Samengevat

  • De volatiliteit van de markten maakt het er niet eenvoudiger op voor particuliere beleggers.
  • Hoe kies ik het juiste moment om te beleggen? Hoe blijf ik mijn emoties de baas? Hoe herken ik de opportuniteiten, die nochtans talrijk zijn op de markten?
  • Een interessante piste is te kiezen voor een gestructureerd product gedekt door een dynamisch flexibel gemengd fonds1.
  • U profiteert van het opwaartse potentieel, terwijl u bij een daling het verlies kunt beperken.

In het huidige klimaat raden onze experts in beleggingsstrategie aan om belegd te blijven, maar de risico’s te beperken. Ze verwachten immers dat de groei zich zal doorzetten, maar tegen een uiterst volatiele achtergrond, terwijl onzekerheid troef is in bepaalde wereldregio’s zoals China en Europa.

Hoe past u die aanbevelingen concreet toe in uw portefeuille? We zien alvast een interessante mogelijkheid: kiezen voor een gestructureerd product2 met kapitaalbescherming en met een potentiële coupon die afhangt van de prestaties van een dynamisch flexibel gemengd fonds. Door op een dergelijk product in te tekenen past u de twee delen van de aanbevelingen toe van de analisten van Deutsche Bank. Enerzijds blijft u belegd: uw coupon biedt u de kans om in te pikken op het stijgingspotentieel van de markten. Anderzijds speelt u op safe door te kiezen voor een belegging gekoppeld aan het recht op terugbetaling van het kapitaal op de einddatum (behalve in geval van faillissement of dreigend faillissement van de emittent).

Een flexibel gemengd fonds … dat tegelijk dynamisch is!

Deutsche Bank biedt al bijna 10 jaar flexibele gemengde beleggingsfondsen aan. U kent ze natuurlijk al, maar het is altijd interessant om nog eens op te frissen hoe die fondsen werken. Eerst stellen de beheerders hun beleggingsuniversum samen door verschillende activaklassen te combineren (aandelen, obligaties, liquide middelen enz.). Daarom heeft men het over “gemengde” fondsen. Vervolgens biedt het beleggingsbeleid van het fonds een zekere flexibiliteit aan de beheerder: die past afhankelijk van zijn verwachtingen zijn risicoblootstelling aan. Zo kan hij, als hij een groeipotentieel ziet aankomen, zijn posities in aandelen verhogen om te profiteren van de eventuele koersstijging. De meeste beheerders van flexibele fondsen daarentegen zullen terugkeren naar meer defensieve activa als ze een terugval van de markten verwachten.

Onder de flexibele gemengde fondsen zijn er “dynamische” fondsen met een hogere volatiliteit; vaak laten ze een brede bewegingsmarge om het maximum te halen uit toekomstige koersstijgingen. Sommige kunnen tot 100% in aandelen belegd zijn, als het klimaat zich daartoe leent volgens de beheerder. Zo staan ze, zodra de markten terug een stijging inzetten, potentieel op de eerste rij om daar de vruchten van te plukken.

De kansen grijpen

Wie in een dynamisch flexibel gemengd fonds belegt, mag niet uit het oog verliezen dat die oplossing, ondanks haar flexibele karakter, ook een bepaald risico inhoudt. In het slechtste scenario kunt u het belegde kapitaal voor een deel tot zelfs volledig verliezen.

Maar er bestaat een oplossing waarmee u kunt profiteren van een eventuele waardestijging van fondsen en van kapitaalbescherming. Hoe? Door te kiezen voor een gestructureerd product waarvan de coupon gelinkt is aan de prestaties van een van die fondsen.

Die aanpak biedt verschillende voordelen:

  1. Bescherming: op de einddatum hebt u recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal, tenzij bij faillissement of dreigend faillissement van de uitgever.
  2. Stijgingspotentieel: u int elk jaar een variabele potentiële coupon gelijk aan 100% van de prestatie op jaarbasis van het onderliggende dynamische flexibele gemengde fonds, maar met een plafond (bijvoorbeeld een jaarlijkse coupon van maximaal 4 of 5%).
  3. Timing: gezien uw recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal op de einddatum, hoeft u zich geen zorgen te maken over het juiste moment om naar de markten te gaan.
  4. Diversifiëring: met die producten krijgt u toegang tot de fondsen van befaamde beheerders die niet altijd bereikbaar zijn voor particuliere beleggers.

Zo loopt uw belegging volgens de aanbevelingen van de experts van Deutsche Bank: belegd blijven om het stijgingspotentieel te benutten, maar tegelijk uw kapitaal beschermen tegen de risico’s die sporadisch blijven bestaan.

Vergeet niet dat ook gestructureerde producten niet zonder risico zijn, zoals het kredietrisico wanneer de emittent in gebreke blijft of failliet gaat, het renterisico of het liquiditeitsrisico (ingeval u uw product opnieuw zou willen verkopen voor de eindvervaldag), om er maar een paar op te noemen. Daarom is het aangewezen om eerst na te gaan of ze compatibel zijn met uw doelstellingen en het risicoprofiel van uw Financial ID, en het prospectus en de KID (essentiële informatie voor de belegger) te lezen voor u tekent.

Geïnteresseerd in beleggen met bescherming van uw kapitaal?

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 De term "fonds" is een courante benaming voor een instelling voor collectieve belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of AICB (non-UCITS) en die uiteenlopende rechtsvormen kan aannemen (BEVEC, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

2 Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meerdere onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden betaald. In geval van gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). Maar in geval van een “afgeleid instrument” verbindt de emittent van een Structured Note er zich niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.