Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

De Fed voorziet 3 renteverhogingen in plaats van 4 voor 2017

De Fed voorziet 3 renteverhogingen in plaats van 4 voor 2017


Na de renteverhoging in maart voorziet de Amerikaanse centrale bank nog twee renteverhogingen voor 2017 en drie voor 2018. Dit ligt in lijn met onze verwachtingen, en die van de markt.

« Langer wachten met rentestijging zou economie niet ten goede komen. »

Zoals verwacht heeft de Federal Reserve (Fed) in maart haar beleidsrente opgetrokken met 25 basispunten, van een vork van 0.50-0.75% tot een vork van 0.75-1.00%. Dat was geen verrassing omdat recente verklaringen door leden van de Amerikaanse centrale bank al een nakende renteverhoging lieten vermoeden. De markten hadden dit al verwerkt in de koersen. De Fed kwam tot deze beslissing omdat de inflatie haar objectief benadert, en de sterke arbeidsmarkt en bedrijfsinvesteringen enigszins verstevigd zijn. Daarnaast verklaarde Janet Yellen, voorzitster van de Fed, dat te lang wachten met een rentestijging voor nog grotere rentestijgingen in de toekomst zou zorgen, iets wat de economie niet ten goede zou komen.

Desalniettemin herinnerde de voorzitster de beleggers eraan dat de Amerikaanse centrale bank haar visie niet verandert op het vlak van de aanhoudende economische risico’s en haar soepel monetair beleid. Daarenboven weerspiegelt een rentestijging geen herziening van de economische vooruitzichten. Dit is ook duidelijk in de minieme veranderingen die de Fed heeft doorgevoerd in haar economische groeiverwachtingen (de enige aanpassing was een kleine verhoging in de verwachte groei van het BBP voor 2018, van 2,0% naar 2,1%). De verwachte inflatie voor de komende jaren is dezelfde gebleven. In lijn met onze verwachtingen, en die van de markt, voorziet de Fed nog twee renteverhogingen voor 2017 en drie voor 2018.

Eerste reactie van de markt

Na de aankondiging van de beslissing en de daaropvolgende persconferentie, toonde de reactie van de markten (obligatiemarkt, aandelenmarkt en de dollar) dat ze een minder soepele toon hadden verwacht. De rendementen op de obligatiemarkten daalden, net zoals de dollar. De daling van de ‘greenback’ heeft de grondstofprijzen ondersteund die daardoor heropveerden. De aandelenmarkt steeg ook, opgelucht door de retoriek van de Fed.

In navolging van de beslissing van de Amerikaanse centrale bank hebben de centrale bank van China (PBoC) en die van Japan (BoJ) hun standpunten over hun monetair beleid duidelijk gemaakt. De interventie van de PBoC was niet verwacht. Deze heeft haar kortetermijnrente net zoals in januari verhoogd met 0,10%. De vergadering van de BoJ werd wel verwacht. Zij heeft haar monetair beleid niet aangepast.

Geen wijziging in ons basisscenario van twee renteverhogingen dit jaar

De beslissing van de Fed lag niet alleen in lijn met onze verwachtingen over de rentestijging. Ook de voorzichtige toon die de voorzitster gebruikte, verraste ons niet. De economische statistieken zijn verbeterd, de arbeidsmarkt blijkt gezond en de inflatie is geleidelijk aan het stijgen, wat zich nu nog moet vertalen in een verhoogde groei. Een agressievere toon van de Fed zou daarom voorbarig geweest zijn, zeker gezien de bescheiden consumptie en de sluimerende politieke spanningen. Na de persconferentie verwacht de markt geen renteaanpassing in mei en schat ze de kans op een renteverhoging in juni op 50% (tegenover 60% voor de vergadering). Ons scenario blijft onveranderd met twee bijkomende renteverhogingen dit jaar waarvan de volgende in juni.Lees ook