Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Franse verkiezingen: Macrons overwinning is nog maar het begin

Franse verkiezingen: Macrons overwinning is nog maar het begin


Hoe reageren de markten na de overwinning van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen? En wat zijn de uitdagingen voor de nieuwe president?

Zoals verwacht won Emmanuel Macron de tweede ronde van deze unieke Franse presidentsverkiezingen met 66% van de stemmen vs. Marine Le Pen met 34%. De opkomst was met 74% de laagste sinds de presidentsverkiezingen van 1969 en het aantal blanco of ongeldige stemmen was daarentegen historisch hoog (12% van het totaal). Macron verwierf echter veel meer stemmen dan was voorspeld in de opiniepeilingen, wat hem een grotere politieke kracht kan geven in de komende politieke onderhandelingen.

Onze visie en de impact op de markt

De eerste reactie van de financiële markten in Europa is beperkt aangezien een overwinning van Emmanuel Macron al grotendeels in de koersen verwerkt is. Die hadden ook al geprofiteerd van de kapitaalinstromen van Aziatische investeerders in de dagen voorafgaand aan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Deze grote politieke horde werd met succes genomen en naar alle waarschijnlijkheid zullen deze instromen en die van andere regio’s bijdragen in de ondersteuning van de Franse en Europese aandelen in de volgende dagen en weken. Ook de obligaties van Europese bedrijven kunnen mogelijk meegenieten van deze beweging. De spreads tussen Franse staatsobligaties (OATS) en Duitse Bunds waren al vernauwd voor de tweede ronde van de verkiezingen en eventuele verdere inkrimpingen zouden echter gering zijn.

Op de wisselmarkten verwachten we dat de EUR verder zal stijgen ten opzichte van de USD en dat de Europese eenheidsmunt nog even op zijn elan kan doorgaan. De markten kijken met name naar de reactie van de ECB op het verkiezingsresultaat (en naar enkele recente, positieve economische cijfers in Europa). Eventuele indicaties van een toekomstige beleidsverstrakking van de ECB zouden de bezorgdheid van de beleggers over de beleidsdivergentie tussen Europa en de VS kunnen verminderen en dit ten voordele van de euro.

Welke problemen op middellange termijn?

Op middellange termijn zullen de markten met twee heel verschillende problemen geconfronteerd worden.

De eerste kwestie is Macrons vermogen om de nieuwe Assemblée Nationale (die in juni zal verkozen worden) te controleren, of minstens een efficiënte werkrelatie hiermee te onderhouden. Het feit dat Macron geen lid is van een gevestigde politieke partij maakt de evaluatie van wat er zal gebeuren moeilijk. Maar het lijkt zeker dat hij en zijn partij En Marche! niet genoeg parlementsleden zullen hebben om een meerderheid te vergaren. Hij zal daarom een soort brede links-rechtsovereenkomst moeten onderhandelen in het Assemblée (ongekend in de moderne Franse politiek) of moeten samenwerken met een centrumrechtse meerderheid (wat het doorvoeren van hervormingen mogelijk zal vereenvoudigen), een zogenaamde cohabitation. Echter, een eerste peiling op 4 mei gaf aan dat En Marche! ongeveer 250 zetels (van de op dit moment 577 zetels in het Assemblée) zou kunnen winnen in de komende parlementsverkiezingen. De keuze van eerste minister, die waarschijnlijk binnen acht dagen bekendgemaakt wordt, en de daaropvolgende kabinetbenoemingen kunnen een eerste indicatie geven van Macrons beleid.

De tweede cruciale problematiek voor de markten is de economische context in Frankrijk en meer algemeen in Europa. Recente macro-economische indicatoren zijn globaal genomen geruststellend (zoals hierboven vermeld) en voorzichtig optimisme heeft (vooralsnog) de plaats ingenomen van bezorgdheid over de economische malaise waarin Frankrijk al lange tijd verkeert. Als de statistieken positief blijven en de ECB aangeeft dat een beleidswijziging in het verschiet ligt, kunnen er op middellange termijn nog kleine bijkomende winsten verwacht worden voor de Franse risicovolle activa, ook al blijft de politieke situatie onduidelijk.

Maar dat is natuurlijk nog maar het begin. De nieuwe president heeft nu vijf jaar tijd om een complexe beleidsverandering te proberen implementeren in een nog steeds uitdagende politieke context. Het succes van deze hervormingen zal op lange termijn de motor zijn van de economische prestaties en de beleggingsresultaten.Lees ook