Samengevat

  • De economie wordt gekenmerkt door een aanhoudende economische groei, maar ook door voortdurende onzekerheden in China, Europa en elders.
  • Wij denken dat het aangewezen is om belegd te blijven, maar tegelijk de risico’s te beperken.
  • De hoge marktvolatiliteit creëert zowel opportuniteiten als risico’s.

In de laatste driemaandelijkse update van onze Outlook 2018 onderzoeken we hoe het beleggingslandschap zou kunnen evolueren in een context van aanhoudende economische groei, maar ook van voortdurende onzekerheden in China, Europa en elders.

Wij denken dat het aangewezen is om belegd te blijven, maar tegelijk de risico’s te beperken, aangezien de hoge marktvolatiliteit zowel opportuniteiten als risico’s creëert. Op langere termijn bekijken we wat een nieuwe structurele cyclus – de zogenaamde “techonomie” – zou kunnen betekenen voor de volgende fase van de wereldeconomie.

Onze 10 thema’s van 2018: waar staan we nu?

Onze publicatie bevat een update van onze 10 beleggingsthema’s voor 2018, die elk afzonderlijk en objectief worden geëvalueerd in het licht van de recente marktontwikkelingen. Onze analyse van de vooruitzichten voor de wereldeconomie staat stil bij de groeimarkten die een aantal moeilijke maanden achter de rug hebben.

Vervolgens becommentariëren we onze positionering in het kader van een ‘multi-activa’ beheer. We zetten ook onze visie op de aandelenmarkten, obligatiemarkten en wisselmarkten in detail uiteen. We leggen uit waarom we onze mening omtrent de technologiesector bijstuurden, welke segmenten van de obligatiemarkt onze voorkeur krijgen en wat de vooruitzichten zijn voor de Amerikaanse dollar.

Tot slot bespreken we de verdiensten van een belegging in infrastructuur en lichten we onze laatste macro-economische vooruitzichten en onze verwachtingen voor de belangrijkste activaklassen toe.

Veel leesplezier toegewenst.

<

Meer weten?

Nadat uw Financial ID bepaald is, helpen onze adviseurs u graag verder om een oplossing te kiezen die overeenstemt met uw financiële doelstellingen.

Contacteer ons

Lees ook