Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Latere fasen van de economische cyclus gaan gepaard met verhoogde volatiliteit.
  • De rendementen in die fase kunnen echter hoog zijn. Blijf dus belegd, maar dek de risico's af.
  • Risicobeheer en spreiding blijven belangrijk.

In de kwartaalupdate van onze Outlook 2018 leggen we uit hoe de toegenomen turbulentie op de financiële markten deze laatste maanden een weergave is van de late fase van de economische cyclus alsook van de handels- en geopolitieke spanningen. Dit gezegd zijnde, blijft de globale economische groei robuust en zien wij nog tal van opportuniteiten op de financiële markten. We stellen daarenboven vast dat, in historisch perspectief, een hogere volatiliteit op het einde van de cyclus gepaard kan gaan met behoorlijke rendementen. Het is dus beter om belegd te blijven, maar met een zekere bescherming tegen de risico’s.

De 10 op te volgen thema’s van 2018: waar staan we?

Onze publicatie bevat een update van onze 10 op te volgen thema’s van 2018. Elk van die thema’s wordt geanalyseerd in het licht van de recente marktontwikkelingen. Een belangrijk thema in het kader van de toegenomen marktvolatiliteit sinds begin dit jaar is “Een gewaarschuwd man is er twee waard”. Desondanks is er “Nog zuurstof voor aandelen”, een ander belangrijk thema. Hoe dan ook, een goed beheer van de risico’s en een gezonde diversificatie blijven van primair belang.

Blijf belegd, maar dek risico’s af

Na een toelichting van onze kijk op de toestand van de wereldeconomie, staan we stil bij onze positionering in het kader van een multi-asset beheer. Vervolgens geven we u een gedetailleerd overzicht van de aandelenmarkten, de obligatiemarkten en de vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar in het deel gewijd aan valuta. Tot slot zetten we onze meest recente macro-economische vooruitzichten uiteen voor de belangrijkste activaklassen.

Meer weten?

Nadat uw Financial ID bepaald is, helpen onze adviseurs u graag verder om een oplossing te kiezen die overeenstemt met uw financiële doelstellingen.

Contacteer ons

Lees ook