Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Beleggen in dollar: een middel om te diversifiëren?

Article Headline


Voor een actieve belegger kan een belegging in dollar een interessante manier zijn om zijn portefeuille te diversifiëren. De voorwaarde is wel dat hij de daaraan verbonden risico's aanvaardt.

Hoewel de Amerikaanse dollar sinds de lente 2014 al sterk gestegen is tegenover de euro (van 1,38 USD voor 1 euro in mei 2014 tot ongeveer 1,11 USD voor 1 euro in mei 2016), zal hij in de toekomst wellicht nog verder in waarde stijgen.

De belangrijkste reden is een renteverschil op korte termijn, dat de komende jaren alsmaar meer in het voordeel zal zijn van de dollar door de combinatie van twee factoren:

  • de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) is in december 2015 gestart met het optrekken van haar richtinggevende rente (de zogenaamde 'normalisering' van haar monetaire beleid).
  • de Europese Centrale Bank (ECB) zal haar richtinggevende rente dan weer nog een tijd op het huidige bodempeil houden. Daarnaast heeft ze haar activaopkoopprogramma verlengd van september 2016 naar maart 2017 om haar inflatiedoelstelling te halen.

De stijgingscyclus van de Amerikaanse richtinggevende rente is ingezet, maar de Fed zal zeer geleidelijk te werk gaan om het herstel zoveel mogelijk in goede banen te leiden. In die context zullen de obligatierentes in de Verenigde Staten wellicht ook geleidelijk stijgen en aantrekkelijker worden ten opzichte van de eurozone.Blijf op de hoogte van de evolutie van de dollar dankzij de DB Market Insights

Wilt u participeren in het verwachte verloop van de dollarkoers?

Neem contact op met onze specialisten van Tele-Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Financial Center op 078 156 160.

Lees ook

Als belegger moet u weten dat enige volatiliteit van de munt en de rentes niet uit te sluiten is. Denk eraan om de vragenlijst 'Mijn Financial ID‘' in uw Online Banking in te vullen voordat u een belegging verricht. Zo bent u zeker van persoonlijk advies.