Samengevat

Misschien behoort u tot de groep van beleggers die hun portefeuille ook met vreemde munten diversifiëren? Deze zomer nemen we enkele belangrijke vreemde munten onder de loep, in het bijzonder de US dollar, de Noorse kroon en het Britse pond.

Amerikaanse dollar (USD)

Na zijn klim tot ongeziene niveaus sinds midden 2017 verloor de Amerikaanse dollar (USD) sinds juni opnieuw wat terrein tegenover de euro. De koerswijziging die de Federal Reserve (Fed) aankondigde in de richting van een soepeler monetair beleid speelde in het nadeel van de USD, maar het lijkt voorbarig om van een trendbreuk te spreken.

De economische expansie zet zich voort in de Verenigde Staten en wordt er ondersteund door de privé-consumptie en de overheidsuitgaven. Verwacht wordt dat de groei dit jaar zal vertragen tot 2,5%, maar hoe dan ook dynamischer zal blijven dan vooropgesteld voor de eurozone (1,2%), waar de politieke risico’s en de risico’s voor de buitenlandse handel blijven wegen op de conjunctuurevolutie, ondanks een goed stand houdende binnenlandse vraag.

Tegen die achtergrond gooiden zowel de Fed als de ECB het roer om. De Fed behield in juni haar beleidsrente binnen de vork 2,25% - 2,50%, maar gaf ook aan dat de argumenten voor een renteverlaging in belang waren toegenomen. Wij voorzien voor de komende maanden twee renteverlagingen door de Fed bij wijze van voorzorg. De eerste zou er eind juli al kunnen komen. Ook de ECB zou binnenkort tot de actie kunnen overgaan. Tegen september wordt een verlaging van de depositorente van -0,40% tot -0,50% verwacht en een heropstart van het obligatieaankoopprogramma is niet langer uitgesloten.

De renteverlagingen van de Fed zijn volledig verrekend in de huidige koers van de Amerikaanse dollar en het renteverschil zal gunstig blijven voor de munt, terwijl de onzekerheden omtrent de eurozone van aard zijn om de opmars van de euro af te remmen. Wij verwachten dan ook dat de wisselkoers EUR/USD nog enige tijd zal blijven schommelen rond 1,15.

EUR/USD:

Noorse kroon (NOK)

De bezorgdheid over de uitgesproken vertraging van de wereldeconomie heeft de evolutie van de Noorse kroon (NOK) tijdens het voorjaar belemmerd. Aan het einde van het kwartaal putte de munt opnieuw kracht uit de toegenomen kans op een voortzetting van de cyclus van renteverhogingen.

Noorwegen kan prat gaan op een solide conjunctuur. De expansie blijft op de sporen dankzij de forse stijging van de investeringen in de oliesector. Bovendien leidt de werkloosheid, die stevig onder de 4% verankerd is, tot een stijging van het gezinsinkomen en de zwakte van de munt ondersteunt de export. Verwacht wordt dat de economie op volle toeren zal blijven draaien en dat de BBP-groei ook dit jaar zal uitkomen boven de 2,5%.

De centrale bank van Noorwegen (Norges Bank) bevestigde haar status als enige havik in het monetaire landschap door zoals verwacht haar beleidsrente in juni te verhogen van 1% tot 1,25%. Dit was de 3de renteverhoging in een jaar tijd. De positieve groeidynamiek en het verwachte behoud van de inflatie boven 2% zullen de Norges Bank wellicht overtuigen om op dit elan door te gaan en nog voor het einde van het jaar een volgende renteverhoging door te voeren.

De relatieve gezondheid van de Noorse economie in vergelijking met andere ontwikkelde landen en het almaar interessantere renteverschil worden niet weerspiegeld in de huidige waardering van de NOK. Hoewel de onzekere internationale context een risico blijft, zien wij op middellange termijn nog steeds een stijgingspotentieel voor de munt. Onze prognose op 12 maanden voor de wisselkoers EUR/NOK bedraagt 9,40.

EUR/NOK:

Britse pond (GBP)

Het Britse pond (GBP) wist geen vervolg te breien aan de koersstijging van het 1ste kwartaal. De vrees voor een brexit zonder akkoord na het ontslag van premier May heeft het enthousiasme van de markten de laatste twee maanden bekoeld.

De onzekerheid omtrent de brexit blijft wegen op de economische vooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk. De bedrijfsinvesteringen lopen verder terug en ook de autoproductie kreeg in het voorjaar forse klappen. De privéconsumptie blijft dan weer overeind dankzij de solide arbeidsmarkt (werkloosheid op 3,8%) en de stijging van de reële lonen. Als dit goede vormpeil wordt bevestigd, zou de groei in 2019 kunnen uitkomen op 1,4%, hetzelfde niveau als in 2018.

Ondanks de druk op de productiecapaciteit blijft de manoeuvreerruimte voor de Bank van Engeland (Bank of England) erg krap. De toegenomen kans op een ongeordende brexit, de matigende inflatie, de terugval van de vertrouwensindexen en de wereldwijde vertraging zijn stuk voor stuk factoren die pleiten voor een monetair status quo. Het valt dus te verwachten dat de Bank of England haar beleidsrente tot 2020 op 0,75% zal behouden.

De aanhoudende politieke onzekerheid en een mistige economische horizon zullen het GBP wellicht onder druk houden. Hoewel de munt nagenoeg is teruggezakt tot de laagste niveaus sinds het brexitreferendum, ziet het parcours er voor de komende maanden nog steeds erg hobbelig uit en voorzichtigheid lijkt ons aangewezen. Onze prognose op 12 maanden voor de wisselkoers EUR/GBP bedraagt 0,88.

EUR/GBP:


Wenst u een gedetailleerd overzicht over de evolutie van 6 valuta wereldwijd?

Ontdek onze vooruitzichten


Meer weten? Bent u geïnteresseerd in een van onze beleggingsoplossingen in vreemde munten?

Nadat uw Financial ID bepaald is, helpen onze adviseurs u graag verder om een oplossing te kiezen die overeenstemt met uw financiële doelstellingen.

  • Maak een afspraak in uw Financial Center:
    - door te bellen naar 078 153 154
    - of via de rubriek ‘Contact’
  • Bent u DB Personal cliënt?
    Contacteer uw DB Personal advisor of zijn team op het nummer 078 15 11 11

Lees ook