Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Het team Advisory Portfolio Management houdt de beurs altijd goed in de gaten. Een koersdoelverhoging, de uitgifte van een nieuwe obligatie, een onverwachte dip in de olieprijs, de vier portefeuillebeheerders pluizen het allemaal uit. Met één vraag in het achterhoofd: is dit een opportuniteit voor de portefeuille van mijn cliënt?

De vier Senior Portfolio Managers zijn Jean-Marc Colyn, Robert Coppieters, Frederic Van Parijs en hun verantwoordelijke Patrice Gensse. Allemaal hebben ze minstens vijftien jaar ervaring in functies zoals portefeuillebeheerder, fondsenbeheerder of financieel analist. Ze werken in team en beheren de portefeuilles in samenspraak met hun cliënten.

Voor wie is adviesbeheer?

Patrice Gensse: ‘Deutsche Bank biedt adviesbeheer aan binnen Private Banking voor cliënten met een vermogen van meer dan 1.000.000 euro. We houden het aantal cliënten per portefeuillebeheerder bewust beperkt, zodat we persoonlijk advies kunnen geven. Onze cliënten zijn doorgaans mensen die de ontwikkelingen op de markten en hun eigen portefeuille van dichtbij opvolgen. Ze verwachten van een expert dat die hen helpt om hun portefeuille op te bouwen volgens hun doelstellingen en het afgesproken risicoprofiel.’

‘De Portfolio Manager vertaalt de strategie van de bank naar persoonlijk advies, maar geeft ook raad bij meer persoonlijke keuzes. Het verschil met discretionair beheer is dat de cliënt veel meer betrokken is bij het beheer van zijn portefeuille. De cliënt bespreekt hoe de activa en risico’s worden verdeeld, formuleert zijn wensen en drukt duidelijk zijn stempel op de portefeuille. Vergelijk het met een gezagvoerder die wordt bijgestaan door een copiloot. De copiloot geeft advies, maar de cliënt staat aan het roer en beslist wat er gebeurt.’

Dat vraagt om een sterke vertrouwensband?

‘Absoluut. We koppelen een cliënt ook niet zomaar aan een van ons vier. We gaan samen met zijn Private Banker op zoek naar de beste match. Doet een cliënt graag aan stock picking (beleggen in individuele aandelen) in volatiele aandelen, dan koppelen we hem niet aan een portefeuillebeheerder die van nature eerder defensief handelt. Daarnaast passen we ons uiteraard ook aan, zowel aan het algemeen profiel van de cliënt als aan het risico dat hij op dat moment wil nemen.’

Hoe werken jullie in de praktijk?

‘Eens de portefeuille is opgebouwd, geven we regelmatig aanbevelingen. Dat doen we op basis van het profiel van de cliënt, de ontwikkelingen op de markten en de strategie van de bank. De cliënt beslist, als hij bijvoorbeeld enkel Belgische aandelen wil, dan volgen we hem daarin. Maar we dagen onze cliënten ook uit om verder te kijken. We gaan geen dialoog of discussie uit de weg..’

Waarop baseren jullie de adviezen?

‘We staan voortdurend in contact met de strategen, analisten en economen van Deutsche Bank uit verschillende regio’s in de wereld. Zij bezorgen ons dagelijks hun visie op de lokale markten, economie en beursgenoteerde bedrijven.’

‘We kunnen terugvallen op de externe en interne expertise van de afdeling Research van de groep Deutsche Bank.’

‘Ook in België hebben we experts in alle activaklassen: een fondsenselectieteam, een obligatieteam en een team gestructureerde producten. Voor individuele aandelen zitten we regelmatig samen met het team van discretionair beheer om ideeën, tips en denkpistes uit te wisselen.’

Wat als een cliënt tijdens een woelig beursjaar in paniek schiet?

‘We informeren onze cliënten goed over mogelijke risico’s, maar dat neemt niet weg dat de paniek hen soms om het hart slaat. Onze rol is dan om goed te luisteren en hen over hun emoties heen te laten kijken. Ligt een cliënt toch wakker van bepaalde zaken, dan verminderen we het risico in zijn portefeuille.’ ‘Iedere Senior Portfolio Manager heeft meer dan vijftien jaar ervaring. Door de jaren heen hebben we al heel wat woelige wateren doorzwommen. Er zullen altijd factoren zijn die onrust veroorzaken. Wat niet wegneemt dat we constant alert blijven, zeker voor ontwikkelingen op lange termijn.’

Wat is het verschil met andere banken?

‘Wij zijn altijd onpartijdig en geven advies in het belang van de cliënt. Deutsche Bank heeft een open architectuur: wij zoeken bij de verschillende beheershuizen de fondsen1 met het beste potentieel, niet alleen bij Deutsche Bank dus. Als we een bepaald fonds niet relevant vinden en het geen toegevoegde waarde geeft aan de portefeuille, dan hebben we ook de mogelijkheid om trackers2 te gebruiken. We doen ook meer aan stock picking dan onze concurrenten. Ons team heeft een solide ervaring in aandelen en we kunnen terugvallen op de groep Deutsche Bank en op vele analisten over de hele wereld.’

Interesse in adviesbeheer?

Neem gerust contact op met onze diensten van Private Banking op 02 551 60 20

Lees ook

1 De term ‘fonds’ wordt doorgaans gebruikt om een collectieve beleggingsinstelling aan te duiden. Die kan onder het statuut van UCITS (icbe) dan wel niet-UCITS vallen en verschillende juridische vormen aannemen (SICAV, FCP, …). Een ICB kan bestaan uit compartimenten.
2 Een tracker of indexfonds (ook ETF genoemd, wat staat voor Exchange-Traded Fund) is een soort beleggingsfonds in effecten dat de evolutie volgt van een beursindex (‘indexfonds’), een activa of gewoon een strategie, en dat kan worden verhandeld op de beurs.