Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • Vroeger werd ethisch en duurzaam beleggen soms gezien als nadelig voor het rendement.
 • Vandaag streven beleggers echt naar een actief en zinvol beheer, en kijken ze niet enkel naar het rendement van hun portefeuille.

De grote klimaatveranderingen zijn niet meer weg te denken. In een wereld waar informatie steeds sneller circuleert en digitalisering in steeds meer sectoren van de economie terrein wint, staan een goed bestuur en ethiek meer dan ooit centraal. Niet verwonderlijk dus dat ook beleggers zich gaan interesseren in deze problematiek.

ESG: een werkwijze die een lang leven beschoren is?

Als er een onderwerp is dat vandaag heel erg in is, is het wel ESG, wat staat voor Environment, Social en Governance. Daar zijn verschillende redenen voor.

 • Tijdens de cop23*, die in november plaatsvond in Bonn, werden dan wel weinig beslissingen genomen, er werd nogmaals de nadruk gelegd op de dringende nood aan alternatieven voor fossiele brandstoffen.
 • We stellen vast dat de burger steeds meer bereid is om te kiezen voor beleggingen die gunstig zijn voor de samenleving en dat hij niet enkel meer kijkt naar het rendement van zijn portefeuille.
 • ESG wordt niet langer enkel gezien als een belegging van menslievende aard, maar eerder als een manier om een potentieel rendement te verkrijgen en tegelijk bepaalde ethische, sociale en ecologische normen na te leven.

Een ESG-belegging kan dus als volgt worden gedefinieerd:

 • streeft naar een positieve ecologische of maatschappelijke impact, en biedt de belegger een potentieel rendement;
 • is in overeenstemming met zijn persoonlijke waarden;
 • mikt op duurzaamheid, en om die reden streeft ze naar een vermindering van de risico’s.

Een potentieel rendement verkrijgen door ethisch te beleggen?

Vroeger werd ethisch en duurzaam beleggen soms gezien als nadelig voor het rendement. Vandaag hebben heel wat bedrijven die hun activiteit op een socialere en billijkere manier ontwikkelen, even goede resultaten als hun tegenhangers. De bank Morgan Stanley heeft hieromtrent een studie gedaan en heeft aangetoond dat de MSCI KLD 400-index (een index die bestaat uit bedrijven die ecologische, sociale en ethische criteria naleven) sinds zijn oprichting in 1990, elk jaar 0,45% beter presteerde dan de S&P 500-index, die de 500 grootste Amerikaanse beurskapitalisaties bevat: 10,2% per jaar tegenover 9,7% per jaar1.

Economisch gezien heeft het dus zin om energiebesparende en energie-efficiëntere middelen te ontwikkelen. Op die manier mikken we ook op de duurzaamheid van onze beleggingen en dus ook op de competitiviteit ervan op lange termijn. Nog een voordeel van ESG-beleggingen is duidelijk dat het risico en de volatiliteit lager kunnen zijn aangezien een goede governance en een gezond beheer de kans op onaangename verrassingen fors verkleinen2.

Het zal dus niet verbazen dat veel van de grootste openbare pensioenfondsen in de wereld (de pensioenkas voor Nederlandse staatsambtenaren, het Noorse soevereine fonds, het Nieuw-Zeelandse soevereine fonds) onlangs een wijziging in hun manier van beleggen hebben aangekondigd, waarbij ze hun criteria inzake ethiek, goede governance en respect voor het milieu aanscherpen.

Ethiek, het klimaat en de samenleving zijn structurele tendensen die in de komende jaren steeds belangrijker gaan worden, al was het maar door hun economische impact. Deze tendensen zijn niet nieuw, maar er kan nog veel vooruitgang worden geboekt en er is nog heel wat onderoek te doen, wat de weg opent naar nieuwe manieren van beleggen.

Wij vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat er een verschil bestaat tussen de tijdshorizon van dit artikel en de levensduur van de vermelde producten. Elke voorspelling of prognose van deze analyse heeft een louter indicatieve waarde en wordt zonder garanties gegeven. Lees aandachtig het prospectus en het KIID voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Het gestructureerde product3 en het fonds4 hieronder, die verdeeld worden door Deutsche Bank, zijn uitgedrukt in euro.

Gestructureerd product

 • Société Générale

  Société Générale (FR) Europe ESG Leaders Callable 2026

  Gestructureerd schuldinstrument Uiterste inschrijvingsdatum:
  Doelstelling5
  Munt
  EUR
  Looptijd
  8 jaar en 8 maanden
  Coupon
  Eenmalig
  Recht op 100% terugbetaling6
  Ja

Wenst u meer informatie?

Maak dan een afspraak in een van onze agentschappen op het nummer 078 156 160.
Neem contact op met Talk & Invest op het nummer 078 153 154.

Lees ook

Als belegger is het belangrijk om te weten dat een zekere volatiliteit in de deviezen en de rentevoeten niet uit te sluiten is. Alvorens een belegging te doen, denk eraan om de vragenlijst ‘Mijn Financial ID’ in te vullen in uw Online Banking. Zo kunt u genieten van gepersonaliseerd advies.

*Cop23: de Conferentie van de Partijen (COP) is de bijeenkomst van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties over de klimaatverandering. De Cop23 is de 23ste editie.

1 "Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends, 2014," The Forum for Sustainable and Responsible Investment website, http://www.ussif.org/Files/Publications/SIF_Trends_14.F.ES.pdf, accessed 1 June 2016. "Study Shines Light On Sustainable Investing,” Morgan Stanley website, http://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-investing-performance-potential, accessed 1 June 2016. ”Sustainable Signals: The Individual Investor Perspective," Morgan Stanley website, https://www.morganstanley.com/sustainableinvesting/pdf/Sustainable_Signals.pdf, accessed 1 June 2016.

2 From the Stockholder to the Stakeholder, Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford and Arabesque Asset Management, September 2014. Sustainable investing. Establishing Long-Term Value and Performance, Fulton, June 2012.

3 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldeffecten”, of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een “afgeleid instrument” verbindt de emittent van een Structured Note er zich echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.

4 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS) en die diverse juridische vormen kan aannemen (BVEC, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

5 Bij Deutsche Bank bieden we een unieke aanpak gebaseerd op 3 kerndoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. Meer weten

6 Dit recht is slechts geldig:
- Op de vervaldag, indien er geen vervroegde terugbetaling is (bepaalde producten voorzien in de mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling).
- Behalve in geval van risico op faillissement of faillissement van de emittent of van de emittent en/of de garant.

7De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de belegging in een instelling voor collectieve beleggingen is verbonden. De indicator waardeert het risico op een schaal van 1 (kleinste risico, laagste potentieel rendement) tot 7 (hoogste risico, hoogste potentieel rendement). De laagste risicocategorie wil niet zeggen dat de belegging zonder risico is. De indicator maakt gebruik van gegevens uit het verleden en kan geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds vormen. De aangeduide risicocategorie is niet gewaarborgd en kan mettertijd veranderen.