Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De markten zijn opgelucht door de afnemende geopolitieke en commerciële spanningen.
  • De Europese markten knoopten opnieuw aan met hun niveau van begin dit jaar.
  • Het goede nieuws op het economische front zette de beleggers aan om hun inflatieverwachtingen opwaarts bij te stellen.

Met dank aan de gekalmeerde geopolitieke situatie en de afgenomen handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten konden de beleggers zich opnieuw concentreren op de economische kerncijfers.

Historische ontmoeting tussen de twee Koreaanse leiders

Op geopolitiek vlak stond april in het teken van toenadering. In de eerste plaats in Korea. Na maanden van provocaties en nucleaire dreigementen had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un op 27 april een ontmoeting met zijn Zuid-Koreaanse collega. Deze historische bijeenkomst kwam er als voorbode van een ander onderonsje waar met buitengewone belangstelling naar wordt uitgekeken, namelijk die van de Amerikaanse president met de Noord-Koreaanse leider. Ook voor de wereldhandel was er toenadering en de financiële markten waren opgetogen over de bereidheid tot dialoog tussen Washington en Peking. De westerse militaire interventie tegen het Syrische regime half april, had uiteindelijk weinig impact op de beurzen aangezien de oplopende spanningen in de regio zeer beperkt bleven.

Mooie vooruitgang voor de Europese markten

De bedrijfsresultaten voor het eerste kwartaal 2018 waren in het algemeen beter dan voorzien en de goede economische kerncijfers werkten dan ook als katalysator voor de beleggers. De Europese markten knoopten opnieuw aan met hun niveau van begin dit jaar. Zij boekten de grootste vooruitgang, wellicht geholpen door de daling van de euro tegenover de dollar. De Amerikaanse beurzen eindigden april licht in het groen en de beleggers volgen de stijging van de Amerikaanse rentevoeten met argusogen. Die zijn de voorbije maand fors geklommen en de Amerikaanse groeicijfers en de inflatieverwachtingen werkten deze tendens in de hand. Bij uitbreiding, maar dan in mindere mate, volgde de Europese obligatierente hetzelfde traject.

Nu de dreiging van een handelsoorlog afgewend is, althans op korte termijn, lijkt niets de beurzen a priori nog te verhinderen om hun klim voort te zetten. De wereldwijde economische conjunctuur gaat overigens in die richting. In de Verenigde Staten kwam de groei tijdens het eerste kwartaal boven de verwachtingen uit op 2,3%. In de eurozone zijn de economische indicatoren in iets minder goede doen dan begin dit jaar, maar ze wijzen nog steeds op een expansie van de economie. In China, tot slot, deed de groei het beter dan voorspeld met 6,8%, eveneens boven de verwachtingen van de autoriteiten. Deze gunstige dynamiek weerspiegelt zich in de eerste winstpublicaties van de bedrijven, die tot nu toe vooruitgang boeken in alle geografische zones. In dit opzicht, en rekening houdend met de waarderingen, krijgen de Europese en de opkomende aandelenmarkten onze voorkeur boven de Amerikaanse markten. Ook al lijken de beursperikelen van begin dit jaar achter ons, ze zouden kunnen terugkeren met de bijhorende volatiliteit.

De inflatie staat ondertussen op het gewenste niveau van de Fed, maar wat nu?

Het goede nieuws op het economische front zette de beleggers aan om hun inflatieverwachtingen opwaarts bij te stellen. Resultaat: de Amerikaanse rente steeg fors in april en de rente op 10 jaar kwam zelfs even boven de 3% uit. Als de rente momenteel sneller stijgt in de Verenigde Staten, dan komt dit doordat de inflatie ondertussen op het gewenste niveau van de Fed staat (2% in maart), wat maakt dat die haar beleidsrente nog voor de zomer opnieuw zal optrekken. In de eurozone is de vaststelling minder eenduidig en de inflatie blijft er teleurstellend sinds begin dit jaar. Dat blijkt ook uit het definitieve cijfer voor maart (1,3% op jaarbasis), waardoor de ECB nog zal moeten wachten om haar monetair beleid te normaliseren. Hoe dan ook gaat de tendens in de richting van stijgende renteniveaus, zowel in de ontwikkelde landen als in de groeilanden. Deze context biedt dan ook weinig opportuniteiten op het obligatiefront. Alleen obligaties van groeilanden bieden nog een aanvaardbaar rendement in verhouding tot hun risiconiveau.

Lees ook