Samengevat

  •   Turkije beleeft een nieuwe crisisperiode tegen de achtergrond van een depreciërende Turkse lira en een hoge inflatie.
  •   Twee ‘politieke’ elementen hebben de volatiliteit terug opgewekt: de relatief passieve houding van de Turkse centrale bank en de verslechtering van de diplomatieke relaties tussen de VS en Turkije.
  •   Hoewel de Turkse economie in kritieke toestand verkeert, is het besmettingsrisico ten opzichte van andere opkomende landen volgens ons beperkt.

De economische crisis die zich sinds enkele dagen afspeelt in Turkije heeft de aandacht van beleggers getrokken. De zorgen over de houdbaarheid van de groei en de verhoogde inflatie in dit land zijn echter niet nieuw ...

De val van de Turkse lira en de opleving van de volatiliteit

Twee triggers hebben een toename van de volatiliteit op de financiële markten en een scherpe daling van de Turkse lira veroorzaakt:

  •   ten eerste is er de toegenomen scepsis over de onafhankelijkheid van de centrale bank van het land, vooral omdat deze er niet in geslaagd is in te grijpen als reactie op de intensivering van de crisis;
  •   ten tweede zijn de diplomatieke relaties tussen de VS en Turkije de laatste tijd verslechterd. Zo dreigt de VS met een aantal sancties als reactie op de aanhoudende hechtenis van een Amerikaans staatsburger. Daardoor zou onder andere de toegang van Turkije tot buitenlandse financiering door internationale organisaties kunnen worden beperkt. Daarnaast kondigde president Trump een verdubbeling aan van de importtarieven van staal en aluminium uit het land naar respectievelijk 50% en 20%.

Dit scenario is niet geheel nieuw voor Turkije. Turkije bevond zich de afgelopen jaren al meermaals in moeilijkheden. Zo zag de centrale bank zich genoodzaakt om de rente agressief te verhogen – de laatste twee keer in 2014 en 2016. De huidige situatie lijkt echter een grotere uitdaging te vormen. Beleggers maken zich meer en meer zorgen over de evolutie van de Turkse inflatie (in juli bedroeg deze bijna 16% op jaarbasis), evenals de externe schuld en de banksector. Bovendien zetten de Amerikaanse sancties de kapitaalstromen extra onder druk.

Hoe reageren de markten?

De Turkse lira daalde sterk ten opzichte van zowel de Amerikaanse dollar als de euro en staat nu meer dan 40% lager dan begin dit jaar. Ook Turkse aandelen en obligaties bewogen, waarbij de rente fors steeg, en de beurs van Istanbul tuimelde.

Maar de negatieve marktreactie bleef niet beperkt tot Turkije. Zo gingen ook de aandelen van de Europese en opkomende markten met meer dan 2% achteruit. Beleggers maken zich ook zorgen over de blootstelling van banken in de eurozone aan Turkije, de Euro Stoxx Banks-index blijft het immers slechter doen dan de bredere Eurozone-markt. Tot slot waren de gevolgen ook zichtbaar op de obligatiemarkten van de eurozone, met druk op de Italiaanse rente (Italiaanse rente op 10 jaar boven 3%), en een toename van de spread (renteverschil) tussen Italië en Duitsland tot meer dan 270 basispunten (2,7%).

Onze mening omtrent de situatie

De situatie in Turkije blijft cruciaal voor kapitaalmarkten, nu de inflatie naar alle waarschijnlijkheid verder zal stijgen, de economie in een recessie zou kunnen belanden en de banksector het hoofd moet bieden aan tal van uitdagingen. Een verandering in het begrotingsbeleid van Ankara en een verdere verstrakking van het monetaire beleid van de Turkse centrale bank lijken op korte termijn noodzakelijk om de vicieuze cirkel van depreciatie van de Turkse lira en de stijging van de inflatie te doorbreken, hoewel dit het risico op een recessie met zich meebrengt.

Het politieke leiderschap in Turkije heeft tot nu toe de kaart van de groei getrokken boven prijsstabiliteit. Dit zal waarschijnlijk niet veranderen zonder een verdere escalatie van de crisis. Daarom lijkt het aangewezen om voorzichtig te blijven over Turkse activa. Op een gegeven moment zullen de autoriteiten (regering, centrale bank) toch moeten beslissen om actie te ondernemen om een zekere dosis van vertrouwen in het politieke kader te herstellen en kalmte terug te krijgen op de markten.

Wat is het besmettingsrisico van de Turkse crisis?

Volgens ons zou het besmettingsrisico echter beperkt moeten blijven. De handelsimpact van de Turkse crisis is beperkt, aangezien de export van de eurozone naar Turkije minder dan 0,6% van het BBP uitmaakt. Niettemin zou een Turkse bankencrisis negatieve gevolgen hebben voor banken in de eurozone met een grote blootstelling aan Turkije, met name in Spanje, Frankrijk en Italië.

De Europese Centrale Bank (ECB) volgt de ontwikkelingen op de voet, maar de gevolgen van de crisis in Turkije lijken beheersbaar en zouden geen kredietcrisis veroorzaken in de eurozone. Hoewel ze een negatieve invloed hebben op het sentiment, zijn de gebeurtenissen in Turkije tot slot specifiek aan het land. Ze mogen niet worden gezien als een maatstaf voor de ruimere opkomende markten, gelet op de veel sterkere balans van de lopende rekeningen en het minder zorgwekkende niveau van buitenlandse schulden elders.

Hebt u beleggingen in Turkse lira?

Nadat uw Financial ID werd vastgesteld, zullen onze adviseurs u door de verschillende beschikbare opties leiden.

Contacteer ons

Lees ook