Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat:

  • Ondanks de toegenomen volatiliteit blijven aandelen aantrekkelijker dan obligaties.
  • Onze voorkeur gaat daarbij uit naar aandelen uit de eurozone en groeilanden.
  • Bij obligaties krijgt u weinig extra rendement als u meer risico neemt.
1

Hoe deden aandelen het in het eerste kwartaal?

In de eerste maanden van 2018 legden de aandelenmarkten een erg hobbelig parcours af. Aanvankelijk leken ze verder te gaan op het positieve elan van 2017, om daarna scherp te corrigeren.

De aanleiding? Erg goede cijfers over de arbeidsmarkt in de VS, die beleggers deden vrezen voor sneller dan verwachte renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. Die angst zette aan om winst te nemen en aandelen te verkopen.

2

Kan ik nu meer volatiliteit verwachten?

In februari noteerden de aandelenmarkten een scherpe terugval van -10 procent, gespreid over amper 9 dagen. Beleggers waren bijna vergeten dat aandelenkoersen van tijd tot tijd ook wel eens fors kunnen zakken.

Beleggers zullen opnieuw moeten leren leven met grotere koersschommelingen. Al mag u dat relativeren: de volatiliteit is nog altijd lager dan het gemiddelde van de voorbije tien jaar. Bovendien zien we die dalingen vandaag nog als koopkansen.

3

Verkies ik best nog steeds aandelen?

We blijven aandelen verkiezen boven obligaties. Deze factoren spelen in het voordeel van aandelen:

  • De wereldwijde groei trekt nog steeds aan.
  • Het beleid van de centrale banken blijft stimulerend.
  • De privéconsumptie is sterk.
  • De bedrijfswinsten zitten in de lift.

Obligaties blijven weinig aantrekkelijk. Tijdens de correctie op de aandelenmarkten was er amper beweging op de obligatiemarkten. Zo is de rente maar licht gestegen, in het bijzonder in Europa. Obligaties bieden over het algemeen nog steeds te weinig rendement voor het genomen risico.

4

Welke regio’s verdienen de voorkeur?

1. Eurozone

Europese bedrijven zijn internationaler gericht, en profiteren veel meer dan hun Amerikaanse tegenhangers van de aantrekkende wereldwijde groei. Bovendien profiteren ze ook van de sterkere groei in de eurozone zelf, in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen.

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) blijft bovendien stimulerend voor de groei. Dat de ECB de rente wellicht ten vroegste in de lente van 2019 een eerste keer verhoogt, zal naar onze verwachting de euro opnieuw verzwakken. Het renteverschil met de VS, waar de Fed volgens ons de rente tegen het einde van 2018 zal verhogen tussen 2% en 2,25%, wordt steeds groter. Dit maakt de Amerikaanse dollar steeds aantrekkelijker in vergelijking met de euro.

2. Groeilanden

De groeilanden profiteren nog meer dan de eurozone van de wereldwijde groeiversnelling. Dat toonde zich duidelijk in de bedrijfswinsten, die in de groeilanden het sterkst stegen in het vierde kwartaal van 2017. Ze zijn ook nog altijd relatief goedkoop in vergelijking met Amerikaanse aandelen.

Binnen de groeilanden gaat onze voorkeur uit naar Azië. De technologiesector is er veel belangrijker, in tegenstelling tot Latijns-Amerika waar de grondstoffensector domineert. Bovendien zijn de economische fundamenten van Azië erg sterk.

5

Wat met Amerikaanse aandelen?

Vergeleken met de eurozone en groeilanden hebben we een neutrale outlook voor Amerikaanse aandelen. De waarderingen (koers-winstverhoudingen) zijn er relatief hoog, al werden de winstverwachtingen voor 2018 wel spectaculair verhoogd. Hierdoor ligt de lat voor de Amerikaanse bedrijven dit jaar erg hoog, wat de kans op ontgoochelingen doet stijgen.

6

Wat zijn de mogelijkheden als ik toch in obligaties wil beleggen?

De langzaam stijgende rente en de erg lage couponrendementen vertalen zich in moeilijke tijden voor obligaties. U krijgt weinig extra rendement als u meer risico neemt. Daarom vinden we obligaties weinig aantrekkelijk.

Bij obligaties in euro geven we de voorkeur aan producten met een variabele coupon gelinkt aan bijvoorbeeld de evolutie van een aandelenindex of het verschil tussen de lange en korte rente. Zo stijgt de kans op een hoger rendement.

De beste kansen binnen obligaties zien we in de groeilanden. De sterkere economische fundamenten, in het bijzonder in Azië, creëren er de beste vooruitzichten voor obligatiebeleggers. De coupons zijn er ook hoger. Hou wel rekening met het feit dat deze obligaties gevoelig zijn aan het beleid van de Amerikaanse centrale bank.

7

Hoe kan ik het best inspelen op huidige trends?

De huidige omgeving van licht stijgende rente en hogere volatiliteit geven beheerders van flexibele gemengde fondsen de beste kansen om hun waarde te bewijzen. Omdat ze kunnen beleggen in zowel obligaties, aandelen als in andere activaklassen hebben ze heel wat instrumenten in handen om het verschil te maken, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de looptijden van obligaties om zo optimaal te profiteren van de nakende renteverhogingen.

Ontdek uw mogelijkheden

Zijn gemengde fondsen iets voor mij?

Neem contact op met Talk & Invest via 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center op 078 156 160.

Lees ook