Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

U hebt misschien zoals vele anderen gekozen om uw portefeuille te diversifiëren met beleggingen in buitenlandse valuta. Ontdek in deze editie van de DB Currency Update de evolutie en het potentieel van de voornaamste deviezen.

We zoomen in op de Australische dollar, Zweedse kroon en Turkse lira.

Australische dollar (AUD)

Naar een renteverhoging volgend jaar?

De Australische dollar (AUD) legde de voorbije maanden een hobbelig parcours af en ondervond de impact van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China én van een aantal binnenlandse ontwikkelingen.
De economische vooruitzichten blijven globaal genomen gunstig voor Australië. De groei trekt zich op aan de bedrijfsinvesteringen buiten de mijnsector, de overheidsuitgaven en de veerkracht van de bouwsector. De uitvoer zet zijn groei overigens voort, ondanks de protectionistische risico’s. De motor van de privé-consumptie, goed voor meer dan de helft van het BBP, wordt echter afgeremd door een hoge schuldgraad en zal wellicht stationair blijven draaien. Dit zal Australië echter niet verhinderen om ook dit jaar door te gaan op zijn groei-elan van ongeveer 2,5%.
Tegen een achtergrond van gematigde inflatie houdt de Australische centrale bank (RBA) haar beleidsrente sinds 2 jaar historisch laag op 1,5%. Toch benadrukte ze dat de volgende rentebeweging opwaarts zal zijn. Tekenen van loonstijgingen tegen een achtergrond van dalende werkloosheid zullen, als ze bevestigd worden, als katalysator werken en de RBA ertoe aanzetten om haar steun aan de economie af te bouwen vanaf half 2019.
De waardering van de AUD is aantrekkelijker geworden. Als het scenario van een eerste renteverhoging door de RBA volgend jaar concreter wordt, is een koersstijging niet uitgesloten.

Zweedse kroon (SEK)

De SEK is goedkoop maar met weinig katalysatoren op korte termijn

De Zweedse kroon (SEK) heeft het sinds begin dit jaar vrij moeilijk. De opstoot van volatiliteit op de financiële markten en het status quo van de Zweedse centrale bank (Riksbank) blijven wegen op de evolutie van de SEK.
De economische groei in Zweden blijft het behoorlijk doen, maar bereikte wellicht zijn hoogste niveau tijdens het 2de kwartaal. Verwacht wordt dat de groei zal matigen als gevolg van een minder sterke privé-consumptie en een terugval van de vastgoedinvesteringen. Bovendien kan de onzekere internationale omgeving (Brexit, handelsconflicten) wegen op de uitvoer. Het budgettaire en monetaire beleid zou dan weer stimulerend blijven werken. Een en ander zal er wellicht voor zorgen dat de groei in 2018 zal vertragen, maar toch nog kan afklokken op 2,5%.
Hoewel de inflatie (2,2% in juli) voor de 3de maand op rij in de buurt van het beoogde niveau uitkwam, bleef de inflatie (energie buiten beschouwing) steken op 1,3% en dus beduidend onder de optimistische prognoses van de monetaire autoriteiten. In de huidige stand van zaken is het weinig waarschijnlijk dat de Riksbank haar beleidsrente nog voor het einde van het jaar zal verhogen (in tegenstelling tot de Norges Bank, haar Noorse tegenhanger).
De waardering van de SEK is zeer goedkoop, maar het geringe renteverschil tegenover de euro beperkt op korte termijn het stijgingspotentieel. De uitslag van de parlementsverkiezingen van 9 september is onzeker en ook dit zou de volatiliteit in de hand kunnen werken.

Turkse lira (TRY)

Abrupte val en toegenomen volatiliteit van de Turkse lira

De Turkse lira (TRY) werd het slachtoffer van de verzuurde diplomatieke relaties tussen de Verenigde Staten en Turkije en het immobilisme van de centrale bank (CBRT) tegenover de oplopende crisis. De munt kelderde en de spectaculaire duik van 10 augustus ligt nog vers in het geheugen.
Turkije kon lange tijd uitpakken met een ongebreidelde groei die zich optrok aan budgettaire gulheid en goedkoop krediet. Deze economische oververhitting bracht echter een aantal onevenwichten met zich mee. Intern wordt het land geconfronteerd met een ontsporende inflatie van bijna 18% in augustus. Extern is het lopende tekort (6,5% van het BBP) een van de hoogste ter wereld. De terugslag belooft pijnlijk te zijn: de wegsmeltende koopkracht van de gezinnen, de uitzichtloze situatie van de bedrijven met een hoge schuldgraad in Amerikaanse dollar en de stilvallende kapitaalstromen kunnen niet anders dan uitmonden in een dramatische groeivertraging.
De initiatieven van de CBRT op het liquiditeitenfront hadden nauwelijks effect op de TRY. Er is een ingrijpende maatregel nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een significante verhoging van de beleidsrente, die sinds juni op 17,75% staat, om de vicieuze cirkel te doorbreken tussen de neergang van de munt en de onstuitbare inflatie. Voorwaarde daartoe is dat de CBRT haar onafhankelijkheid terugwint, wat geen evidente zaak is. De TRY is zeer goedkoop en biedt zeer hoge rentevoeten. Dit gezegd zijnde, is het wachten op een radicale omslag van het economisch beleid (eventueel gepaard gaand met buitenlandse hulp) en een ontmijning van de geopolitieke spanningen om de situatie enigszins te stabiliseren. Hoe dan ook blijft de TRY uiterst speculatief.


Wenst u een gedetailleerd overzicht over de evolutie van de belangrijkste valuta wereldwijd?

Ontdek onze vooruitzichten


Meer weten? Bent u geïnteresseerd in een van onze beleggingsoplossingen in vreemde munten?

Nadat uw Financial ID bepaald is, helpen onze adviseurs u graag verder om een oplossing te kiezen die overeenstemt met uw financiële doelstellingen.

  • Maak een afspraak in uw Financial Center:
    - door te bellen naar 078 153 154
    - of via de rubriek ‘Contact’
  • Bent u DB Personal?
    Contacteer uw DB Personal advisor of zijn team op het nummer 078 15 11 11

Lees ook