Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Na de pijnlijke mislukkingen rond de afschaffing van de wet op de gezondheidsverzekering (Obamacare) haalde Donald Trump dan toch zijn eerste belangrijke slag thuis. Het was een lange en pijnlijke bevalling, maar uiteindelijk keurde het Amerikaanse Congres zijn belastinghervorming goed. Wat zijn de grote lijnen van de “Tax Cuts and Jobs Act”? Wat kan de impact zijn op de economische groei en op de verschillende activaklassen? Een situatieschets.

De belangrijkste fiscale hervorming in 30 jaar

Na langdurige debatten keurden de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat eind 2017 dan toch de belastinghervorming goed die door president Trump naar voor was geschoven als een van de grote prioriteiten van zijn mandaat. De belangrijkste bepalingen van wat kan worden aanzien als de meest ingrijpende hervorming van de Amerikaanse belastingwet sinds 30 jaar, kunnen als volgt worden samengevat:

1. Voor bedrijven

Voor de bedrijven is de belangrijkste maatregel de verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 21%, waarmee deze nu onder het gemiddelde van de OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) komt. Bedrijven zullen ook kunnen genieten van de onmiddellijke afschrijving van alle investeringsuitgaven (met uitzondering van vastgoed). Winsten die Amerikaanse multinationals in het buitenland aanhouden als cash vallen voortaan onder het gunsttarief van 15,5% (tegenover 35% voordien).

2. Voor particulieren

Voor particulieren blijft het progressieve barema met 7 belastingschijven behouden, maar de meeste aanslagvoeten per schijf gaan naar beneden. De marginale aanslagvoet werd verlaagd van 39,6% naar 37%. Het bedrag van de aftrekbare forfaitaire kosten werd verdubbeld (24.000 dollar voor een gehuwd koppel). Dat is ook het geval voor het belastingkrediet per kind ten laste (2.000 dollar), wat in het voordeel zal spelen van meer gezinnen nadat het inkomstenplafond om voor het belastingkrediet in aanmerking te komen, verhoogd werd. Een belangrijk aspect van de belastinghervorming is dat de verlaging van de vennootschapsbelasting een permanent karakter lijkt te hebben, terwijl de maatregelen voor particulieren tijdelijk zijn en eind 2025 zullen aflopen.

Olie in de groeimotor

Verwacht wordt dat de belastinghervorming de reeds forse groei een extra boost zal geven. Vooreerst zullen de belastingverminderingen het privéverbruik stimuleren omdat ongeveer 80% van de gezinnen hun belastingen zullen zien dalen. Bedrijven zouden dan weer profiteren van de fiscale stimulansen om meer te investeren. Concreet verwachten wij een positieve impact op de BBP-groei van 0,3% in 2018 en 2019, waardoor de kans toeneemt dat de huidige expansieperiode de langste wordt in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

De verlaging van de vennootschapsbelasting zal leiden tot hogere nettowinsten. Het aantal bedrijven uit de S&P 500 dat zijn winst opwaarts bijstelde na de goedkeuring van de belastinghervorming was het hoogste sinds meer dan 2 jaar. Wij voorzien een winstgroei van 12% voor de S&P 500 in 2018, waarvan meer dan een derde door het effect van de fiscale maatregelen. Het zijn vooral de kleine en middelgrote bedrijven in de Verenigde Staten die voordien het meeste belasting betaalden, die bij de hervorming gebaat zullen zijn. In sectoraal opzicht lijken energie, financiën, industrie, telecom en cyclische consumptie de relatieve winnaars.

Keerzijde van de medaille: een niet te verwaarlozen budgettaire kost

De belastingverlaging wordt geraamd op 1.500 miljard dollar op 10 jaar en zal bijgevolg een aanzienlijke budgettaire kost met zich meebrengen. De financiering ervan en de stijging van het overheidstekort zullen gepaard gaan met een toename van het aantal uitgiftes van Amerikaanse staatsleningen. In combinatie met een solide groei en een aantrekkende inflatie zou dit bijkomende aanbod een stijging van de obligatierente in de hand werken en bijgevolg wegen op de koers van US Treasury Bonds. In het kredietsegment zouden Investment Grade ondernemingen meer profiteren van de belastinghervorming dan High Yield ondernemingen: het zijn zij die de meeste liquiditeiten in het buitenland aanhouden en ze zullen gezien hun lagere schuldgraad minder nadeel ondervinden van de beperking van 30% op de aftrekbaarheid van rentelasten.

De impact op de US dollar is moeilijker in te schatten, maar de stabiele groeiverwachtingen én de hogere rentevoeten zijn van aard om de munt te ondersteunen.

Lees ook