Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Beleggingsfondsen: kosten en taksen

Article Headline


U wilt graag deelbewijzen in een beleggingsfonds aankopen of heeft er al in bezit? Welke kosten en taksen kunt u dan verwachten? Uw gids in de jungle.

Drie verschillende kosten

Doorgaans zijn er drie soorten directe kosten als u in een fonds belegt. Meer info vindt u in de wettelijke documenten van uw fonds. Daarin staan de diverse directe en eventueel indirecte kosten van het fonds opgesomd.

1. Instapkosten

 • Volgens de website wikifin.be rekenen de meeste fondsen 2% tot 3% aan.
 • De meeste fondsen die Deutsche Bank verdeelt, worden aangeboden met 0% instapkosten.
 • De kosten worden meestal direct in uw inbreng verrekend. Als u 1.000 euro belegt in een fonds met 3% instapkosten, wordt uw inbreng meteen tot 970 euro teruggebracht.
 • Instapkosten worden per definitie maar één keer aangerekend. Hoe langer de looptijd van de belegging, hoe sterker de financiële inspanning van de instap dus verwatert.

2. Beheerskosten

 • Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten.
 • Ze schommelen sterk naargelang het fondstype waarin u belegt.
 • Bij fondsen met een actief beheer moet de beheerder de samenstelling van het fonds regelmatig aanpassen. Daarom zijn ze duurder dan fondsen met een passief beheer.
 • Volgens wikifin.be bedragen de beheerskosten tussen 1% en 2%.
 • Als u fondsen zoekt die minder beheerskosten aanrekenen, zelfs al worden ze actief beheerd, dan kan uw adviseur bij Deutsche Bank u wegwijs maken.

3. Uitstapkosten

 • Het komt heel zelden voor, maar het is mogelijk dat een fonds uitstapkosten aanrekent, bijvoorbeeld als het een vervaldag heeft. Als u dan geld opneemt vóór die vervaldag, moet u uitstapkosten betalen.
 • De uitstapkosten worden uitgedrukt in een percentage van het opgenomen bedrag. Die kosten tasten uiteraard het uiteindelijke rendement aan.
 • De meeste fondsen die Deutsche Bank aanbiedt, hebben 0% uitstapkosten.
Image Caption

Drie verschillende belastingen

Uw fondsen zijn blootgesteld aan maar liefst drie verschillende belastingen:

 • beurstaks, ook 'taks op de beursverrichtingen' (TOB) genoemd;
 • taks op de 'intrest'-component van de meerwaarde op fondsen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 25% in schuldinstrumenten (obligaties, deposito's, ...) beleggen;
 • roerende voorheffing.

Deze drie belastingen worden toegepast op basis van de kenmerken van uw fonds. U moet dus nagaan in welke categorie uw fonds juist zit.

Informeer u grondig

Om een zicht te krijgen op het nettorendement dat u op de einddatum uit uw belegging kan halen, is het belangrijk om rekening te houden met de kosten en belastingen. Lees daarom aandachtig de essentiële beleggersinformatie (KIID: 'Key Investor Information Document'), het prospectus en alle andere wettelijke documenten waarin de kosten en de fiscaliteit van het fonds worden beschreven.

Vragen? Neem gerust contact op met uw adviseur of Tele-Invest op het nummer 078 153 154.

Lees ook

Dit artikel vormt geen fiscaal of wettelijk advies en de inhoud berust op de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik van de afsluiting van de redactie van het artikel (juni 2016). De wetgever kan ze op elk moment wijzigen. Geïnteresseerde beleggers moeten hun fiscaal raadsman raadplegen voor een eventuele belegging en de invloed hiervan op hun persoonlijke fiscale situatie. Het belastingstelsel in dit artikel is in België van toepassing op beleggers, natuurlijke personen, Belgische ingezetenen die personenbelasting moeten betalen.