Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De Chinese beurzen worden meegesleurd door een verkoopgolf op activa van groeilanden, die sinds het jaarbegin bijna 20% inleverden.
  • Oplopende handelsspanningen met de VS, vertraging van de binnenlandse vraag, hervormingen om de schuldgraad af te bouwen en koersdaling van de yuan: een moeilijk te verteren cocktail voor China.
  • Tegen eind 2018 zou de versoepeling van de verplichte reserves van de banken (RRR) door de Chinese centrale bank in combinatie met goed nieuws op het economische front het vertrouwen van de beleggers kunnen herstellen.

Als het regent in China… dan druppelt het in de rest van de wereld. Het is niet de eerste keer dit jaar dat de Chinese economie tekenen van vertraging vertoont. Deze keer worden de Chinese beurzen meegesleurd door een verkoopgolf op activa van groeilanden.

Forse terugval voor groeilanden

Sinds begin dit jaar laten de groeilanden (MSCI Emerging Markets Index) en de Chinese beurs (Hong Kong Hang Seng Index) dalingen van bijna 20% optekenen. Van een terugval van de Chinese markten naar hetzelfde scenario voor de ontwikkelde landen is slechts een kleine stap, aangezien de risicoaversie zich meester heeft gemaakt van bijna alle beurzen wereldwijd.

Zachte landing voor de Chinese economie

Terwijl er in 2010 nog sprake was van 10%, bedraagt de groei van het Chinese BBP vandaag ’slechts’ 6,5%. Hoewel een dergelijke groeivertraging voor ongerustheid kan zorgen, ligt ze uiteindelijk in de lijn van de logica: het is voor niemand een geheim dat de Chinese regering werkt aan een zachte landing van hun economie. Peking tracht een verschuiving tot stand te brengen naar de binnenlandse markt om de economie minder afhankelijk te maken van de uitvoer. Voorlopig lijkt ze daarin te slagen: de middenklasse groeit aan, de grote steden groeien en de communicatie- en transportmiddelen in het land worden verder ontwikkeld.

Chinese reus heeft last van pijnpunten

Ondanks deze positieve vaststelling vertoont de Chinese markt ook een aantal kwetsbaarheden. Onder de belangrijkste pijnpunten voor de Chinese economie zijn dit de vier belangrijkste om de recente terugval van de markten te verklaren.

1. De oplopende handelsspanningen met de Verenigde Staten. Tot nu toe legde de regering Trump al invoerrechten op Chinese importgoederen ter waarde van 250 miljard dollar op. Als gevolg daarvan kende de Chinese uitvoer een terugval tijdens het derde kwartaal. Elke verdere toename van de spanningen zou een negatieve weerslag hebben op de Chinese economie en dus op de financiële markten.

2. China wordt geconfronteerd met een groeivertraging van zijn binnenlandse markt, en met name van de investeringen in infrastructuur. Bovendien werden de inkomens van de gezinnen getroffen door een verlaging van de subsidies voor de laagste inkomens (vooral in de achtergestelde wijken), wat woog op de binnenlandse consumptie.

3. De Chinese regulator lanceerde hervormingen om de schuldenlast van bedrijven en gezinnen af te bouwen. Het gevolg van de strengere financieringsvoorwaarden was dat de vastgoedmarkt begon te verzwakken.

4. De forse en snelle verzwakking van de yuan (CNY) sinds begin dit jaar woog op het marktsentiment. Deze daling is het gevolg van een uiteenlopend monetair beleid tussen de Fed en de Chinese centrale bank (PBoC) én van de economische vertraging in China.

Zal de Chinese beurs weer op krachten komen?

Na de recente beursterugval zijn wij van oordeel dat de waarderingen van Chinese aandelen aantrekkelijker beginnen te worden, vooral in het licht van de behoorlijke bedrijfswinsten. Toch hebben de markten vandaag nood aan katalysatoren om opnieuw een versnelling hoger te schakelen. Tegen het einde van het jaar zou de maatregel van de PBoC (die de verplichte reserves van de banken versoepelde) in combinatie met goed nieuws op het economisch front het vertrouwen van de beleggers kunnen herstellen.

Ook het minste positief signaal op het niveau van de handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten zou de financiële markten opnieuw een boost kunnen geven. Hoe dan ook zullen technologie en innovatie verder aan belang winnen in de Chinese economie en met name in de industriële automatisering en de modernisering van de consumptie. Op korte termijn, zouden de volatiliteit van de markten en de economische vertraging de regering kunnen aanzetten tot het nemen van budgettaire herstelmaatregelen.

Wenst u de risico’s en opportuniteiten voor uw beleggingsportefeuille onder de loep te nemen?

Bel onze experts via Talk & Invest op het nummer 078 153 157

Maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer 078 156 160

Lees ook