Samengevat

  • De kans dat de brexit deal wordt goedgekeurd schatten we lager dan 50%.
  • Volgens ons is er een kans van meer dan 50% dat een gewijzigde brexit deal tijdens een tweede ronde gestemd wordt in het Britse Lagerhuis.
  • Nieuwe verkiezingen of een tweede referendum zijn nog steeds onwaarschijnlijk, maar zijn toch reëlere scenario’s dan vroeger indien de brexit deal met een grote meerderheid verworpen wordt in het Britse parlement.
  • Afhankelijk van het resultaat van de stemming kunnen de markten een opwaartse trend vertonen en tot een mooie jaareinde-rally leiden (scenario 1), gematigd reageren (scenario 2) of voor veel onzekerheid, een piek in volatiliteit en een negatief marktsentiment zorgen (scenario 3).

De volgende scène in het brexit-drama nadert met de stemming over de UK-EU-brexit deal. Die is gepland voor 11 december. We analyseren de mogelijke uitkomsten en plaatsen deze in de context van onze hoofdscenario's en mogelijke reacties op de markten in de toekomst. Zoals we hieronder bespreken, lijkt de politieke dynamiek begin december aanzienlijk te zijn verschoven, wat betekent dat de mogelijke uitkomsten voortdurend herbekeken moeten worden.

Drie mogelijke stemresultaten

1. De brexit deal wordt goedgekeurd

Het Britse Lagerhuis keurt het akkoord goed (ondanks de huidige parlementaire oppositie). Dit houdt de brexit-voorbereidingen op hun huidig ​​spoor, en het Britse parlement zal de eigenlijke wetgeving opstellen die de brexit omzet in nationale wetgeving (de zogenaamde ‘EU Withdrawal Bill’). Een speciale EU-Raad, waarschijnlijk in de tweede helft van maart, zou dan georganiseerd worden waarin het VK en de EU27 het brexit-verdrag officieel ondertekenen. Het VK verlaat de EU op 29 maart om 23:00 Londense tijd, zoals gepland.

Gezien de huidige parlementaire opstelling (de May Tory regering heeft momenteel geen werkende meerderheid na de schijnbare terugtrekking van de steun van de DUP en moet zich tevreden stellen met ongeveer 40-90 harde brexiteer Tory-parlementsleden) is de kans op dit scenario volgens ons nu lager dan 50%. We onderstrepen echter dat de situatie veranderlijk is, en politiek overleg en potentiële marktdruk kunnen leiden tot twijfel, zelfs bij harde brexiteers (zoals woensdagavond in beperkte mate gebeurde), wat hen aanmoedigt om de brexit deal te steunen.

2. De brexit deal gaat door met enkele wijzigingen bij een tweede stemming

Het parlement verwerpt de overeenkomst met een kleine tot middelgrote meerderheid (i.e. minder dan 50 stemmen) en parlementsleden volgen dit op met constructieve verklaringen die suggereren dat een tweede stemming kan leiden tot een ander (dat wil zeggen positief) resultaat. Het zou niet de eerste keer zijn dat de parlementaire voorkeur binnen enkele dagen na het verstrijken van een belangrijke stemming is gewijzigd.

In dit scenario overleven mevrouw May en haar regering, en we denken dat ze enkele wijzigingen aan de politieke verklaring op de Europese Raad van 13-14 december zal proberen te bewerkstelligen (hoewel de Europese Commissie en alle EU-leiders de mogelijkheid van heronderhandeling van de brexit deal hebben verworpen). Mevrouw May zou dergelijke wijzigingen gebruiken om haar zaak voor de deal te ondersteunen bij een tweede stemming, die dan in de laatste parlementaire week voor Kerstmis zou kunnen komen, of zelfs na het daaropvolgende parlementaire reces (dat gepland is tot 7 januari 2019).

Ondanks de extreme tijdsdruk kan een stemming in januari niet worden uitgesloten, aangezien er waarschijnlijk enige tijd nodig zal zijn om over wijzigingen te onderhandelen. We zien een grote meerderheid van de parlementsleden als tegenstander van een "geen akkoord" -resultaat, dus we denken dat een soort beslissing zal worden genomen na de gebruikelijke politieke ruis en onderbrekingen.

Natuurlijk zal alleen de tijd uitwijzen of de brexit deal een kans zou kunnen hebben bij zo'n tweede stemming of dat het parlement voet bij stuk houdt en het opnieuw zou verwerpen. Maar gezien de politieke dynamiek in beide kampen en wat er op politiek en economisch vlak op het spel staat, heeft zo'n scenario (dat wil zeggen een redelijk compromis tussen de partijlijnen –het land op de eerste lijn, de partij als tweede) op dit moment meer dan 50% kans om plaats te vinden volgens onze visie.

3. De brexit deal zal met een grote meerderheid worden afgewezen en is politiek dood

Het parlement verwerpt de brexit deal met een grote meerderheid (i.e. meer dan 75 stemmen), in combinatie met krachtige politieke verklaringen die het effectief doden. De enige zekerheid in dit scenario is dat het akkoord niet zal worden goedgekeurd door dit parlement. De dramatische ontwikkelingen op de eerste dag van het Lagerhuisdebat, waarbij de regering drie afzonderlijke stemmen heeft verloren, hebben de mate van oppositie tegen de brexit deal onderstreept en vragen doen rijzen over de waarschijnlijke richting en de duur van het lopende debat.

Als de nederlaag van May zo duidelijk is, dan verwachten we uitdagingen voor haar en haar regering, hoogstwaarschijnlijk een motie van wantrouwen in de regering (al aangekondigd door de Labour Party in een dergelijk geval) of misschien een invraagstelling van het leiderschap binnen de Conservatieve Partij zelf. Mevrouw May zou ook kunnen besluiten af ​​te treden: politiek gezien zal het erg moeilijk zijn voor mevrouw May en haar regering om zo'n scenario te overleven.

Dienovereenkomstig zouden uit wat overblijft van de deal van premier Theresa May en haar regering, een nieuwe premier, onverwachte verkiezingen, een nieuw akkoord of een ander referendum mogelijke resultaten zijn. Ongeacht verklaringen vóór het referendum (geen verkiezingen, geen heronderhandelingen, geen compromis, geen referendum, enz.) zijn wij van mening dat alle opties open, en alles mogelijk zou zijn: hetzij een van de bovengenoemde resultaten, hetzij een combinatie daarvan. Dit zou een herinnering zijn aan onze eerste brexit-stelregel: er wordt niets besloten totdat alles is beslist! (De tweede stelregel overigens is ook geldig en kan niet vaak genoeg herhaald worden: Hoop op het beste, bereid je voor op het ergste!).

We denken echter dat een algemene verkiezing of een nieuw referendum nog steeds geen waarschijnlijke uitkomst is in dit stadium van het spel. Onder de vastgelegde parlementaire wet kan alleen opgeroepen worden tot nieuwe verkiezingen door een tweederde meerderheid van het parlement of door een motie van wantrouwen in de regering, en waarbij men er niet in slaagt om binnen twee weken een nieuwe regering te vormen.

Met betrekking tot een nieuw referendum zou het parlement de relevante nationale wet moeten goedkeuren om dit opnieuw te laten plaatsvinden, ervan uitgaande dat het een consensus over de te stellen vragen vindt. Ook zal er volgens de meeste onderzoeken minstens zes maanden technische voorbereiding nodig zijn om een ​​tweede referendum te houden. Vandaar dat de facto een oproep tot algemene verkiezingen of een nieuw referendum uiteindelijk een oproep is tot een uitbreiding van artikel 50: inderdaad gezien de krappe deadline (ratificatie vóór begin januari 2019 om een ​​geordende terugtrekking mogelijk te maken tegen 29 maart 2019) zou een algemene verkiezing of een nieuw referendum onvermijdelijk een uitbreiding van de onderhandelingen over artikel 50 vereisen. Hoewel wij van mening zijn dat een verlenging om praktische redenen (bekrachtiging die te laat is vanwege vertragingen in het proces) relatief eenvoudig te verlenen is, is de lat voor het verlenen van een verlenging van met name twee maanden om andere redenen veel hoger (dit gaat er uiteraard van uit dat het VK niet in staat is om eenzijdig een einde te maken aan het artikel 50-proces, wat volgens een juridische adviseur van het Europese Hof van Justitie wel het geval is).

Inderdaad, bij een verlenging na de EU-verkiezingen in mei 2019 zou het VK verkiezingen moeten houden en Europarlementariërs naar Brussel / Straatsburg sturen; een resultaat dat zowel het VK als de EU willen vermijden, omdat dit de weg zou banen naar de brexiternity, met nog meer politieke problemen aan beide zijden van het Kanaal tot gevolg.

Samengevat hebben de gebeurtenissen van deze week (bijvoorbeeld het geschil over het publiceren van juridisch advies, de wijziging door het parlement bedoeld om een ​​harde brexit moeilijker te maken en de mogelijke positie van het Europese Hof in het stoppen van Artikel 50) onderstreept hoe soepel de huidige politieke dynamiek is. Nieuwe verkiezingen of een tweede referendum zijn nog steeds onwaarschijnlijk, maar lijken op dit moment toch iets reëler dan een paar dagen geleden. Ons belangrijkste bestaande scenario van een soepele en zachte brexit is nog steeds haalbaar, maar de verschillende mogelijke versies hiervan (May's brexit deal met of zonder wijzigingen, Noorwegen-stijl Europese economische ruimte, Douane-unie, Single Market, enz.) zijn nog steeds mogelijk en kunnen ook afhankelijk zijn van verdere onderhandelingen, misschien na de overgangsperiode die start na de wettelijke brexit in maart 2019 en mogelijk tot zelfs 20 december 2022.

Wat zullen mogelijke stemresultaten betekenen voor de financiële markten?

Gezien onze bovenstaande argumentatie is het duidelijk dat de positionering op de Britse financiële markten voorzichtig blijft en de situatie extreem veranderlijk is. Naar onze mening biedt een onverwachte ratificatie van de brexit deal door het Lagerhuis een asymmetrische risico-beloning. Meer gedetailleerd verwachten we de volgende belangrijkste marktreacties:

  • Als de deal zou worden goedgekeurd, zouden Britse aandelen en GBP samen kunnen stijgen, waarbij de meer in eigen land georiënteerde FTSE 250-index beter presteert dan de meer internationaal belichte FTSE 100. Binnenlandse spelers (bv. banken) zullen waarschijnlijk de grootste opwaartse trend tonen, als gevolg van de ervaren en bekende impact van een hoger GBP op de bedrijfsinkomsten in de verschillende marktsegmenten. Over het algemeen zou het sentimentrisico de overhand hebben en de markten naar een mooie jaareinde-rally leiden - ook voor Europese aandelenindexen, die waarschijnlijk niet zo sterk worden beïnvloed dan hun Britse tegenhangers.
  • Een nipte afwijzing van de brexit deal, waarschijnlijk gevolgd door een tweede stemming, lijkt momenteel het basisscenario te zijn voor beleggers en zou dus kunnen resulteren in een gematigde reactie van de markt, voornamelijk in de dagen na het evenement. De onmiddellijke reactie van de markt kan in dit scenario eerder negatief zijn, met name met betrekking tot het GBP. Een dergelijke beweging zou passen in de marktervaringen na de brexit-stemming in juni 2016, de overwinning van Trump in november 2016 en de verkiezing in Italië in december 2016. Maar in alle drie de gevallen duurde de risico-aversie niet lang, gemeten in dagen, uren of zelfs minuten eigenlijk.
  • Een initiële afwijzing van de brexit deal met een grotere meerderheid zou echter aanzienlijke onzekerheid met zich meebrengen en zou kunnen leiden tot een piek in volatiliteit, gepaard gaande met een algemeen negatief marktsentiment en sterke herpositionering van risico's door marktdeelnemers in de nasleep van de stemming. Hoewel het huidige lage niveau van Britse aandelen en het GBP de eerste daling zou kunnen beperken, zullen de markten een 'no-deal brexit' een grotere waarschijnlijkheid geven.

Uiteraard volgen we een aantal cruciale gebeurtenissen die op de agenda staan op de voet zoals het huidige debat in het Parlement, het naderende tv-debat tussen Theresa May en oppositieleider Corbyn op maandag en natuurlijk de stemming zelf volgende week dinsdag.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook