Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Beleggers staan voor veel uitdagingen

Article Headline


Het zou woelig moeten blijven op de aandelenmarkten. De obligatierente blijft op een bodempeil staan, vooral dan in de eurozone.

“Wie wil beleggen in aandelen, kiest het best bedrijven die dividenden uitkeren of aandelen die noteren op de Amerikaanse markt.”

Beleggers worden heen en weer geslingerd tussen sterk schommelende aandelen en obligaties met een bijzonder lage rente. Bovendien is de kans reëel dat de beurzen deze zomer sterk zullen schommelen.

Gemengde fondsen: een relevante keuze

Gezien deze onzekerheid blijft het zeer relevant om te kiezen voor gemengde fondsen1.

Flexibele gemengde fondsen hebben een actief beheer. Daardoor blijft de negatieve impact van een koersdaling beperkt, maar kunnen ze wel mee profiteren van stijgende markten.

Gemengde fondsen met als doel het genereren van periodieke inkomsten gaan op zoek naar rendement in verschillende activaklassen. Zo kunnen ze de belegger een regelmatig inkomen bieden.

Door beide soorten fondsen te combineren kunnen beleggers profiteren van stijgende markten, koersdalingen vermijden en een periodiek inkomen genieten.

Flexibele gemengde fondsen

Een flexibel gemengd fonds is een gediversifieerd fonds dat zich, naargelang van de beleggingsmogelijkheden, op de beurs dynamisch opstelt tegenover aandelen, obligaties, liquide middelen, enz. Deze flexibiliteit maakt aantrekkelijke rendementen mogelijk als de beurzen stijgen en houdt risico’s onder controle in onzekere periodes (dekkingen, meer liquide middelen, enz.).

Aandelen: risico op schommelingen

Het stijgingspotentieel van aandelen is op korte termijn beperkt, want de markten kunnen met een aantal risico’s af te rekenen krijgen.

1. De wereldeconomie blijft groeien, maar in een matig tempo. China moet in de gaten worden gehouden, want de wereldgroei is sterk afhankelijk van dat land. De Chinese overheid zou via haar economische beleid de economische activiteit in de toekomst minder moeten ondersteunen om de schuldenberg niet nog groter te maken.

2. De zwakke economische groei en de sterke schommelingen van deviezen beïnvloeden de bedrijfswinsten. Globaal genomen zijn de bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal ontgoochelend. Het dreigt dus een matig jaar te worden.

3. De politieke onzekerheid treft ook de markten, want beursgenoteerde bedrijven hebben stabiliteit nodig om te groeien. Diverse gebeurtenissen dreigen het vertrouwen aan te tasten in Europa: de Spanjaarden moeten opnieuw naar de stembus en in het Verenigd Koninkrijk geeft het referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie aanleiding tot hevige debatten. Bij het publiceren van dit nummer waren de resultaten hiervan niet bekend.

4. De centrale banken kunnen hun steun aan de economie laten varen. De Europese Centrale Bank (ECB) zal genoegen nemen met de uitvoering van het in maart aangekondigde programma, de Bank of Japan lijkt niet meer te zullen ingrijpen en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zou dan weer voor het einde van het jaar een nieuwe renteverhoging kunnen invoeren.

5. De grondstoffenprijzen zijn al flink gestegen en dat ondersteunde de markten. Nu ziet het ernaar uit dat ze niet veel meer zullen stijgen.


Zelfs in deze moeilijke context kunnen beleggers die berekende risico’s willen nemen, hun gading vinden in aandelen. Twee beleggingspistes zijn hierbij belangrijk:

  • Dividenden. Omdat de rente erg laag staat, bieden dividenden uitgekeerd door beursgenoteerde bedrijven een mooi rendement. Bedrijven met een sterke financiële draagkracht die regelmatig dividenden uitkeren en die bereid zijn hun dividend te laten groeien in de toekomst, verdienen de voorkeur.
  • De Amerikaanse aandelenmarkt. Beursgenoteerde bedrijven hebben aangetoond dat ze winst kunnen maken, ook in een moeilijke economische context. Belegt u vanuit de eurozone, dan kunt u mee profiteren van een verwachte stijgende dollar. Stijgt de dollar niet, dan werkt dat de verbetering van de resultaten van Amerikaanse bedrijven in de hand.

We raden aan om voorzichtig te blijven met de groeimarkten. Deze aandelen zijn de laatste maanden al mooi gestegen, maar de structurele problemen zijn nog niet van de baan. Een nieuwe renteverhoging door de Fed kan een zware klap betekenen voor deze markten.

Image Caption

Obligaties: rente op haar laagste peil in de eurozone

Aangezien de ECB aangekondigd heeft dat ze haar beleid nog meer gaat versoepelen, heeft de rente een ongekend laag peil bereikt in de eurozone. Zolang de economische groei en de inflatie niet van de grond komen, zullen ze waarschijnlijk op een laag pitje blijven.

Waar vindt u nog rendement in deze activaklasse? Investment Grade-bedrijfsobligaties2 uitgedrukt in dollar zijn een interessante piste voor beleggers. Deze effecten zijn stabiel en bieden meer rendement dan in Europa. Een stijgende dollar kan deze inkomsten nog verhogen.

Beleggers kunnen ook opteren voor hoogrentende obligaties (ook wel ‘High Yield’-obligaties genoemd). Al blijft grote voorzichtigheid geboden, want de financiële draagkracht van de bedrijven die deze obligaties uitgeven is veel kleiner. Dit brengt een groter risico met zich mee. Beleggers die in dit type obligatie willen beleggen, kunnen dit dan ook best doen via gediversifieerde fondsen die door specialisten beheerd worden en die mogelijke valkuilen vermijden.

Bij Deutsche Bank kiest u uit een ruime keuze van oplossingen.

Lees ook

1 De term ‘fonds’ is een algemene benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die de vorm kan aannemen van een IBCE (UCITS) of een AICB (non–UCITS), en diverse rechtsvormen (bevek, GBF, enz). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel opwaarts als neerwaarts evolueren en beleggers kunnen hun beleggingsbedrag niet recupereren. Onder gemengde fondsen verstaan we ICB’s die in aandelen en obligaties beleggen.

2 ‘Investment Grade’-effecten krijgen een rating gelijk aan of hoger dan BBB- van Standard & Poor’s (S&P) of een gelijkwaardige rating bij Moody’s of Fitch.