Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De Verenigde Staten en China hebben een wapenstilstand aangekondigd in hun handelsgeschil
  • Beide partijen winnen bij het afnemen van de spanningen en nemen deel aan discussies om proberen vooruit te komen
  • De financiële markten zijn verheugd over het Amerikaans-Chinees commercieel akkoord, maar de volatiliteit zal de komende maanden blijven bestaan.

Aan het einde van de G20-top hebben de Verenigde Staten en China een wapenstilstand aangekondigd in het handelsgeschil dat ze maandenlang gevoerd hebben.

De essentie van het bereikte akkoord

De Verenigde Staten zijn overeengekomen om de douanetarieven op een tranche van 200 miljard USD van invoer uit China op 1 januari 2019 niet te verhogen van 10% naar 25%, zoals gepland. Als tegenprestatie heeft China ermee ingestemd om een ​​"zeer aanzienlijk" bedrag (volgens een verklaring van het Witte Huis) van Amerikaanse energie-, landbouw- en industriële producten te kopen. Bovendien zullen er tussen de twee landen onmiddellijk besprekingen plaatsvinden over niet-tarifaire handelsbelemmeringen, cyberveiligheidskwesties, bescherming van intellectuele eigendom, overdracht van technologie, diensten en handel in landbouwproducten. Een overeenkomst over structurele veranderingen moet binnen 90 dagen worden bereikt of de tarieven zullen worden verhoogd tot 25%, zoals oorspronkelijk gepland.

De reactie van de financiële markten

De winsten op de aandelenmarkten in de afgelopen dagen suggereerden dat er een vorm van overeenkomst tussen de Verenigde Staten en China werd verwacht in de marge van de G20-top. Het akkoord voldoet op dit moment waarschijnlijk aan de verwachtingen. Dit leiden we af uit de reactie van de markten aan het begin van de laatste maand van het jaar, met aanzienlijke stijgingen in Azië en Europa en een positieve opening verwacht in de Verenigde Staten. Het zijn meer bepaald enkele van de meest afgestrafte cyclische sectoren (bv. basisgrondstoffen, auto) die de aandelenindexen naar boven trekken. Aan de andere kant is de reactie van de obligatiemarkten beperkt tot een bescheiden stijging van de rendementen op overheidsobligaties. Op de valutamarkt blijft de wisselkoers euro / dollar verankerd onder het niveau van 1,15.

Wat is onze mening?

President Trump zal de overeenkomst aan zijn politieke basis kunnen presenteren als een 'overwinning' voor de Verenigde Staten, maar China is er ook niet slecht uit gekomen. Het voorlopig vermijden van douanetarieven van 25%, die de Chinese economie verder zouden vertragen, zou meer tijd moeten laten opdat de stimuleringsmaatregelen van Peking effect hebben. Daarnaast zal extra uit de Verenigde Staten geïmporteerd worden "op basis van de eigen behoeften van China". Concreet heeft China weinig echte concessies gedaan.

De duivel zal, zoals altijd, in de details zitten. Een periode van drie maanden is niet lang om een ​​globaal akkoord te bereiken over complexe kwesties. De besprekingen tussen de twee partijen zullen achter gesloten deuren worden gehouden, maar de nadruk zal liggen op de interne dynamiek van het Witte Huis, tussen de voorstanders van een harde aanpak en die van een meer gematigde aanpak, en natuurlijk ook de houding van president Trump meer algemeen. Hij zou tegenkanting van zijn basis kunnen krijgen als de discussies niet snel tot concrete voorstellen leiden. Er kunnen dan beschuldigingen zijn van Chinees "manoeuvreren" in plaats van "concessie".

Aandelenmarkten blijven onze voorkeur genieten

Het zal zeker heel moeilijk zijn om alles af te spreken in de komende drie maanden. Wij zijn echter van mening dat er voldoende consensus zal worden bereikt over bepaalde kwesties om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen ook na de huidige termijn worden voortgezet. We verwachten nog regelmatig ruzie tussen de twee partijen, vooral als Trump kan aantonen dat de Chinese invoer uit de Verenigde Staten werkelijk toeneemt en dat een verdere waardevermindering van de Chinese munt beperkt is (zoals we verwachten).

Het vervolg van de discussies zou over het algemeen gunstig moeten zijn voor de Amerikaanse en Chinese aandelenmarkten. In dit stadium versterkt de gevonden overeenkomst onze huidige visie over de Amerikaanse en Aziatische aandelenmarkten. Hoewel nieuwe periodes van volatiliteit zeker zijn, blijven wij van mening dat het belangrijk is om te concentreren op beleggingen in aandelen in de huidige context van het einde van de cyclus.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook