Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Na een spetterend jaarbegin ondervonden de aandelenmarkten in februari een ernstige terugval.
  • De volatiliteit kon om verschillende redenen niet eeuwig op haar bodempeil blijven.
  • De beurscorrectie zat er al een tijd aan te komen. Toch blijven wij bij ons gunstige advies voor aandelen.

De grote aangekondigde comeback van de volatiliteit

Voor het eerst in jaren maakte de volatiliteit een comeback op de beurzen. Afgelopen maandag, 5 februari, bereikte de VIX-index (de impliciete volatiliteitsindex van de S&P 500) zijn hoogste niveau (37 punten) sinds augustus 2015. De Dow Jones Industrial Average (1.175 punten) en S&P 500 (113 punten) lieten hun grootste puntenverlies in één dag optekenen.

In het eerste beleggingsthema (een gewaarschuwd man is er twee waard) van onze publicatie “Vooruitzichten 2018” die begin dit jaar verscheen, hielden we met dit scenario rekening. Om diverse redenen, gaande van geopolitieke risico’s tot een overdreven euforische stemming, kon de volatiliteit niet eeuwig op haar bodempeil blijven. Na een spetterend jaarbegin, waarbij de S&P 500 zijn beste maand januari sinds 1997 beleefde, wordt er begin februari uit een heel ander vaatje getapt met een forse terugval als gevolg.

5 redenen om niet toe te geven aan paniek

Toch raden wij aan om koelbloedig te blijven en niet toe te geven aan paniek. Dit om diverse redenen:

1

Onvermijdelijk:

de tijd speelde in het nadeel van de beurzen. Gezien de buitengewone en onafgebroken rally op de aandelenmarkten was een correctie onvermijdelijk geworden. De S&P 500 was gedurende een record aantal dagen gestegen (312 beursdagen) sinds de laatste terugval van 3% en de stijging die de S&P 500 nu achter de rug heeft, is de op 3 na langste in zijn geschiedenis (405 beursdagen) zonder correctie van meer dan 5%. Terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt gemiddeld 3 correcties van 5% of meer per jaar laat optekenen, was 2017 het eerste jaar sinds 1995 dat dit niet het geval was.

2

Perspectief:

Hoewel dit het grootste puntenverlies in twee dagen voor de S&P 500 was, gaat het slechts om de 117de grootste terugval op procentbasis sinds 1929.

3

Overdreven optimisme:

sinds verscheidene maanden wezen een aantal indicatoren op euforie bij de beleggers:

  • De RSI-index op 14 dagen, die de kracht van een trend meet (zowel opwaarts als neerwaarts), gaf aan dat de aandelenmarkten nooit zo ‘overkocht’ waren.
  • Het gewicht van liquiditeiten bij de institutionele beleggers was gedaald tot het laagste niveau sinds 18 jaar.
4

Politieke onzekerheid in Washington:

het politieke beleid in de Verenigde Staten blijft op korte termijn een belangrijke risicofactor. De termijn voor een verhoging van het schuldplafond verstrijkt binnenkort (wellicht begin maart) en de kans op een gedeeltelijke sluiting van de overheidsdiensten (“Government shutdown”) is reëel. Bovendien kan ook het onderzoek naar de entourage van Donald Trump naar aanleiding van de beschuldigingen van samenzwering met Rusland tijdens de laatste campagne voor de presidentsverkiezingen voor een opstoot van volatiliteit zorgen. Dit zou de dynamiek van de Amerikaanse groei echter niet mogen afremmen.

5

De renteniveaus:

hoewel wij van oordeel zijn dat de stijging van de obligatierente het gevolg is van de forse economische groei, waren veel beleggers verrast door de snelheid waarmee die zich voltrok. De goede economische kerncijfers vergrootten bovendien de kans dat de Federal Reserve haar monetair beleid meer dan voorzien zal verstrakken, wat de beleggers zenuwachtig maakte.

De fundamentals blijven de aandelenmarkten ondersteunen

Na een lange periode van nagenoeg onafgebroken stijging, zat een beurscorrectie er al een tijd aan te komen. Toch blijven wij bij ons gunstige advies voor aandelen en wel om de volgende redenen:

1

Economische welvaart:

de economische kerncijfers in de Verenigde Staten (en wereldwijd) blijven solide, zoals blijkt uit de verbeterde situatie op de arbeidsmarkt en het hoge niveau van de PMI-indexen (indicator van aankoopdirecteurs). Wij schatten de kans op een recessie tijdens de komende 12 maanden zeer laag in (minder dan 5%). Historisch gezien wordt een recessie voorafgegaan door aanzienlijke tuimelbewegingen van de beurzen.

2

Uitzonderlijke winstgroei:

de stevige winsten van het vierde kwartaal 2017 ondersteunen de aandelenmarkten. Meer dan 80% van de bedrijven uit de S&P 500 die hun kwartaalresultaten gepubliceerd hebben, komen boven de verwachtingen van de analisten uit. Dit is het hoogste percentage voor een kwartaal sinds 2007. Bovendien zijn de winstvooruitzichten van de bedrijven bemoedigend. De consensus voor 2018 steeg met ongeveer 6% sinds de goedkeuring van de belastinghervorming door het Amerikaanse Congres en zou nog kunnen verbeteren tegen het einde van het resultatenseizoen.

3

Management engineering:

naast de positieve impact op de winsten zou de belastinghervorming het management van de Amerikaanse bedrijven moeten aanzetten tot beslissingen in het voordeel van de aandeelhouders. Wij verwachten dan ook een stijging van de dividenden, inkopen van eigen aandelen en/of externe groeioperaties (fusies-overnames).

4

Beurswaarderingen:

de verhouding koers/gerealiseerde winst van de S&P 500 bedraagt 21 en nadert het hoogste niveau sinds 2002. De verhouding koers/geraamde winst van de S&P 500 bedraagt 17,5. Rekening houdend met de sterke recente stijging van de verwachte winsten, vormt de verhouding koers/geraamde winst volgens ons een betere barometer voor de actuele waarde van de Amerikaanse beurs.

5

Geen beginnersfouten:

Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, zal samen met de rest van het monetaire beleidscomité van de Fed wellicht behoedzaam tewerk gaan in het optrekken van de beleidsrente en het verstrengen van de financiële voorwaarden. Op historisch vlak blijft het huidige beleid van de Fed overigens relatief inschikkelijk. Rekening houdend met de sterke gevoeligheid van de Amerikaanse economie voor een renteverhoging, valt het te verwachten dat de Fed het traject van haar huidige monetair beleid zal bijsturen mochten de economische kerncijfers verslechteren.

6

Relatieve waarde:

ondanks hun opvering sinds begin dit jaar blijven de rentevoeten en de credit spreads laag in historisch opzicht. Bijgevolg blijven aandelen aantrekkelijker dan obligaties in relatieve termen en zijn wij van oordeel dat de correcte waarde (fair value) van de S&P 500 index beduidend hoger is dan de huidige niveaus.

Conclusie: gunstige visie op aandelenmarkten op lange termijn

De recente beurscorrectie kwam niet onverwacht, maar ze plaatst ons gunstig advies voor de aandelenmarkten op lange termijn niet op de helling. Ondanks de sterkste tweedaagse daling op de beurzen sinds augustus 2015, betekent dit een terugval van minder dan 1% voor de S&P 500 sinds begin dit jaar. Belangrijker is dat de onderliggende context van aantrekkende economische groei en bij uitbreiding winstcijfers steun zal blijven bieden aan de wereldwijde aandelenmarkten.

Rekening houdend met deze elementen beschouwen wij koersterugvallen als aankoopopportuniteiten op onze favoriete sectoren (technologie en financiën bijvoorbeeld) en regio’s (eurozone en opkomende Aziatische landen).

Opportuniteiten bespreken voor uw portefeuille?

Bel onze experts via Talk & Invest op 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook