Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • De farma- en biotechsector behoort sinds begin 2018 bij de best presterende sectoren. De Amerikaanse bedrijven blaken zelfs van gezondheid.
 • De sector staat wel voor een aantal uitdagingen, maar door de vergrijzing van de bevolking of behandeling van chronische ziekten zullen de uitgaven voor gezondheidszorg stijgen.
 • Er is een reëel groeipotentieel voor bedrijven die gaan investeren in onderzoek en innovatie.

De farmaceutische en biotechnologische sector behoort sinds begin 2018 bij de best presterende sectoren. Wereldwijd staat hij zelfs net na de technologiesector.

Farmaceutische bedrijven, die goed standhouden in volatielere beursperiodes, boekten sterke resultaten dankzij de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg.

Amerikaanse aandelen doen het goed

Hoewel dit geldt voor alle regio's, waren de Amerikaanse waarden echte uitblinkers. Uit vrees dat Donald Trump, zodra hij in het Witte Huis kwam, de sector meer zou reguleren en prijsbeperkingen voor geneesmiddelen zou opleggen, gingen de aandelen wel eerst achteruit.

Maar aangezien de sterke man in Washington de Amerikaanse economie koste wat kost wil stimuleren, kon hij de sector snel geruststellen. Hierop stegen de grote Amerikaanse farmaceutische groepen tot historische niveaus.

Waarom farma in trek zal blijven

Hoewel de Europese farmaceutische sector in vergelijking minder goed op dreef is, is hij toch een van de weinige sectoren in Europa die een positief resultaat neerzette. De gezondheidsgerelateerde waarden hebben op het oude continent dus ook goed standgehouden, vooral dankzij bedrijven die actief zijn in biotechnologie (de 'biotechs'). Hun prestaties liggen echter nog ver achter op die van hun Amerikaanse tegenhangers.

Ongeacht de conjunctuur zullen farmaceutische en biotechnologische waarden in de komende jaren in trek blijven en dit om meerdere redenen:

 • Er is nog veel groeipotentieel via innovatie en onderzoek: nieuwe producten, nieuwe moleculen, vernieuwing en modernisering van apparatuur voor de farmaceutische sector en de gezondheidszorg.
 • De farmaceutische waarden en de grote beurskapitalisaties van biotechbedrijven zijn nog relatief goedkoop.
 • Tal van grote kapitalisaties, die in deze sector al gevestigde waarden zijn, zullen geen andere keuze hebben dan fuseren of overnames doen om te blijven groeien en hun product- en dienstenaanbod aan te vullen. Evoluties die ongetwijfeld kansen zullen creëren.
 • Aan Amerikaanse zijde is de belastinghervorming gunstig voor de sector. Die hervorming is al gedeeltelijk ingecalculeerd in de koersen, maar volgens ons is er nog een positief verrassingspotentieel.

Enkele uitdagingen aangaan

Ook al is de farmaceutische en biotechnologische sector defensief, toch zal hij in de toekomst met meerdere uitdagingen worden geconfronteerd:

 • Veel bedrijven hebben naam gemaakt dankzij enkele succesgeneesmiddelen (in het jargon ook wel 'blockbusters' genoemd), waarvan veel octrooien vroeg of laat zullen verstrijken. Of ze in staat zijn nieuwe 'blockbusters' te vinden en zichzelf te vernieuwen, is bepalend voor hun toekomst.
 • De geneesmiddelenprijzen blijven onder druk staan door de zeer competitieve omgeving.
 • De politiek kan ook een langetermijneffect hebben aangezien geneesmiddelen en gezondheidszorg een thema blijft dat sterk verbonden is met het algemene welzijn en de volksgezondheid, die op elk moment minder of meer gereguleerd kan worden.
 • In de Verenigde Staten zouden de tussentijdse verkiezingen een spelbreker kunnen zijn als de democraten weer terrein zouden winnen en de initiatieven van Donald Trump blokkeren.

Reëel groeipotentieel

Kortom, ook al is de farmaceutische sector vandaag uitermate competitief, er is een reëel groeipotentieel voor bedrijven die gaan investeren in onderzoek en innovatie.

Factoren zoals de vergrijzing van de bevolking of behandeling van chronische ziekten gaan de uitgaven voor gezondheidszorg doen stijgen en innovatie stimuleren.

Ten slotte bevindt de farmaceutische sector zich momenteel in een consolidatiefase en behoren megafusies en -overnames beslist tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd in de sector gezondheidszorg?
Ontdek ons aanbod met betrekking tot dit thema :

Beleggingsfonds1 Gestructureerd product2

Lees ook

1 De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

2 Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor de gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingelegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij 'afgeleide instrumenten' daarentegen verbindt de uitgever van een Structured Note zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.