Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

10 thema’s voor 2018: update

Nu het tweede kwartaal van 2018 volop bezig is, zetten we voor u de meest opmerkelijke tendensen van de economie en de markten voor de komende maand in de kijker. We proberen hier eveneens de gepaste beleggingsantwoorden aan te koppelen.

1

Een gewaarschuwd man is er twee waard

De volatiliteit is terug

Na de sterkste januari sinds 1997, hadden aandelen hun eerste correctie van 10% in twee jaar en nam de volatiliteit toe tot het hoogste niveau sinds 2015. We verwachten niet dat deze volatiliteit opnieuw zal dalen in een klimaat van stijgende rentevoeten, verstrakking van het beleid van centrale banken, verkiezingen, beleidsrisico’s in de VS (importheffingen) en verhoogde geopolitieke risoco’s. Rekening houdend met deze risico’s, zullen een tactische positionering en een efficiënt risicobeheer zeer belangrijk blijven.

2

Groei is geopolitieke gebeurtenissen te snel af

Economische groei duurt voort

Het economische momentum van dit jaar is tot nu toe zo krachtig dat we onze BBP-groeiprognoses voor de VS en Europa naar boven hebben bijgesteld. In alle belangrijke ontwikkelde en opkomende markteconomieën blijft de kans op een recessie verwaarloosbaar. Dit klimaat van gesynchroniseerd, wereldwijd economisch herstel zal ook de komende tijd gunstiger zijn voor aandelen (waaronder ook aandelen met kleine en middelgrote marktkapitalisatie) dan voor obligaties.

3

Centrale banken in overgangsperiode

Keerpunt komt dichterbij

De transitie van de ECB zal later dit jaar plaatsvinden. De renteverhogingen van de Fed zullen naar koersverwachting langzaam gebeuren, maar doordat de balansen van centrale banken in november waarschijnlijk hun piek zullen bereiken, zijn de markten zich ervan bewust dat het keerpunt dichterbij komt. De overgang naar een minder soepel monetair beleid geeft daarom een lichte tegenwind voor aandelen (dit kan mogelijk worden gecompenseerd door sterke bedrijfswinsten) en obligaties (met hogere rentevoeten).

4

Vastrentende beleggingen onder de loep

Rendementen blijven een uitdaging

Meerdere factoren hebben geleid tot opwaartse druk op de rentevoeten: De versnelde economische groei, een lichte stijging van de Amerikaanse inflatie, de financiering van het overheidstekort door Amerikaanse belastinghervormingen en een ongunstige dynamiek van aanbod en vraag naar obligaties. Door de lage rente zijn staatsobligaties gevoelig voor zelfs de kleinste opwaartse bewegingen, waardoor deze dit jaar tot nu toe negatieve resultaten hebben geboekt. In een activaklasse waar rendementen naar verwachting een uitdaging zullen blijven, bieden obligaties van opkomende markten in sterke valuta’s het grootste opwaartse potentieel.

5

Nog wat zuurstof voor aandelen

Alle ogen gericht op winsten

Door een toename van de volatiliteit in de periode februari-april zijn de prestaties dit jaar aanzienlijk lager dan in 2017. In lijn met onze verwachtingen, blijkt de aandelenselectie essentieel te zijn, aangezien de prestaties van verschillende sectoren steeds verder uiteen lopen. Als we echter door de volatiliteit heen kijken, zal een gezonde, gesynchroniseerde, wereldwijde stijging van bedrijfswinsten een stimulerende factor blijven voor aandelenkoersen in een klimaat waarin de koers winstverhoudingen waarschijnlijk licht zullen dalen.

6

De ‘nieuwe’ opkomende aandelenmarkt van Azië

Argumenten voor groei houden aan

Tot nu toe, ondanks de volatiliteit, hebben aandelen van opkomende markten in Azië tot nu toe beter gepresteerd dan die van ontwikkelde markten. We verwachten dat deze outperformance aanhoudt. Het wereldwijde, gesynchroniseerde herstel zal naar verwachting een positieve invloed blijven uitoefenen op de winstgroei, en de waarderingen zijn historisch gezien nog steeds aantrekkelijk. Hoewel onze verwachting van een sterkere Amerikaanse dollar voor wat tegenwind kan zorgen binnen deze activaklasse, voorzien we geen trendbreuk.

7

Onderzoek beleggingsalternatieven

Behoud een ruime blik

Begin 2018 verdedigden we het idee dat de verwachte stijging van de volatiliteit en minder aantrekkelijke rendementen op de aandelen- en obligatiemarkten, de mogelijkheid zouden bieden om alternatieve beleggingen te ontdekken, en dit voornamelijk ter diversificatie. We denken dat dit nog steeds geldt, vooral omdat we verwachten dat de hogere volatiliteit nog enige tijd zal aanhouden. Twee van de voorgestelde alternatieve activa (obligaties met variabele rente en converteerbare obligaties) behoren tot nu toe tot de vastrentende beleggingen met de hoogste rendementen op jaarbasis.

8

Dynamische invloeden op valuta's

Omlaag, maar niet verslagen

In tegenstelling tot de verwachting, is de Amerikaanse dollar niet sterker geworden: Deze munt is tot nu toe één van de zwakste belangrijke valuta’s van dit jaar, met een koers vlakbij het laagste niveau in drie jaar. We zijn echter van mening dat de recente zwakte van de Amerikaanse dollar niet in lijn ligt met de fundamentele cijfers en dat de dollar voor het einde van het jaar weer sterker zal worden door de bovengenoemde groei en de verschillen in rentevoeten.

9

Een déjà vu voor olie

Prijzen worden getemperd

We denken echter dat de verhoging van de olieprijzen sinds begin 2018 zal worden getemperd door een verdere stijging van de Amerikaanse olieproductie. Onze verwachting van een sterkere Amerikaanse dollar zal ook de olieprijzen drukken door de negatieve correlatie tussen deze twee activaklassen. We hebben een 12-maandelijks vooruitzicht (eind maart 2019) van 60 USD per vat.

10

Thema's van morgen

Langetermijnfactoren blijven van kracht

Ondanks de recente marktvolatiliteit in de technologiesector, zijn we van mening dat de fundamentele cijfers die van invloed zijn op deze langetermijnthema's nog steeds zeer belangrijk zijn en dat deze sectoren haast onmisbare activa voor beleggers zijn geworden. Geldstromen richting deze thema's zullen naar verwachting een positieve invloed blijven hebben naarmate steeds meer mensen op de hoogte zijn van deze krachtige trends.

Onze publicatie gaat eveneens dieper in op de macro-economie, multi-asset beheer, aandelen, obligaties, en de wisselmarkten, zonder de risico’s uit het oog te verliezen waarmee de mondiale economie en de beleggers de komende maanden geconfronteerd zouden kunnen worden.

We wensen u veel leesplezier.

Meer weten?

Nadat uw Financial ID bepaald is, helpen onze adviseurs u graag verder om een oplossing te kiezen die overeenstemt met uw financiële doelstellingen.

Maak een afspraak in uw Financial Center:
Door te bellen naar 078 156 160 of via de rubriek ‘Contact’

Lees ook