Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Het wettelijk pensioen is beperkt en zal in de meeste gevallen niet volstaan. Ook het aanvullend pensioen via een groepsverzekering is meestal beperkt.

U kunt een bijkomende buffer aanleggen via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering.

Een extra stootkussen voorzien, kunt u door bijvoorbeeld periodiek te beleggen.

Net als veel andere Belgen rekent u misschien op uw wettelijk pensioen om in uw oude dag uw uitgaven te dekken. Dit pensioen is voor werknemers en zelfstandigen echter beperkt. In de meeste gevallen zal het niet volstaan. Hoewel het aanvullend pensioen (via de groepsverzekering of het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) wat soelaas biedt, is ook dat vaak onvoldoende om het tekort volledig op te vangen.

Een oplossing? Zelf een pensioenreserve aanleggen. Via het pensioen- en langetermijnsparen kan u mogelijk genieten van een belastingvoordeel terwijl u spaart voor uw pensioen. Niets verhindert u om daarbovenop extra kapitaal op te bouwen.

Wanneer start ik best?

U wacht best niet tot na uw vijftigste om uw pensioen voor te bereiden. Hoe vroeger u begint, hoe kleiner de uiteindelijke inspanning om een reserve op te bouwen. Door vroeg te beginnen laat u bovendien de kracht van de samengestelde rente – rente op rente – in uw voordeel spelen.

Zelfs als u nog geen grote bedragen kan sparen, kan u door elke maand een bescheiden bedrag opzij te zetten al een mooi kapitaal opbouwen. Naarmate uw inkomen groeit, kan u de bedragen verhogen.

Fiscale voordelen?

Bij het pensioensparen komt jaarlijks een maximumbedrag van 940 euro (inkomstenjaar 2017) in aanmerking voor de berekening van een belastingvermindering. Via de personenbelasting kunt u dan recht hebben op een belastingvermindering van 30% van het gestorte bedrag. Let wel, u betaalt in principe ook op uw zestigste een eenmalige belasting. (Als alles zoals gepland verloopt, zal de federale overheid dit systeem wel aanpassen.)

De overheid biedt in sommige gevallen ook een belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Hier kan u jaarlijks tot maximum 2.260 euro (inkomstenjaar 2017) storten. Dit bedrag is begrensd in functie van uw netto belastbaar inkomen en het bestaan van een eventuele hypothecaire lening.

Fonds of verzekering?

Pensioensparen kan u via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering (tak 21/23).

Een pensioenspaarfonds biedt in principe geen kapitaalgarantie, net als de tak23-pensioenspaarverzekering. Een tak21-pensioenspaarverzekering biedt wel een kapitaalgarantie.

Het mogelijke rendement van een pensioenspaarfonds en tak23-pensioenspaarverzekering ligt wel hoger dan bij een tak21-pensioenspaarverzekering.

Tak21- en tak23-pensioenspaarproducten bieden u meestal heel wat flexibiliteit wat betreft uw stortingen: u kunt maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks storten.

Langetermijnsparen kan op zijn beurt dan weer enkel via een tak21- of tak23-verzekeringscontract.

Nog een extra buffer aanleggen?

Het pensioen- en langetermijnsparen vormen een goede basis voor uw eigen pensioenreserve, maar het belastingvoordeel is beperkt. Niets houdt u tegen om nog een bijkomend pensioenkapitaal op te bouwen. Dit vermogen op een spaarrekening parkeren, is meestal geen goede optie: de inflatie is hoger dan de spaarrente en tast de koopkracht van uw spaargeld aan.

Deutsche Bank heeft verschillende oplossingen om een pensioenvermogen op lange termijn op te bouwen. Zo kan u een tak21-pensioen- of langetermijnspaarcontract afsluiten om op een fiscaal voordelige manier voor uw pensioen te sparen.

U kan daarnaast ook via het DB Investment Plan maandelijks beleggen in een selectie van fondsen (zie hieronder). Op die manier kan u op uw eigen tempo een bijkomend pensioenvermogen opbouwen.

Bovendien heeft Deutsche Bank ook oplossingen voor wie een kapitaal bijeen heeft gespaard en daaruit tijdens zijn of haar pensioen extra inkomen wil puren.

Krijg tot 500 euro terug via DB Investment Plan

Met het DB Investment Plan kan u automatisch en regelmatig bedragen in één of meer fondsen uit de DB Best Advice-selectie beleggen, onze advieslijst van beleggingsfondsen. Het DB Investment Plan kan dan ook een goede oplossing zijn voor wie op langere termijn een aanvullend pensioenkapitaal wil opbouwen. Beleggen kan al vanaf 100 euro per maand, zonder instapkosten.

Deutsche Bank betaalt u de eerste 500 euro die u belegt in een of meerdere DB Investment Plans terug (maximum vijf), op voorwaarde dat u het aankoopmandaat minstens 18 maanden actief houdt. U kan van deze actie1 profiteren tot 31/03/2018.

Ontdek DB Investment Plan >

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak met uw Financial Center op 078 156 160
of via de rubriek ‘Contact’.

Ontdek meer over sparen & pensioen

Lees ook

1 Actie voorbehouden aan de cliënten die op de datum van de eerste inschrijving nog geen effectenrekening aanhouden bij Deutsche Bank of die wel al een effectenrekening aanhouden zonder dat er op die rekening echter een effect is geboekt op de datum van de eerste inschrijving. Info en voorwaarden van deze actie op: https://www.deutschebank.be/nl/oplossingen/fondsen/db-investment-plan.html