Samengevat

  • Onze voorkeur gaat uit naar aandelen boven obligaties, en specifiek naar Amerikaanse aandelen. Binnen de groeilanden geniet Azië onze voorkeur boven Latijns-Amerika.
  • Als u in obligaties belegt, dan verdienen Amerikaanse bedrijfsobligaties van goede kwaliteit in USD de voorkeur.
  • Gemengde fondsen behoudt u best als fundament van uw beleggingsportefeuille.
1

Wat kunnen beleggers verwachten in 2019?

  • De volatiliteit – terug van weggeweest na een erg kalm 2017 – zal een prominente rol blijven spelen op de financiële markten. Maar dat is geen reden tot paniek. De volatiliteit (mate van beweeglijkheid van de koersen) blijft immers binnen de historische gemiddelden.
  • In 2019 zullen nog altijd enkele onafgehandelde politieke kwesties op het gemoed wegen. Denk aan de Italiaanse begrotingsgesprekken, de brexit en het handelsconflict tussen de VS en China. Positief is dat deze laatste tijdelijk op pauze staat, al is een akkoord nog niet zeker.
  • De verdere normalisering van het beleid van de centrale banken zal de nodige onzekerheid veroorzaken. De Europese Centrale Bank (ECB) zet eind 2018 zijn obligatie-inkopen stop, terwijl de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) de rente einde december met 0,25% heeft opgetrokken. Niettemin blijft hun beleid historisch gezien erg soepel. De rente blijft relatief laag en hun balansen omvangrijk. Enkel een snel oplopende inflatie in de VS zou dit beeld kunnen verstoren. Die zou de Fed kunnen dwingen om de rente sneller dan verwacht op te trekken.

2

(Amerikaanse) aandelen boven

In de huidige fase van de economische cyclus zijn zowel de economische groei als de stijging van de bedrijfswinsten over hun piek heen. Maar er is wel nog altijd sprake van groei in 2019. Bovendien zijn de waarderingen van aandelen na de correctie in 2018 aantrekkelijker – zeker gezien de aanhoudende groei van de bedrijfswinsten. Dit sterkt ons in onze voorkeur voor aandelen boven obligaties.

In de ontwikkelde markten gaat onze voorkeur uit naar Amerikaanse aandelen. Het economische momentum is er nog altijd sterk, de bedrijfswinsten behouden een goed groeiritme en de waarderingen zijn aantrekkelijk.

Ook de Europese aandelen werden in 2018 goedkoper, maar de groei van de bedrijfswinsten is er lager dan in de VS. Bovendien veroorzaken lokale problemen, zoals met Italië en de brexit, zenuwachtigheid onder beleggers. Een escalatie van het handelsconflict zou bovendien een grotere impact hebben op de open Europese economie dan op de relatief gesloten Amerikaanse economie.

3

Groeilanden: voorkeur voor Azië

In de groeilanden hebben de sterkere dollar en de handelsspanningen de bedrijfswinsten in 2018 onder druk gezet. Niettemin blijft de economische omgeving er stevig, en bovendien zijn de waarderingen aantrekkelijk. Dit is positief voor hun aandelenmarkten – het slechte nieuws is grotendeels al verwerkt in de aandelenkoersen.

Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar Azië boven Latijns-Amerika. De technologiesector heeft een groter gewicht in de Aziatische aandelenindices, en de economische fundamenten zijn er sterker. Ook zijn Aziatische aandelen relatief aantrekkelijker gewaardeerd.

4

Wat met obligaties?

Onder obligaties in euro valt weinig te rapen. De rente in de eurozone is erg laag en door de politieke risico’s is de omgeving niet gunstig voor speculatieve obligaties maar eerder wel voor vluchtwaarden zoals kwaliteitsobligaties. Bij deze laatste categorie is het rendement echter nauwelijks positief.

Beleggers die op zoek zijn naar rendement in euro kunnen dan ook best kiezen voor een gestructureerd product1 met kapitaalbescherming en met een variabele coupon die afhangt van de prestatie van een onderliggend beleggingsfonds of aandelenindex.

In Amerikaanse dollar zijn er wel enkele interessante opportuniteiten. Amerikaanse bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (investment-grade en met eerder voorkeur voor de hogere rating binnen deze categorie) kunnen profiteren van de stevige economische groei – met slechts een erg kleine kans op recessie – en de goede financiële gezondheid van de Amerikaanse bedrijven. Het rendement is ook vele malen interessanter dan in euro.

Obligaties in dollar van de groeilanden zijn op hun beurt risicovoller, maar bieden wel een correct (lees: hoger) én aantrekkelijk potentieel rendement.

5

Grondstoffen: aandacht voor olie en goud

De correctie van de olieprijs biedt opportuniteiten. Onze visie op het zwarte goud is constructief, met als belangrijkste redenen de nog altijd stevige wereldwijde groei, de verlenging – en mogelijk zelfs verstrakking – van de productiebeperking van het OPEC-kartel en de pijplijnbeperkingen in de VS en Canada.

Daarnaast kan goud als veilige haven worden aanzien - ter diversificatie in de context van hogere volatiliteit in de financiële markten.

6

Waarheen gaat de Amerikaanse dollar?

Deutsche Bank verwacht een wisselkoers van 1,15 dollar per euro op een horizon van 12 maanden. We zien de dollar verder versterken in de eerste jaarhelft. Niet alleen omwille van de zwakke euro, maar ook door het nazinderende effect van de renteverhogingen in de VS tijdens 2018 en de stevige economische groei. Dit effect zal wel aan kracht inboeten naarmate het jaar voortschrijdt. Bovendien zal ook geanticipeerd worden op een eerste renteverhoging door de ECB na de zomer van 2019.

7

Gemengde fondsen als sterke basis

Ervaren beleggers weten dat er geen wondermiddelen zijn in de financiële markten. Gemengde beleggingsfondsen2, die zowel in aandelen als in obligaties kunnen beleggen, vormen de kern van een solide beleggingsportefeuille die doorheen de economische cycli het risico op grote verliezen kan vermijden.

Het is belangrijk om binnen deze gemengde fondsen voldoende te diversifiëren. Het verschil in prestaties tussen fondsbeheerders is door de volatiele markten immers toegenomen. Het is ook belangrijk om als belegger geduld te hebben en deze beheerders de tijd te geven om hun meerwaarde te bewijzen in de huidige marktomgeving.

Lees ook

1 De gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van 'gestructureerde schuldinstrumenten' of 'afgeleide instrumenten'. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor de gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingelegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij 'afgeleide instrumenten' daarentegen verbindt de uitgever van een Structured Note zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.