Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Belastingen en fiscaliteit: nieuw in 2016

Belastingen en fiscaliteit: nieuw in 2016


2016 brengt heel wat nieuws voor beleggers en spaarders. Een overzicht.

Roerende voorheffing: van 25% naar 27%

De verhoging van de roerende voorheffing van 25% naar 27% maakt deel uit van de tax shift. Deze bronbelasting geldt in principe voor alle roerende inkomsten, maar voor bepaalde beleggingen gelden uitzonderingen.

Het nieuwe tarief van 27% geldt onder andere voor volgende producten: aandelen, obligaties, fondsen, termijnrekeningen en kasbons, staatsbons (behalve de Leterme-staatsbon).

Een aantal uitzonderingen:

  • Gereglementeerde spaarrekeningen
  • Leterme-staatsbons (belast aan 15%)

Fiscale regularisatie

Belgische belastingplichtigen die geld hebben achtergehouden voor de fiscus krijgen een nieuwe kans om opnieuw het rechte pad te bewandelen. Om hen tot actie aan te zetten, zullen de geregulariseerde bedragen belast worden tegen een tarief dat jaar na jaar stijgt.

Er zijn verschillende scenario’s:

  • Verjaarde kapitalen: in 2016 betaalt u 36% voorheffing op het betrokken bedrag. Dat tarief stijgt met een procentpunt per jaar, tot 40% in 2020.
  • Nog niet verjaarde kapitalen: in 2016 betaalt u de ontdoken belasting, vermeerderd met 20 procentpunten. Tot 2021 komt daar jaarlijks een procentpunt bij, en dus zal ze in 2020 25 procentpunten bedragen.
  • Een niet-aangegeven nalatenschap: in 2016 betaalt u de vastgestelde successierechten, vermeerderd met 20 procentpunten.

Hervorming van de woonfiscaliteit

Voor Wallonië:

  • De registratierechten stijgen van 12,5% naar 15% voor belastingsplichtigen die een derde woning aankopen.
  • De woonbonus wordt vervangen door een wooncheque, als ruggensteuntje voor de aankoop van een eerste woning. Hoe hoger het loon van de Waalse belastingplichtige, hoe lager het bedrag van de wooncheque.

Voor het Brusselse Gewest:

  • De onroerende voorheffing stijgt met 10% tot 12%, afhankelijk van de gemeente. Er komt wel een forfaitaire korting van 120 euro voor het gebouw waarin de belastingplichtige zelf woont.
  • De woonbonus wordt afgeschaft. In ruil stijgt het bedrag dat vrijgesteld is van registratierechten bij aankoop van een gebouw van minder dan 500.000 euro.

Speculatietaks

Als u aandelen verkoopt binnen de zes maanden na de aankoop, zal u 33% betalen op de meerwaarden. De speculatietaks wordt ingehouden aan de bron door de Belgische financiële tussenpersonen. Als die meerwaarde gerealiseerd wordt in het buitenland, moet u ze aangeven in uw personenbelasting.

De maatregel heeft geen terugwerkende kracht: aandelen die u tot 31 december 2015 koopt, vallen niet onder de taks op meerwaarden als u ze binnen de zes maanden opnieuw verkoopt.

Goed om te weten

vanaf 2016 bedraagt het maximumtarief voor schenkingen van onroerend goed 50% in Wallonië en 40% in Brussel. De tarieven stijgen volgens de waarde van het gebouw: u betaalt minder belastingen op vastgoed van 100.000€ dan op een eigendom van 500.000€, dat is logisch!

Lees ook

Bij het ter perse gaan van dit artikel kon de wetgeving nog gewijzigd worden en moesten de plannen van de regering nog omgezet worden in wetteksten. Hoewel Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel haar informatie uit kwalitatieve en betrouwbare bronnen haalt, waarborgt ze niet de juistheid van deze informatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt wordt door het feit dat de uit de betrouwbare bron gehaalde informatie onjuist of verouderd blijkt.