Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De markt voor robotica legde de jongste jaren een dubbelcijferige groei voor.
  • De sector draait aan een veel hoger toerental dan de globale economie.

Een auto assembleren, een chirurgische ingreep uitvoeren of het gras maaien? Steeds meer krijgen we daarvoor de hulp van robots. Hoe kun je als belegger inspelen op dit thema?

1

Waarom is robotica een interessant beleggingsthema?

Robot

De markt voor robotica groeit als kool. Zo werden er volgens de International Federation of Robotics (IFR) in de periode 2005-2008 gemiddeld 115.000 robots voor industriële toepassingen verkocht. Volgens de jongste cijfers waren dat er in 20161 ruim 294.000. Alleen al in dat jaar steeg de verkoop van industriële robotten (voor o.a. autosector, technologiesector) met 16%. Behalve industriële toepassingen zit volgens de IFR ook de verkoop van service robots (+24% in 2016) in de lift. Dit zijn robots die bijvoorbeeld ingezet worden in de geneeskunde en chirurgie, of nog in warehouses.

Het derde grote segment wordt gevormd door huishoudelijke robots (+24,5% in 2016), zoals robotstofzuigers en -grasmaaiers.

2

Wat brengt de toekomst?

Volgens de IFR, dat ruim 50 wereldspelers in robotica overkoepelt, zal de sector de komende jaren dit groeitempo blijven aanhouden. De koepelorganisatie verwacht de eerstvolgende jaren nog steeds een jaarlijkse groei van ruim 10 procent. Dat is fors boven de groeiverwachting voor de wereldeconomie. Hoewel de groeicijfers spectaculair zijn, zitten we vandaag nog in een vroeg stadium van ontwikkeling en gebruik van robots, zowel in de industrie als het dagelijkse leven. De technologie wordt echter steeds goedkoper, sneller, energiezuiniger, slimmer, gebruiksvriendelijker en veiliger. En dus toegankelijker voor kleinere ondernemingen en huishoudens.

De vraag naar robots zal bovendien blijven stijgen. Zeker in het Westen krijgen we straks een productiviteitsprobleem door de vergrijzing. Volgens prognoses van de Wereldbank uit 2015 zal het aandeel van 65-plussers op wereldvlak tussen 2000 en 2050 verdrievoudigen, een evolutie die zich sterker in het Westen zal doorzetten. Er zullen dan een pak minder mensen actief zijn op onze arbeidsmarkt. Robotica kan dat vacuüm helpen vullen door bij te dragen aan productiviteit en mee in te staan bij de verzorging van ouderen. In een wereld met schaarse grondstoffen kunnen ze bovendien bijdragen tot een duurzamer en efficiënter energie- en grondstoffengebruik.

3

Hoe kan ik als belegger op dit veelbelovend thema inspelen?

Indien uw beleggersprofiel dat toelaat, kunt u kiezen voor een actief beheerd themafonds2.

Lees ook

1 Bron: International Federation of Robotics - ifr.org/downloads/press/Executive_Summary_WR_2017_Industrial_Robots.pdf (18/9/2018)

2 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AIVB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.