Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat:

  • De ineenstorting van de Turkse lira waait als een storm door de opkomende markten.
  • Ten opzichte van 2013 bevinden de opkomende landen zich echter in een betere positie om de externe volatiliteit te trotseren.
  • De opkomende landen blijven aantrekkelijk maar selectiviteit is belangrijk. Onze voorkeur gaat naar Azië.

Het minste wat we kunnen zeggen is dat de opkomende markten de verwachtingen van de beleggers in 2018 niet konden inlossen. De koersstijging van de dollar en de handelsspanningen hadden hen al geen goed gedaan en onlangs kwam daar nog de bijzonder negatieve impact van de crisis in Turkije bij.

Resultaat: de MSCI Emerging Markets index, die op een bepaald moment tot 20% was teruggevallen tussen zijn hoogste en laagste niveau van het jaar, doet het erg zwak in vergelijking met de Europese en vooral Amerikaanse aandelenmarkten. Betekent dit dat we de opkomende markten de rug moeten toekeren of blijven we geloven dat ze overeind kunnen krabbelen?

Verslechtering van het sentiment ten aanzien van de opkomende markten

De opkomende aandelenmarkten staan sinds begin dit jaar diep in het rood. Deze evolutie voltrekt zich in een context van monetaire verstrakking door de Amerikaanse Federal Reserve en is toe te schrijven aan diverse factoren. De ineenstorting van de Turkse lira in augustus droeg in belangrijke mate bij tot het negatieve sentiment tegenover opkomende valuta. Deze crisis leidde tot een snelle koersstijging van de dollar en versnelde de kapitaaluitstroom bij opkomende markten.

Het aanhoudende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, waarbij er reeds heffingen op 100 miljard dollar aan invoer werden afgekondigd, verbetert de situatie niet. De vrees voor een vertraging van het handelsverkeer weegt op de opkomende markten. De zwakker dan voorziene statistieken in China hebben eveneens twijfel gezaaid bij de beleggers.

Bovendien stelden de bedrijfsresultaten zwaar teleur. De teruggevallen winst van de Chinese internetgigant Tencent als gevolg van de bevriezing van de licenties van videospelen, betekende een koude douche voor de volledige technologiesector in de opkomende landen. In Latijns-Amerika heerst tot slot de onzekerheid. Ondanks de steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), blijft Argentinië in het oog van de storm. Ook de onzekere uitkomst van de presidentsverkiezingen in Brazilië weegt nog steeds op de tendens.

De impact van de Turkse crisis zou beperkt moeten blijven

Geen gebrek aan redenen tot bezorgdheid dus, maar toch zijn er elementen die kunnen aanzetten tot optimisme. Er is geen twijfel dat bepaalde opkomende landen kwetsbaarder zijn dan andere, maar de opkomende wereld is nu beter geplaatst om de externe volatiliteit te overwinnen dan in 2013 (de stressperiode naar aanleiding van het fameuze taper tantrum). Sindsdien is de dynamiek van de interne vraag en de situatie van de lopende rekeningen verbeterd in tal van landen, vooral in Azië. Bovendien zouden de relaties tussen de Verenigde Staten en China opnieuw kunnen ontspannen na de tussentijdse verkiezingen van november in de VS.

Wij herhalen onze visie dat een grootschalige handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten geen van beide voordeel zal opleveren. In China voerde de Chinese Volksbank (PBoC) een forse versoepeling van de monetaire voorwaarden door en Peking versnelde de goedkeuringen van infrastructuurinvesteringen. Deze herstelmaatregelen zijn een sterk signaal en verhogen de kans op een zachte landing van de economie.

Tot slot zou het besmettingsgevaar van de Turkse crisis eerder beperkt blijven. De commerciële en financiële banden met de andere opkomende landen zijn zeer beperkt en de uitvoer van de opkomende landen naar Turkije vertegenwoordigt nauwelijks 0,3% van het totale BBP. Bovendien weegt Turkije minder dan 1% in de MSCI Emerging Markets index. De correlatie tussen de beurs van Istanbul en de andere markten zal wellicht afnemen en uiteindelijk plaatsmaken voor een meer gedifferentieerde evolutie.

Hoewel de volatiliteit hoog kan blijven in afwezigheid van positieve katalysatoren, behouden wij een positief advies voor de opkomende markten. De waarderingen zijn aantrekkelijker geworden, met een onderwaardering van 25% tegenover de MSCI World index.

Door de heterogeniteit binnen de groep van opkomende landen is het belangrijk om selectief te zijn en voorrang te geven aan markten van landen met gezonde fundamentals en zonder belangrijke externe onevenwichten (beperkte schuldgraad in dollar). Dit maakt dat onze voorkeur in de eerste plaats uitgaat naar Azië, ook al stellen we vast dat de marktverwachtingen voor Latijns-Amerika ondertussen op een zeer laag niveau staan.

Wenst u in Azië te beleggen?

Ontdek onze oplossing

Lees ook