Net zoals vele andere beleggers diversifieert u uw portefeuille misschien met beleggingen in valuta's? Deze herfst kijken we hoe het staat met de belangrijkste wereldwijde valuta en in het bijzonder met het Britse pond, de Noorse kroon en de Zuid-Afrikaanse rand.

Samengevat

 • De onzekerheid omtrent brexit straft de hele Britse economie. Er heerst een grote nervositeit in afwachting van de beslissing van het Britse Parlement over het akkoord aangaande de uitstap uit de EU.
 • De goede economische vooruitzichten zouden de centrale bank van Noorwegen moeten stimuleren om in 2019 over te gaan tot twee renteverhogingen.
 • De beleggers geven de Zuid-Afrikaanse president voorlopig het voordeel van de twijfel. Deze heeft een grootschalig herstelplan aangekondigd om het land uit het economisch moeras te trekken.

Britse Pond (GBP)

De evolutie van het Britse pond (GBP) blijft overgeleverd aan het nieuws rond de brexit. Nu de onderhandelingen tussen Londen en Brussel in een stroomversnelling gekomen zijn, kreeg het pond enig respijt in de laatste rechte lijn van het jaar.

Het Verenigd Koninkrijk haalde de pronostieken onderuit door de beste groeicijfers sinds 2 jaar te laten optekenen in het 3de kwartaal, dit dankzij de privéconsumptie (effect van de Wereldbeker, stijging van de lonen) en de buitenlandse handel. Die sterke cijfers maskeren evenwel de aanhoudend zwakke investeringen en de vertraging in de dienstensector. Ook de vastgoedmarkt staat onder druk, vooral in de regio Londen. De groei zou in 2018 en 2019 uitkomen in de buurt van de 1,5%, op voorwaarde dat een harde brexit kan vermeden worden.

De Bank van Engeland (BoE) blijft tussen hamer en aambeeld zitten. Enerzijds bleef de inflatiestijging beperkt tot 2,4% in oktober, maar blijft de inflatiedruk reëel gezien de capaciteitsbeperkingen. Anderzijds treft de onzekerheid omtrent de brexit de economie als geheel en beperkt ze de manoeuvreerruimte. Een en ander maakt dat wij pas volgend jaar een renteverhoging door de BoE verwachten.

Het GBP is goedkoop, maar er heerst grote nervositeit in afwachting van de beslissing van het Britse Parlement over het akkoord voor een uitstap uit de EU. Een gunstige stemming zou de munt een boost kunnen geven, het tegengestelde zou voor neerwaartse druk op de koers zorgen. Wij blijven neutraal over het GBP.

EUR/GBP:

Noorse kroon (NOK)

De Noorse kroon (NOK) zag zijn voorsprong op de euro de voorbije maanden slinken als gevolg van de abrupte daling van de olieprijs. Toch bleef de terugval beperkt en sinds 1 januari is er nog steeds een lichte winst.

De economische activiteit stagneerde tijdens het 3de kwartaal: de privéconsumptie had te lijden onder de stijgende elektriciteitsprijzen en de hittegolf was dan weer nadelig voor de landbouwproductie. Deze effecten zijn evenwel tijdelijk en de komende kwartalen wordt opnieuw een groeiversnelling verwacht dankzij de binnenlandse vraag. Wij mikken op een groei van 2,1% in 2018 en van 2% in 2019.

De inflatie steeg de voorbije maanden sterk alvorens te vertragen onder invloed van de normalisering van de voeding- en elektriciteitsprijzen. De sterke arbeidsmarkt en de loonstijgingen zouden er evenwel voor zorgen dat de kerninflatie zich in een opwaartse trend handhaaft. Bijgevolg valt het te verwachten dat de centrale bank van Noorwegen (Norges Bank) op haar elan van september zal doorgaan met nog twee renteverhogingen in 2019.

Wij voorzien een stijgingspotentieel van de NOK tegenover de euro op basis van de solide fundamentals, een aantrekkelijke waardering en een renteverschil dat wellicht nog zal toenemen. De wereldwijde onzekerheid en de volatiliteit van de olieprijs zouden dan weer spelbreker kunnen zijn.

EUR/NOK:

Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)

Ondanks een zeer gecompliceerde economische en politieke context wist de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) een deel van zijn koersverlies sinds begin dit jaar goed te maken. De engagementen van president Ramaphosa konden de beleggers voor een deel geruststellen, op korte termijn althans.

Zuid-Afrika zonk tijdens het 2de kwartaal voor het eerst sinds 2009 weg in een recessie, dit door toedoen van de landbouwsector die zwaar door de droogte werd getroffen, de terugval in de transport- en de distributiesectoren en, alsof dat niet volstond, een sterke stijging van de werkloosheid. Om het land los te trekken uit het economisch moeras (en in het vooruitzicht van de verkiezingen in 2019) kondigde de president eind september een grootschalig herstelplan aan met een hervorming van de landbouw, een modernisering van de infrastructuren, de promotie van het toerisme en de vermindering van de telecommunicatiekosten. Ook jobcreatie wordt een prioriteit.

Tegelijk verhoogde de centrale bank van Zuid-Afrika (SARB) haar beleidsrente met 0,25% tot 6,75% om de koersdaling van de ZAR en de inflatieversnelling als gevolg van de stijgende energieprijzen in te dijken. Tenzij er de komende maanden nog een inflatieopstoot komt, zou de SARB voorlopig een pauze inlassen.

Als de beloofde hervormingen en investeringen er daadwerkelijk komen, zou de Zuid-Afrikaanse economie opnieuw de weg van een gematigde groei kunnen inslaan. De ZAR zou dan ook wat aantrekkelijker kunnen worden, maar het vertrouwen blijft broos en wij verwachten dat zijn evolutie hobbelig zal blijven.

EUR/ZAR:


Wenst u een gedetailleerd overzicht over de evolutie van de belangrijkste valuta wereldwijd?

Ontdek onze vooruitzichten


Meer weten? Bent u geïnteresseerd in een van onze beleggingsoplossingen in vreemde munten?

Nadat uw Financial ID bepaald is, helpen onze adviseurs u graag verder om een oplossing te kiezen die overeenstemt met uw financiële doelstellingen.

 • Maak een afspraak in uw Financial Center:
  - door te bellen naar 078 153 154
  - of via de rubriek ‘Contact’
 • Bent u DB Personal cliënt?
  Contacteer uw DB Personal advisor of zijn team op het nummer 078 15 11 11

Lees ook