Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Absolute meerderheid voor partij Macron

Absolute meerderheid voor partij Macron


Het resultaat van de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen is zeer marktvriendelijk. De kans is dus groot dat onder andere de arbeidsmarkt hervormd wordt. Al kunnen straatprotesten en demonstraties roet in het eten gooien omdat een minderheid van de Fransen zijn stem uitbracht.

De resultaten van de tweede ronde1

Hoewel kleiner dan verwacht, is het nog steeds een grote overwinning voor de verkozen president. De partij van Emmanuel Macron, La République en Marche, heeft samen met haar bondgenoot MoDem de absolute meerderheid verkregen in de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen door 350 van de 577 zetels van de Assemblée Nationale binnen te halen. Het resultaat komt in de buurt van de historische meerderheid van 394 zetels van generaal de Gaulle in 1968. Dit zal Macron ruim voldoende draagkracht geven om de arbeidswetgeving te hervormen en veranderingen aan te brengen aan het Franse systeem van sociale bescherming op vlak van pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. Alleszins creëert een dergelijke meerderheid hooggespannen verwachtingen om zijn aangekondigde programma door te voeren.

De Republikeinse partijen (LR, UDI) wonnen 137 zetels, wat een historisch laag resultaat is. De Socialistische partij (PS) en haar bondgenoten verwierven slechts 44 zetels. Tot slot hebben zowel extreem links als extreem rechts zeer lage scores behaald. De partij van Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, ging met amper 17 zetels aan de haal (27 met “Le Parti Communiste”), en Marine Le Pens Front National strandt op 8 zetels. Dit is een opmerkelijke nederlaag voor Marine Le Pen, die in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 8 mei meer dan 10 miljoen stemmen kreeg.

Onze visie en vooruitzichten voor de markten

De uitkomst van de parlementsverkiezingen versterkt de eerdere opiniepeilingen, die reeds een meerderheid voor Macrons partij voorspelden. Dit zou de beurs van Parijs en de wisselkoers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar een beetje kunnen ondersteunen. Echter, de marktreactie zal beperkt zijn omdat het resultaat overeenkomt met de verwachtingen. Desalniettemin is de parlementaire meerderheid van Macron een zeer marktvriendelijk resultaat omdat het de kans vergroot dat de Franse president de noodzakelijke arbeidshervormingen kan doorvoeren.

Er zijn echter twee kanttekeningen. Ten eerste is de grote winnaar van de verkiezingen de zeer lage opkomst: slechts 43% van de kiezers is gaan stemmen. Dit betekent dat hoewel Macrons partij een absolute meerderheid verwierf, het resultaat een uitdrukking is van de minderheid van de kiezers. Ten tweede leert de geschiedenis ons dat het echte obstakel voor Frankrijk om hervormingen door te voeren niet het gebrek aan een meerderheid in het Parlement is, maar verzet in de vorm van straatprotesten en demonstraties. Gezien de meerderheid van de kiezers niet eens heeft deelgenomen aan de verkiezingen, rest de vraag of de beruchte actieve belangengroepen zich opnieuw zullen verzetten tegen elke echte hervorming, of ze de nieuwe president het voordeel van de twijfel zullen geven.

Naast het invoeren van een ethisch charter voor Franse parlementairen, zal de arbeidsmarkthervorming de hoogste prioriteit krijgen op Macrons agenda. Zijn doel is hierbij om de werkloosheidsgraad te doen dalen naar 7% tegen 2022 (tegenover 9,3% vandaag). Daarna volgt de hervorming van de pensioenen in de publieke sector. Dit zijn overigens de twee belangrijkste, maar ook de twee meest controversiële items op de agenda van de Franse politiek. Het is af te wachten of Macron de Franse bevolking zal kunnen overtuigen dat drastische hervormingen noodzakelijk zijn, of hij zal moeten regeren met dezelfde moeilijkheden als veel van zijn voorgangers.Lees ook

1 Cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 19 juni 2017