Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Sinds enkele jaren is DB Personal de referentie op het vlak van financiële dienstverlening op de Belgische markt.
  • Met DB Personal krijgt u financieel maatwerk: persoonlijke begeleiding, nauwgezette en proactieve opvolging, advies op basis van uw uniek beleggersprofiel en een brede waaier aan oplossingen.
  • U krijgt toegang tot exclusieve oplossingen voor het beheer van uw vermogen en u geniet van verschillende voordeeltarieven, zoals lagere transactiekosten en 0 euro bewaarkosten.

Wilt u de evolutie van uw vermogen op de voet volgen? Dan is DB Personal mogelijk geknipt voor u. Een ervaren persoonlijke adviseur begeleidt u om uw tegoeden te organiseren, informeert u over interessante beleggingsmogelijkheden (exclusief aandelen) en tracht u op de hoogte te houden van datgene wat een impact kan hebben op uw portefeuille. Met DB Personal structureert u uw tegoeden volgens uw persoonlijke doelen. Nauwkeurige follow-uptools helpen u daarbij. DB Personal is gereserveerd voor cliënten met een vermogen van minstens 150.000 euro en kost 50 euro per kwartaal.

Expert tot uw dienst

Als DB Personal-cliënt krijgt u begeleiding van een persoonlijke adviseur. Het merendeel van onze adviseurs kreeg een intensieve opleiding bij de Antwerp Management School (AMS). Zo vergaren ze bijkomende kennis om de evolutie van uw portefeuille op te volgen en ze af te stemmen op uw doelen. Uw adviseur stelt u beleggingsoplossingen op maat voor en put daarvoor uit het ruime aanbod van een dertigtal zorgvuldig geselecteerde partners. Bij Deutsche Bank bieden we u een keuze uit meer dan 1.800 fondsen van een twintigtal partners, waarvan de meeste aan 0% instapkosten!

Uw profiel is uniek

Elke situatie is anders en iedereen heeft eigen ambities en verwachtingen. Daarom brengen onze adviseurs eerst uw financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingshorizon en uw beleggingsdoelstellingen in kaart. Die informatie levert uw unieke beleggingsprofiel op: uw Financial ID. Daarmee bepaalt u uw doelen op vlak van liquiditeiten, bescherming en groei. Op die manier kan uw adviseur voor u de beste beleggingsoplossingen selecteren en u waarschuwen voor potentiële risico’s die uw doelen in gevaar kunnen brengen.

Nauwgezette follow-up

U kunt de evolutie van uw portefeuille op de voet volgen. Dat kan dagelijks online of periodiek via het driemaandelijks portefeuilleverslag. Dankzij een waarschuwings- en berichtensysteem bent u snel op de hoogte van heel wat zaken die een impact kunnen hebben op uw portefeuille: een te hoog risico, een verlaging van een rating enz. Minstens eenmaal per jaar ontvangt u een uitnodiging om langs te komen voor een grondige analyse van uw portefeuille.

Exclusieve producten en voordelen

Naast ons klassiek productaanbod geniet u als DB Personal-cliënt ook van exclusieve beheersoplossingen. Zo heeft u met Private Solutions toegang tot een compleet gamma van discretionair beheerde portefeuilles.

DB Personal-cliënten die naast een professioneel advies ook een deel van hun portefeuille wensen te beleggen op de beurs bieden we uitstekende voorwaarden. De tarieven voor online beursorders door DB Personal cliënten werden sinds midden 2018 immers aanzienlijk verlaagd en behoren tot de beste van de markt. Ze betalen nu tot 80% minder transactiekosten in vergelijking met het hoogste tarief op de Belgische markt. De vernieuwde tarieven gelden voor de aan- of verkoop van aandelen, trackers, warrants en vastgoedcertificaten1. Bovendien betaalt u als DB Personal cliënt geen bewaarkosten.

Kosten en tarieven op online beurstransacties bij 5 banken voor een order van 5.000 euro of tegenwaarde 5.000 euro2

Beurs DB Personal 3 BNP Paribas Fortis4 Belfius Direct Net5 ING Home Banking6 KBC7/CBC7
Euronext Brussels € 6,53 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 15,00
Euronext Paris/Amsterdam € 8,54 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 15,00
New York (NYSE) € 13,23 € 36,00 € 30,00 € 37,50 $ 20,00

Kosten en tarieven op online beurstransacties bij 4 online banken (met of zonder agentschappen) voor een order van 5.000 euro of tegenwaarde 5.000 euro2

Beurs DB Personal3 Bolero8 Keytrade9 Binckbank10
Euronext Brussels € 6,53 € 15,00 € 14,95 € 9,75
Euronext Paris/Amsterdam € 8,54 € 15,00 € 14,95 € 9,75
New York (NYSE) € 13,23 $ 20,00 $ 29,95 € 14,75

Is DB Personal iets voor mij?

Ontdek alle voordelen

Of

Maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

Lees ook

1 Alle details over de dienstverlening DB Personal zijn beschikbaar op onze website en op de pagina tarieven.

2 Deze gegevens werden verzameld door Deutsche Bank op basis van informatie en tarieven die op 25/09/2018 van toepassing en voorhanden waren voor een order van 5.000 euro of tegenwaarde 5.000 euro op de publieke website van de respectievelijke banken. Behalve als het anders wordt aangegeven, houden de berekeningen rekening met de btw van 21% die van toepassing is op bepaalde kosten. Ze houden echter geen rekening met tijdelijke promotionele aanbiedingen, noch met andere mogelijke belastingen of persoonlijke negotiatie. Alle voorzorgen zijn genomen om de prijzen, tarieven en diensten zo correct mogelijk weer te geven en dat op basis van de laagste prijs. Als u een fout zou opmerken, vragen we u om onze Cliëntendienst op clienten.dienst@db.com. Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de gegevens in de tabel niet volledig, verkeerd of niet actueel zijn, bij vergissingen in de berekeningen of eender welke andere soort schade veroorzaakt door deze vergelijking.

3 Deutsche Bank - DB Personal, Tarieven 2018 voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen, in voege vanaf 1 januari 2018 en in voege op 31 oktober 2018. Tarieven enkel van toepassing voor DB Personal-cliënten. Kosten bewaarloon: 0 euro. De bijdrage voor DB Personal-diensten (inclusief 0 euro beheerskosten) bedraagt 50 euro per kwartaal incl BTW. Meer info leest u in het document ‘Tarieven van de voornaamste bank- en effectenverrichtingen’ op de pagina 'Tarieven'.

4 BNP Paribas Fortis, Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen, geldig vanaf 30/07/2018. Tarieven van orders via Easy Banking Web voor particuliere cliënten.

5 Belfius, Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing vanaf 08/01/2018. Tarieven van orders via Belfius Direct Net.

6 ING, Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden, geldig vanaf 01/08/2018.Tarieven van orders via ING Home’Bank.

7 KBC, Overzicht vergoedingen in het kader van beleggingen, geldig vanaf 01/03/2018. Tarieven van orders voor particulieren.

8 KBC Bolero, Online tarieven, geldig vanaf 1/7/2018. Tarieven van orders voor particulieren.

9 Keytrade Bank, Tarieven in voege vanaf 1/1/2017.

10 BinckBank, Tarieven in voege vanaf 30/6/2017.