Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De Fed heeft haar beleidsrente onveranderd gelaten op 20 september, maar verwacht nog een extra verhoging voor het einde van het jaar, gevolgd door nog drie volgend jaar.
  • Voorzitter Janet Yellen bevestigde het begin van de kwantitatieve verstrakking (Quantitative Tightening) vanaf 1 oktober terwijl ze optimisme toonde voor groei.
  • Deze bereidheid van de Fed om vooruit te gaan in de normalisering van de rentevoeten heeft de markten in snelheid genomen.

Wat zijn de belangrijkste beslissingen van de Amerikaanse centrale bank?

De financiële markten keken ongeduldig uit naar de beslissingen die de Federal Reserve (Fed) zou aankondigen na haar septembervergadering. Zoals verwacht liet de Fed haar beleidsrente onveranderd binnen een vork van 1% tot 1,25%. Tegelijk kondigde ze haar plannen aan om te beginnen met de afbouw van haar enorme balans (4.500 miljard dollar).

De Fed zal met haar kwantitatieve verstrakking (Quantitative Tightening) van start gaan op 1 oktober door effecten op eindvervaldag geleidelijk niet meer te herbeleggen. In een eerste fase zal ze de omvang van haar balans met 10 miljard dollar per maand afbouwen tijdens het vierde kwartaal 2017 (6 miljard US Treasury Bonds, 4 miljard mortgage backed securities). Daarna voorziet de Fed een verhoging van dit bedrag in stappen van 10 miljard dollar om de 3 maanden tot een maximum van 50 miljard dollar per maand. Dit plafond zal dus bereikt worden tijdens het derde kwartaal van 2018.

De Fed sprak zich ook optimistisch uit over de groei. In haar aangepaste economische prognoses stelde ze de mediaanvoorspelling voor de BBP-groei in 2017 opwaarts bij (van 2,2% naar 2,4%) en bevestigde ze die voor 2018 (2,1%). De Fed verlaagde haar verwachtingen voor de werkloosheidsgraad in 2018 en 2019 (van 4,2% naar 4,1%). Tot slot werd de mediaanvoorspelling van de inflatie in 2017 niet gewijzigd (1,6%), terwijl die voor 2018 van 2,0% op 1,9% werd gebracht. Wat de inflatie betreft, geeft de beslissing van de Fed om haar vooruitzichten voor de core PCE (haar favoriete inflatiemaatstaf) minimaal bij te stellen aan dat zij ervan uitgaat dat de recente inflatiedaling tijdelijk is en dat de kerninflatie geleidelijk zal aantrekken tot de 2%-doelstelling in 2019.

Tot slot, en dat is het belangrijkste, wat de rentevoeten betreft, stelt de Fed nog steeds een bijkomende verhoging voor het einde van het jaar in het vooruitzicht, gevolgd door nog drie ingrepen volgend jaar. In tegenstelling verlaagde de Fed haar raming voor de neutrale beleidsrente op lange termijn van 3% naar 2,75%.

Reactie van de markten

De reactie van de markten wijst erop dat de commentaren en voorspellingen van de Fed iets meer “hawkish” waren dan voorzien. Dit was met name te merken aan de evolutie van de rentevoeten in de VS: de Amerikaanse rente op 10 jaar eindigde 2 basispunten hoger, terwijl de Amerikaanse rente op 2 jaar zijn hoogste niveau sinds november 2008 bereikte (1,43%). Bovendien steeg de waarschijnlijkheid van een renteverhoging in december van 50% voor de vergadering van de Fed tot meer dan 60% na afloop ervan.

De US aandelenmarkten eindigden in de buurt van een evenwicht, maar opmerkelijk was wel de stijging van de financiële sector (positieve correlatie met de rentevoeten). Op de wisselmarkten reageerde de dollar positief op het nieuws van de Fed en op de stijging van de rente. De dollar won 1% op de euro (wisselkoers EUR/USD in de buurt van 1,19). Goud tot slot verloor een beetje van zijn glans en zakte tot zijn laagste niveau sinds eind augustus (+/- 1.300 dollar per ounce).

Normaliseringsproces gaat door

In onze laatste publicaties onderstreepten we het feit dat de markten de kans op een nieuwe renteverhoging door de Fed voor het einde van het jaar te laag inschatten. Met de aankondiging door de Fed dat ze werk wil maken van de normalisering van de rentevoeten moesten de markten die mening deels bijsturen. Na de septembervergadering worden wij bijgetreden in onze verwachting dat er de komende 12 maanden nog minstens twee bijkomende renteverhogingen zullen volgen in de Verenigde Staten. We baseren ons daarvoor op de verwachte versnelling van de economische groei en het tijdelijke karakter van de recente inflatiezwakte (ook al zal het nog even geduld oefenen zijn alvorens de inflatie terugkeert naar meer aanvaardbare niveaus).

De economische gegevens kunnen de komende weken volatiel zijn als gevolg van de orkanen (Harvey, Irma, Maria), maar uiteindelijk zou de impact tijdelijk zijn en volgens de Fed “de nationale economie op middellange termijn niet doorkruisen in haar elan”. Bovendien zouden de beleggers uitkijken naar de komende veranderingen aan het hoofd van de Fed: niet alleen zou voorzitster Janet Yellen kunnen vervangen worden wanneer haar mandaat in februari 2019 afloopt, maar er zouden door president Trump vier bijkomende gouverneurs kunnen benoemd worden in de vacante posten.

Monetair beleid : eerder “havik” of “duif” ?

De termen “hawkish” en “dovish” worden doorgaans gebruikt om de oriëntatie van het monetaire beleid van een centrale bank aan te duiden.

Verwijzend naar de havik geeft “hawkish” aan dat een centrale bank veeleer geneigd is haar rentevoeten op te trekken, bijvoorbeeld om de prijsstabiliteit te verzekeren.

Verwijzend naar de duif betekent “dovish” dat een centrale bank veeleer geneigd is om haar rentevoeten te verlagen – of dat ze alleszins niet gehaast is om ze op te trekken – en zo de economische groei te stimuleren.

Lees ook