Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat:

  • De Noorse kroon (NOK) had tijdens de zomerperiode te lijden onder een aantal winstnemingen.
  • Toch blijft ze sinds begin dit jaar in het groen tegenover de euro.
  • De opleving van de conjunctuur zou de Norges Bank (Noorse centrale bank) moeten aanzetten om binnenkort tot actie over te gaan.

De Noorse economie bevestigde haar goede vorm tijdens het 2de kwartaal met een groei van 2,5% op een jaar. De sterke privé-consumptie en de opvering van de investeringen ondersteunden de activiteit. Ook het herstel van de olieprijzen zwengelde de economische motor aan. De terugkeer naar een meer dynamische groei tijdens de laatste kwartalen toont aan dat Noorwegen het crisishoofdstuk in de oliesector definitief heeft afgesloten. Voor 2018 wordt een groei van 2,6% in het vooruitzicht gesteld.

Naar een verhoging van de rente van de Norges Bank

De kerninflatie (waarbij energie en fiscale impact buiten beschouwing blijven) kwam in juli uit op 1,4% en blijft onder het beoogde niveau. De Norges Bank is echter van oordeel dat de stijging van de benuttingsgraad van de productiecapaciteiten voor een aanhoudend stijgende tendens van de kerninflatie zal zorgen, zodat die op termijn het niveau van 2% zou moeten bereiken.

In deze context lijdt het weinig twijfel dat zij in september haar beleidsrente zal optrekken van 0,50% naar 0,75%, de eerste verhoging in 7 jaar. Volgend jaar zouden er nog twee bijkomende renteverhogingen komen, naar alle waarschijnlijkheid in de lente en de herfst van 2019.

Gunstige vooruitzichten

De macro-economische fundamentals blijven gunstig voor de NOK. Elke indicatie in de richting van een toekomstige renteverhoging kan de munt een bijkomend zetje in de rug geven. Eventuele donkere wolken boven de eurozone in geval van oplopende spanningen tussen Italië en de Europese commissie over het Italiaanse budget voor 2019, zouden beleggers ook kunnen aanzetten zich terug meer richting de Scandinavische munt te oriënteren.

Indien een externe schok uitblijft en de olieprijs niet significant terugvalt, biedt de NOK een interessant stijgingspotentieel.

Wenst u te beleggen in Noorse kroon?

Ontdek onze oplossingen

U kunt uiteraard ook Talk & Invest contacteren op het nummer 078 153 154 of een afspraak maken in uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

Lees ook