Samengevat

  • Met flexibele gemengde fondsen1 hoeft u zelf niet te kiezen of u beter in aandelen of obligaties belegt.
  • Activa kopen of verkopen, nu of even wachten, … deze zorgen laat u over aan een professionele beheerder.
  • Beleggen in flexibele gemengde fondsen kan al vanaf 100 euro per maand.

We bevinden ons vandaag in een context van lage rentevoeten, die nog zal worden versterkt door het stimuleringsbeleid van de centrale banken. Met andere woorden: de kans is klein dat het rendement van spaartegoeden en kwaliteitsobligaties de komende jaren uit het slop zal geraken. Dergelijke omgeving van lage rentevoeten is tevens nefast voor de koopkracht van de Belg.

Het samenspel van bijna 0% rente en een inflatie van gemiddeld ruim 1,5% over de jongste 10 jaar2 is een financiële afstraffing voor de Belg. Daarom adviseren wij dat beleggen en belegd blijven onze voorkeur krijgt, uiteraard rekening houdend met uw beleggersprofiel (Financial ID) en uw investeringshorizon. Flexibele gemengde fondsen kunnen hierbij een mogelijk interessante beleggingsoplossing zijn, ook voor de beginnende belegger.

1

Wat zijn flexibele gemengde fondsen?

Aandelenfondsen beleggen in aandelen en obligatiefondsen beleggen in obligaties. Bij een flexibel gemengd fonds geldt die beperking niet. Hier bepaalt de professionele beheerder of hij meer gewicht legt in aandelen, obligaties of liquiditeiten. Verwacht hij bijvoorbeeld donderwolken op de markten, dan is hij vrij om aandelenposities af te bouwen en zijn cashpositie op te krikken.

Daarnaast zijn er ook meer klassieke gemengde fondsen. Die beleggen zowel in aandelen als obligaties, maar dan in een meer vaste verhouding: bijvoorbeeld 50% in aandelen en 50% in obligaties. Het spreekt voor zich dat vooral flexibele gemengde fondsen het meest in portefeuille worden genomen.

2

Wat zijn de voordelen?

Met een gemengd flexibel fonds hoeft u zich geen zorgen te maken hoeveel u op welk moment moet beleggen in aandelen of obligaties en in welke aandelen of obligaties. U vertrouwt het beheer toe aan een professional die de rationele beslissingen voor u neemt. Zeker nu de volatiliteit dit jaar een comeback maakte, is ook dat een grote meerwaarde.

3

Zijn er verschillende soorten flexibele gemengde fondsen?

Ja, er zijn meerdere categorieën, waaronder de belangrijkste:

A. Defensieve flexibele gemengde fondsen
Deze fondsen hebben een relatief zwakke historische volatiliteit3. Ze hebben sinds de lancering een synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI - zie kaderstuk) van kleiner dan of gelijk aan 3 of hebben kapitaalbehoud als duidelijke doelstelling in hun beleggingspolitiek.

B. Gematigde flexibele gemengde fondsen
Deze fondsen hebben een evenwichtige strategie die gericht is op de groei van het belegde kapitaal op lange termijn, terwijl er een gemiddeld risico wordt genomen. De SRRI van deze fondsen is sinds de lancering kleiner dan of gelijk aan 4.

C. Dynamische flexibele gemengde fondsen
De beheerders van deze fondsen focussen ook op het neerwaarts profiel, maar hebben een mandaat om meer risico te nemen. De blootstelling aan aandelen kan vaak tot 100% oplopen. De hoogst genoteerde SRRI van deze fondsen is sinds de lancering groter dan of gelijk aan 5.

D. Income flexibele gemengde fondsen
Deze fondsen hebben een dynamische strategie die regelmatige inkomsten tracht te genereren en daarnaast van de mogelijke stijging van bepaalde markten wil profiteren. Hierbij wordt een gemiddeld tot relatief verhoogd risico genomen waarbij de SRRI van deze fondsen sinds de lancering kleiner dan of gelijk is aan 5.

4

Welke plaats geef ik flexibele gemengde fondsen in mijn portefeuille?

Dat hangt in de eerste plaats af van uw Financial ID, uw persoonlijk beleggersprofiel. Omdat ze sterk gediversifieerd zijn, kunt u over het algemeen wel stellen dat flexibele gemengde fondsen het ideale fundament voor een beleggingsportefeuille zijn. Bovenop dit fundament van flexibele gemengde fondsen kunt u dan aandelen- of obligatiefondsen stapelen die bijvoorbeeld de klemtoon leggen op een regio (groeilanden, VS, Japan, …) of op een thema (klimaat, robotica, veiligheid, …).

5

Zijn flexibele gemengde fondsen duurder dan ‘gewone’ fondsen?

Net zoals bij andere fondsen in ons aanbod zijn ook hier de instapkosten voor deze flexibele gemengde fondsen beperkt tot 1% en hanteren we geen uitstapkosten. Net zoals aandelen- of obligatiefondsen gelden er wel lopende kosten. De tarieven voor de beurstaks zijn identiek aan die van aandelen- en obligatiefondsen.

6

Zijn er nadelen aan flexibele gemengde fondsen?

Gemengde fondsen zijn geen mirakeloplossingen. De beheerder van een gemengd fonds kan de bal ook misslaan. Tussen het best presterende flexibele gemengde fonds en het minst presterende fonds kan op een jaar ruim 10% verschil in rendement zitten. Een flexibel mandaat biedt meer keuzemogelijkheden en opportuniteiten, maar ook meer kans om tijdelijk geen gelijk te krijgen. Daarom is het ook belangrijk om uw flexibele gemengde fondsen te diversifiëren. Een portefeuille opbouwen met 11 offensieve flexibele gemengde fondsen is net als 11 aanvallers in een voetbalploeg opstellen, zonder middenvelders, verdedigers of keeper.

7

Kan ik periodiek beleggen in flexibele gemengde fondsen?

Ja, via een DB Investment Plan kunt u al vanaf 100 euro per maand periodiek beleggen in flexibele gemengde fondsen. Hierbij kunt u kiezen uit de flexibele gemengde fondsen uit onze DB Best Advice lijst, een lijst van fondsen die volgens ons de best mogelijke verhouding tussen risico en return bieden.

Uitgelegd: wat is de SRRI van een fonds?

De synthetische risico- en opbrengstindicator (in het Engels Synthetic Risk & Reward Indicator, kortweg SRRI) geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging.

Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement).

De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

3 tips om de ‘juiste’ flexibele gemengde fonds te kiezen

1

Laat u adviseren. U kunt bij ons steeds terecht voor persoonlijk advies. Een van onze adviseurs analyseert dan met u welke beleggingsbehoefte u heeft. Want voordat u een fonds selecteert, is het belangrijk om uw verwachtingen in kaart te brengen. Concreet doen wij dat bij Deutsche Bank via uw Financial ID, uw persoonlijk beleggersprofiel.

2

Samen met uw adviseur bakent u af hoeveel risico u wilt en kunt nemen. Een eerste indicator is de synthetische risico en opbrengstindicator (SRRI, zie kaderstuk) dat in elke fondsenbrochure of essentiële beleggersinformatie is opgenomen.

3

Kies een fonds met een ervaren beheerder aan boord en niet zomaar een huisfonds. Veel fondsenhuizen voelen zich geroepen, maar weinig zijn uitverkoren. De kapitein doet er echt toe. Veel banken bieden enkel een gemengd fonds van hun eigen bank aan (een zogenaamd huisfonds). Bij Deutsche Bank bieden we oplossingen aan van een dertigtal fondsenhuizen.

Zijn flexibele gemengde fondsen iets voor mij?

Ontdek uw mogelijkheden

Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154
Bel 078 156 160 voor een afspraak in een van onze 30 Financial Centers.

Lees ook

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Bron: Deutsche Bank, NBB. De gemiddelde inflatie van 2010 tot 2019 bedroeg 1,82%. Wanneer we over een inflatie van meer dan 1,5% spreken, baseren we ons op een conservatief scenario.

3 Volatiliteit wordt in de financiële wereld beschouwd als de basis voor risicometing. Volatiliteit is een maat voor de sterkte van prijsveranderingen van een financieel actief. Hoe hoger de volatiliteit van een actief, hoe meer een belegging in dat actief als riskant wordt beschouwd en des te groter de winstverwachting of het risico op verlies dus zal zijn.