Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

De kunst van discretionair beheer

Article Headline


Om nog beter in te spelen op de veranderende verwachtingen van beleggers stelt Deutsche Bank drie discretionaire portefeuilletypes met innovatieve strategieën voor.

In de voorbije jaren hadden particuliere beleggers te kampen met heel wat onzekere factoren bij het nemen van de juiste beslissingen voor hun geld: hoe gaan de beurzen, de rentevoeten en de wisselkoersen evolueren, enz.? Wie zijn vermogen wil veiligstellen, heeft het behoorlijk moeilijk in tijden van sterke volatiliteit. Hoe kunt u dus een portefeuille samenstellen in lijn met de doelstellingen van uw Financial ID? Het discretionaire beheer is een mogelijkheid die u kan interesseren.

“In de voorbije twee jaar hebben we tijdens onze expertisesessies gesproken met 15.000 cliënten van Deutsche Bank”, vertelt Pieter De Bisschop, Co-Head of Private Banking en Head of Private Solutions. “Ik heb vastgesteld dat mensen anders zijn gaan samenwerken met hun bankier. Vandaag de dag hebben cliënten steeds minder tijd om hun portefeuille op te volgen. Ze zijn dan ook bereid om het beheer van een deel van het vermogen dat ze niet meteen nodig hebben over te laten aan professionals.”

Drie discretionaire portefeuilletypes

U kunt dankzij DB Private Solutions Funds de samenstelling en het beheer van uw portefeuille toevertrouwen aan een professioneel beheerder. Met de formule discretionair beheer – een aanpak die zijn vruchten al afgeworpen heeft voor Private Banking-cliënten – bepaalt u de grote lijnen samen met uw DB Personal-adviseur. In functie van uw financiële doelstellingen en beleggingshorizon die zijn vastgelegd in uw Financial ID wordt de beste strategie bepaald om uw vermogen te laten aangroeien:

 • Regelmatige, potentiële inkomsten genereren,
 • Mikken op kapitaalgroei zonder al te veel risico’s te nemen,
 • Iets sterker groeien door meer risico’s te nemen.

De beheerders van Deutsche Bank stellen drie portefeuilletypes voor DB Private Solutions Funds samen en selecteren daarbij voor het merendeel gemengde fondsen1 van gereputeerde beheerders op de markt. Zo combineert u verschillende beheerstijlen binnen eenzelfde portefeuille. U kiest met andere woorden voor meerdere benaderingen om de doelstellingen te bereiken die u samen met uw DB Personal adviseur bepaald hebt.

100% transparant

De portefeuilles van DB Private Solutions Funds zijn echte oplossingen voor discretionair beheer. Elke geselecteerde belegging krijgt in uw portefeuillerapport een aparte lijn. Zo kunt u nauwgezet de prestaties van elk fonds of andere belegging van uw portefeuille opvolgen.

“Vandaag de dag hebben cliënten steeds minder tijd om hun portefeuille op te volgen.”


Nadat u uw Financial ID hebt bepaald, begeleiden onze DB Personal adviseurs u graag in het kiezen van een discretionaire oplossing.

 • Maak een afspraak in uw Financial Center:
  - via 078 153 154.
  - of via de rubriek ‘Contact’.
 • Bent u DB Personal cliënt?
  Contacteer uw DB Personal adviseur of zijn team op 078 15 11 11.

Lees ook

1 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.