Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

De aandelenmarkten noteren duidelijk in het groen sinds het jaarbegin

De aandelenmarkten noteren duidelijk in het groen sinds het jaarbegin


Het was vooraf geen zekerheid dat de aandelenmarkten prachtprestaties zouden neerzetten gezien de hordes die ze onderweg tegenkwamen.

Ze hebben deze tot nu toe met succes genomen, te beginnen met de belangrijke politieke afspraken in Europa (Nederland, Frankrijk). In tegenstelling tot wat gevreesd werd, hebben die niet geleid tot een overwinning van het populisme. Deze gunstige resultaten werden met grote opluchting onthaald. Maar meer fundamenteel hebben de aandelenmarkten ook kunnen rekenen op andere motoren om te stijgen zoals de goed georiënteerde economische indicatoren en de globaal genomen robuuste trimestriële bedrijfsresultaten.

Op de obligatiemarkten zagen we logischerwijze een daling in de aantrekkingskracht van de veiligste staatsobligaties (Duitse Bunds, US Treasuries) als gevolg van de verminderde politieke onzekerheid. Hierdoor, en in de context van nog steeds lage rente, zochten beleggers actiever naar risicovollere obligatiecompartimenten, zoals bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten.

De marktomgeving blijft gunstig voor aandelen

De wereldwijde economie blijft verbeteren, met een gesynchroniseerd groeiherstel. China en de eurozone laten een gestage groei optekenen, terwijl de Verenigde Staten hun groei-elan zullen hervatten na de gebruikelijke verzwakking van het 1ste kwartaal.

Deze positieve conjuncturele dynamiek ondersteunt de bedrijfsactiviteiten en zou zich dit jaar kunnen vertalen in een winstgroei van meer dan 10% in de belangrijkste regio’s. Gezien de hoge waarderingsniveaus (Verenigde Staten, Europa) zal die winstgroei trouwens bepalend zijn voor de evolutie van de aandelenmarkten.

De regio die onze voorkeur draagt is de eurozone. De vertrouwensindicatoren blijven goed, de politieke risico’s zijn afgenomen na de overwinning van Macron bij de Franse presidentsverkiezingen en de bedrijven knopen opnieuw aan met solide winsten. Stuk voor stuk elementen dus die maken dat Europese aandelen opnieuw in de gunst zullen komen van internationale beleggers en voor extra kapitaalinstromen zorgen.

Ook de groeimarkten zijn interessant door de zichtbare vooruitgang op macro-economisch vlak en een aantrekkelijke mix “waardering/verwachte winstgroei”.

Een correctie is zeker niet uitgesloten na de sterke stijging van de afgelopen maanden. Echter, in de huidige context is dit eerder een opportuniteit om de aandelenblootstelling op een selectieve manier te verhogen.

Geleidelijke stijging van de obligatierente

De vooruitzichten voor staatsleningen zijn minder bemoedigend. Wij voorzien een stijging van de obligatierente tegen een achtergrond van aantrekkende groei en inflatie. De rentestijging zal echter niet bruusk verlopen gezien de geleidelijke normalisering van het monetair beleid van de Fed en de voorzichtigheid die de ECB nog steeds aan de dag legt.

In deze context zullen beleggers wellicht op zoek blijven naar obligatiesegmenten die het rendementsverschil kunnen maken. Bedrijfsobligaties blijven in dat opzicht aantrekkelijk, met name in de Verenigde Staten gezien de hogere rendementen en het stijgingspotentieel van de US dollar tegenover de euro op middellange termijn.

Ook obligaties van groeilanden blijven een interessante optie, met een voorkeur voor obligaties in een sterke munt (USD). Zij zouden ondersteund worden door de economische groeiversnelling en de stabilisering van de grondstoffenprijzen, en zullen in staat zijn om een gematigde stijging van de Amerikaanse rentevoeten te absorberen (geen heruitgave van de sterke turbulenties in het voorjaar van 2013 met de “taper tantrum1”).Lees ook

1 Grote onrust op de obligatiemarkten na de aankondiging van Ben Bernanke, de toenmalige voorzitter van de Fed, dat de Amerikaanse centrale bank van plan was om haar opkoopprogramma van obligaties (QE 3) geleidelijk aan af te bouwen.