Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

De nieuwe fiscale spelregels voor 2017

De nieuwe fiscale spelregels voor 2017


Voor particuliere beleggers treden er dit jaar enkele fiscale veranderingen in werking. U vindt ze hier op een rijtje.

1. Roerende voorheffing: van 27 naar 30%

Op 1 januari 2017 klom de roerende voorheffing van 27% naar 30%. Die heffing is van toepassing op de meeste interesten en dividenden. In vijf jaar verdubbelde de roerende voorheffing ondertussen van 15% naar 30%.

Een uitzondering op de stijging vormt de roerende voorheffing op dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) die voor minstens 60% in zorgvastgoed investeren. Die roerende voorheffing daalde van 27 naar 15%. Twee GVV’s voldoen aan dat criterium: Aedifica en Care Property Invest.

Volgende uitzonderingen blijven gelden:

  • De inkomsten op spaarrekeningen blijven tot 1.880 euro per persoon of 3.760 euro per koppel vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven die limiet is een verlaagd tarief van 15% van toepassing.
  • Ook voor de interesten op de staatsbons van 4 december 2011 blijft de 15% voorheffing geldig, al is een groot deel van die staatsbons ondertussen vervallen.

2. Beurstaks: verdubbeling van het maximum

Die maatregel (sinds 1 januari 2017) is het sterkst voelbaar voor beleggers die grote verrichtingen uitvoeren: vanaf 296.000 euro voor aandelen, 722.000 euro voor obligaties en 152.000 euro voor bepaalde fondsen en beveks.

  • De TOB (beurstaks) van 0,27% op aandelen wordt begrensd tot 1.600 euro, tegenover 800 euro vroeger.
  • De beurstaks van 0,09% op obligaties heeft voortaan een plafond van 1.300 euro in plaats van 650 euro vroeger.
  • De beurstaks van 1,32% op bepaalde fondsen en beveks kan maximaal oplopen tot 4.000 euro in plaats van 2.000 euro.

De regering besliste ook om de beurstaks uit te breiden naar transactieplatformen in het buitenland.

3. Vaarwel speculatiebelasting

Die belasting van 33% was van toepassing op alle meerwaarden die binnen zes maanden na aankoop van een aandeel werden geboekt. De belasting had echter een averechts effect: minder transacties op de markten, minder financiële inkomsten uit de TOB (beurstaks) voor de staat en een daling van de inkomsten uit die zogenaamde speculatiebelasting. Daarom werd ze op 1 januari 2017 afgevoerd.

4. (Voorlopig) geen meerwaardebelasting op aandelen

Dit voorstel lag lange tijd op tafel tijdens de begrotingsonderhandelingen, maar verdween weer in de koelkast. Goed nieuws voor beleggers, ook al verduidelijkte de regering wel dat ze in de toekomst “voorstellen inzake de belasting met inbegrip van de meerwaarden” zou onderzoeken, voorstellen die “na analyse aan de regering kunnen worden voorgelegd”. Wordt wellicht vervolgd!Heeft u een vraag over de berekening van de belastingen op uw transacties?

Contacteer onze beleggingsspecialisten van Talk & Invest telefonisch op 078 153 154

of

Lees ook