze in te lassen. Onlangs bereikte de dollar zelfs zijn laagste niveau van het jaar tegenover de euro. Dit kan grotendeels verklaard worden door een verzwakking van de ondersteunende factoren voor de dollar en een heropleving van deze voor de euro. Zijn we getuige van een tijdelijk fenomeen of is dit werkelijk een trendbreuk?

Fed en ECB: oorsprong van het verschil in monetair beleid

Sinds het einde van de financiële crisis van 2008 doet de Amerikaanse economie het beter dan die van de eurozone. Ondersteund door een zeer accommoderend monetair beleid van de Fed (de Amerikaanse centrale bank) kwam de Amerikaanse groei goed op dreef. Dezelfde vaststelling geldt voor de inflatie in de VS, die in de jaren volgend op de crisis evolueerde naar het door de Fed vooropgestelde niveau. Vanaf 2014 begon deze dan ook met het stapsgewijs afbouwen van haar steunmaatregelen. In een eerste fase door het stopzetten van haar effectenaankopen op de markt en vanaf 2015 door het optrekken van haar beleidsrente.

De Europese Centrale Bank (ECB) van haar kant trad niet onmiddellijk in de voetsporen van de Fed, waardoor het monetaire beleid in de twee regio’s uit elkaar groeide. Dit leidde tot een relatief groot renteverschil. Het gevolg daarvan was dat de voorkeur van de beleggers uitging naar de Verenigde Staten, waar de rentevoeten interessanter waren. Bovendien moest de eurozone moeilijke politieke momenten doorstaan, waaronder de Griekse crisis en de opmars van anti-Europese populistische partijen. Dit maakte dat de euro tijdelijk zijn hoedanigheid als vluchtwaarde verloor.

De euro trekt aan…

Het is duidelijk dat bepaalde factoren die sinds begin dit jaar wogen op de euro stilaan wegebben. Tijdens het eerste kwartaal van 2017 zette de eurozone voor het eerst in enkele jaren een sterkere groei neer dan de Verenigde Staten. De economische indicatoren in de eurozone konden de analisten positief verrassen, wat een impuls gaf aan de euro.

Bovendien kwamen de pro-Europese partijen in het eerste kwartaal zowat overal in de eurozone als overwinnaars uit de verkiezingen, wat de beleggers geruststelde. Recent voedde de verkiezing van Emmanuel Macron tot president van Frankrijk de hoop op een sterke Frans-Duitse as die bereid is om belangrijke structurele hervormingen door te voeren.

…en de dollar verzwakt

Ook al blijven de rentevoeten in de Verenigde Staten hoger dan in de eurozone, het verschil neemt af of lijkt althans niet meer in het voordeel van de dollar te spelen. Wat de fundamentals betreft, wachtte de Amerikaanse economie de initiatieven van Donald Trump niet af om een forse dynamiek aan te houden. Maar de beleggers beginnen wel hun geduld te verliezen bij de vaststelling dat de bewoner van het Witte Huis er niet in slaagt om zijn structurele hervormingen door te drukken.

Waaraan mogen we ons de komende maanden verwachten?

Wij denken dat de ondersteunende factoren van de euro zullen aanhouden. Maar tegelijk zal de dollar profiteren van de Amerikaanse groei die tijdens de tweede jaarhelft 2017 de bovenhand zou nemen. Bovendien zal de Fed doorgaan met haar renteverhogingen, terwijl de ECB nog geen duidelijkheid verschafte over een koerswijziging in haar monetair beleid. De beleggers lijken overigens de laatste persconferentie van de ECB verkeerd geïnterpreteerd te hebben en lijken ons momenteel te optimistisch over de eurozone.

In deze context blijven wij structureel positief voor de Amerikaanse dollar, maar sluiten we een volatielere periode niet uit. Onze nieuwe koersprognose bedraagt 1,10 dollar tegenover de euro op een horizon van 12 maanden. Op korte termijn zou de dollar binnen of dichtbij de vork van 1,05 tot 1,15 EUR/USD blijven evolueren.Heeft u interesse?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

of

Ontdek onze oplossingen


Lees ook