Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

De heropleving van de opkomende landen


Het jaar 2015 en het jaarbegin van 2016 verliepen chaotisch, maar vandaag maken de groeilanden een opvallende heropleving mee.Het jaar 2015 en het jaarbegin van 2016 verliepen chaotisch, maar vandaag maken de groeilanden een opvallende heropleving mee.

Laat ons beginnen met een korte terugblik: nadat ze in de hoek zaten waar tijdens de financiële crisis van 2008 de klappen vielen, slaagden de opkomende markten er vervolgens sneller dan de ontwikkelde landen in om de motoren van hun economie opnieuw aan de praat te krijgen. Maar tijdens de jaren volgend op de crisis, wanneer het tijd was om een versnelling hoger te schakelen, bekoelde het beursenthousiasme in de groeilanden door de vrees voor een verhoging van de beleidsrente van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in combinatie met een groeivertraging. Sinds enkele maanden lijkt deze vrees weg te ebben en stroomt het geld opnieuw toe.

Ter herinnering, de opkomende landen zijn doorgaans gekenmerkt door een sterke en snelle groei, waarbij de risico’s navenant zijn. We denken dan vooral aan de risico’s die intrinsiek zijn aan een land, ook idiosyncratische risico’s genoemd.

Tekenen van heropleving

Na een chaotisch 2015 en jaarbegin van 2016 lijken de opkomende landen vandaag opnieuw in een stroomversnelling te komen:

 • China is erin geslaagd zijn economie draaiende te houden en mikt op een groei van 6,5%, onder meer via fiscale herstelmaatregelen. Op langere termijn wil Peking structurele hervormingen doorvoeren om de economie te richten op de binnenlandse consumptie en minder afhankelijk te maken van de uitvoer.
 • In Brazilië deed de val van de regering-Rousseff halfweg 2016 de hoop op economische en sociale vooruitgang heropleven. De door de nieuwe president Michel Temer doorgevoerde hervormingen mogen dan wel onpopulair zijn, ze lijken Brazilië wel uit de recessie te kunnen halen.
 • In India was de gedeeltelijke demonetisatie (de afschaffing van enkele geldbiljetten) in de strijd tegen de belastingfraude een van de belangrijkste beslissingen van de regering-Narendra Modi in het kader van de economische hervormingen in 2016.
 • In Zuid-Afrika is de rust enigszins teruggekeerd na de intrekking van de aanklachten tegen de minister van Financiën, de man die jarenlang waakte over het beheer van de overheidsfinanciën.

De risico’s van het beleid-Trump…

Er werd aangenomen dat de verkiezing van Donald Trump het positieve momentum op de beurzen van de opkomende landen zou beëindigen. Enerzijds zouden de protectionistische maatregelen een negatieve weerslag op de wereldhandel hebben en in het bijzonder voor de landen die uitvoeren naar de Verenigde Staten. Anderzijds zette het expansionistische programma van de nieuwe Witte Huisbewoner de beleggers ertoe aan om hun groei- en inflatieverwachtingen opwaarts bij te stellen, wat meteen de aanzet gaf voor een forse stijging van de rentevoeten in de Verenigde Staten. Geld stroomde uit de opkomende landen naar de Verenigde Staten en in mindere mate naar de eurozone.

Ook het einde van het ultra-accommoderende beleid van de Fed had de beleggers kunnen ontmoedigen omdat dit het einde zou betekenen van de liquiditeitsinjecties – waarvan de opkomende landen in belangrijke mate profiteerden – en zou leiden tot een rentestijging.

hinderen de opkomende markten niet in hun opmars

Nochtans duurde het niet lang alvorens de opkomende landen opnieuw een klim inzetten. De MSCI Emerging Markets won al meer dan 8% tijdens de eerste twee maanden van 2017, waarmee de index sterker presteerde dan de beurzen van de ontwikkelde landen1. Bovenop de beurswaarderingen die volgens ons nog steeds aantrekkelijk zijn, wordt verwacht dat het groeiverschil nog verder zal toenemen in het voordeel van de opkomende landen.

Die opkomende economieën profiteren van het wereldwijde herstel en zijn vandaag beter gewapend om het hoofd te bieden aan een eventuele vertraging. Veel van hen trokken lessen uit de vorige crisissen en brachten hun tekort op de lopende rekening terug. Ze profiteerden van de lage rente om zich te herfinancieren tegen betere voorwaarden en over langere looptijden, meestal in lokale munten om zo de appreciatie van zogenaamd sterke munten te vermijden. Daarmee zijn ze minder afhankelijk geworden van externe financiering.

De stabilisatie van de grondstoffenprijzen speelt eveneens een belangrijke rol in het positief advies dat wij vandaag geven voor de opkomende markten. Toch blijven deze markten onderhevig aan sterke volatiliteit en de geopolitieke risico’s zijn er groter dan in de ontwikkelde landen. Selectiviteit is zeker geboden, want deze landen zal het niet allemaal op dezelfde manier vergaan. Bovendien kan beleggen in individuele lijnen een complexe opdracht zijn. Een globale, goed gediversifieerde en door professionals beheerde oplossing lijkt ons het beste compromis.


Het onderstaande fonds2, dat door Deutsche Bank wordt verdeeld, belegt in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in opkomende landen of er het grootste deel van hun activiteiten realiseren. Lees aandachtig het prospectus en de KIID alvorens in te tekenen.

Fabrikant - Product3 Valuta Inkomsten Categorie Doelstelling4 SRRI5
 • SRRI

  L'indicateur synthétique de risque et de rendement donne une indication du risque lié à l'investissement dans un organisme de placement collectif. Il situe ce risque sur une échelle de 1 (risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) à 7 (risque plus élevé, rendement typiquement plus élevé). La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Il est basé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le temps.

  Doelstelling

  Chez Deutsche Bank, nous vous proposons une approche unique basée sur 3 objectifs clés: Liquidités, Protection et Croissance. En savoir plus

  Categorie Munt Inkomsten In detail bekijken
 • Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc Aberdeen
  USD Kapitalisatie Aandelen Groei - Risicovolle activa 6
  SRRI 6 Objectif Groei - Risicovolle activa Categorie Aandelen Munt USD Inkomsten Kapitalisatie In detail bekijken

Lees ook

Bron : Bloomberg.

1 Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.

2 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten en een compartiment kan aandelenklassen bevatten.

3 De volledige namen van de fabrikanten (beheerders) staan op de volgende pagina (detailpagina van het fonds).

4 Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke aanpak voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. Meer weten

5 De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.