Samengevat

 • In 2018 gelden er nieuwe fiscale regels voor spaarders en beleggers
 • Er komt een taks op effectenrekeningen
 • De drempel voor roerende voorheffing op de interesten van spaarrekeningen wordt gehalveerd
1

Roerende voorheffing op interesten spaarrekening

Interesten van gereglementeerde spaarrekeningen zijn momenteel vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.880 euro, per jaar en per belastingplichtige. Dit jaar wordt de drempel herzien naar 960 euro. Boven dat plafond geldt een roerende voorheffing van 15%. Dat is nog altijd vrij gunstig, want de meeste andere roerende inkomsten zijn onderworpen aan de gewone roerende voorheffing van 30%. Bovendien zal dat nieuwe plafond van 960 euro, gezien de uiterst lage rentevoeten, zelden worden gehaald.

2

Hoger bedrag pensioensparen

Tot nu genoot u van een belastingvermindering van 30% voor stortingen van 940 euro per jaar en per belastingplichtige. Wie dat bedrag jaarlijks stortte, kon een belastingvermindering krijgen van 282 euro. In 2018 blijft dat systeem bestaan, met een geïndexeerd bedrag van 960 euro per jaar (belastingvermindering van € 288), maar bestaat ook de mogelijkheid om meer te storten. Er komen dus twee formules:

 • storting tot € 960 - belastingvermindering gelijk aan 30% van het belegde bedrag,
 • storting tot € 1.230 - belastingvermindering gelijk aan 25% van het belegde bedrag.

Wie het maximum van € 1.230 stort, kan dus een belastingvermindering van € 307,5 krijgen.

3

0,15% taks op effectenrekeningen

Er komt een taks van 0,15% op effectenrekeningen waarvan de waarde van belastbare effecten die op uw effectenrekening(en) staan 500.000 euro of meer bedraagt. Die drempel geldt per belastingplichtige ‘natuurlijke persoon’. Bij een gemeenschappelijke effectenrekening (koppels) geldt de taks pas vanaf een miljoen euro aan activa. Het zijn de financiële tussenpersonen (banken, makelaars) die de taks aan de bron inhouden.
De taks geldt voor:

 • (al dan niet beursgenoteerde) aandelen,
 • (al dan niet beursgenoteerde) obligaties,
 • kasbons,
 • obligatie- en aandelencertificaten,
 • warrants,
 • fondsen,
 • trackers.

De taks geldt niet voor:

 • pensioenspaarfondsen,
 • levensverzekeringen (beleggingen van tak 21 of tak 23),
 • aandelen op naam die niet op een effectenrekening staan,
 • termijnrekeningen,
 • liquide middelen en edelmetalen,
 • afgeleide instrumenten.
4

Roerende voorheffing beleggingsfondsen

Voortaan is de drempel van beleggingen in schuldvorderingen, die bepaalt of het 'interestgedeelte‘ van de meerwaarde gerealiseerd bij verkoop (of terugkoop) van fondsen aan de roerende voorheffing is onderworpen, verlaagd van 25% naar 10%. Voor fondsen verworven voor 1 januari 2018, blijft de drempel van 25% behouden.

5

Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden uit aandelen

Goed nieuws: via uw jaarlijkse belastingaangifte kunt u voortaan op dividenden tot maximum 640 euro (inkomstenjaar 2018) de roerende voorheffing terugvragen. Het bedrag van 640 euro geldt per jaar en per belastingplichtige.

Een simulatie van uw mogelijks recupereerbare roerende voorheffing:
Heeft u een aandelenportefeuille met een dividendrendement van 2%? Dan kunt u tot 32.000 euro beleggen om het volledige bedrag aan dividenden (640 euro) vrijgesteld te zien van Belgische roerende voorheffing (30%). Op dividenden boven die drempel van 640 euro zal u 30% Belgische roerende voorheffing betalen.

Opgelet: de reeds betaalde Belgische roerende voorheffing is definitief en wordt niet terugbetaald. U dient zelf een teruggave te vragen via de aangifte van uw personenbelasting.

6

Verhoging tarieven beurstaks

De federale regering heeft ook beslist om vanaf 2018 bepaalde tarieven van de beurstaks te verhogen. In het algemeen wordt de taks geheven op verrichtingen op de secundaire markt (aankoop en verkoop), maar niet op transacties op de primaire markt (uitgifte van nieuwe effecten, kapitaalverhoging, …).

7

Gevolgen voor uw portfolio

Heel wat beleggers maken zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe maatregelen. Afhankelijk van de samenstelling en grootte van uw portefeuille, bestaat de kans inderdaad dat uw beleggingen meer getaxeerd zullen worden in 2018.

 • Zal de heffing van 0,15% nog stijgen? Hoewel de belasting vandaag niet onoverkomelijk lijkt (pas vanaf 500.000 euro), vrezen sommigen dat ze op termijn nog zal stijgen of dat de drempel voor de toepassing ervan zal dalen. Of dat werkelijk zo zal zijn, is af te wachten.
 • Moet ik mijn portefeuille herbalanceren? Uw portefeuille herbalanceren, louter omwille van de nieuwe fiscale maatregelen, is niet raadzaam. Overweegt u dat toch, dan is het nodig om voorzichtigheid aan de dag te leggen:
  • Ga enkel voor legale oplossingen.
  • Vergewis u ervan dat de oplossing die u mogelijk kiest is afgestemd op uw risicoprofiel en doelstellingen.
  • Analyseer de mogelijke kosten als u andere beleggingsformules overweegt: vaak is het sop de kool niet waard.

   Indien u wenst te genieten van de voordelen die tak 23-verzekeringsproducten bieden op vlak van erfrecht, kan het een optie zijn om erin te beleggen. Het kostenplaatje kan echter nadelig uitvallen. De premies die u bijvoorbeeld in een levensverzekering stort, worden met 2% belast. Bovendien horen bij deze producten vaak kosten die hoger liggen dan bij fondsen.

   Uw portefeuille onderbrengen in een vennootschap, uw beleggingen verdelen over verschillende effectenrekeningen, een effectenrekening openen in het buitenland of uw portefeuille omzetten in effecten op naam? Al deze methodes zijn complex en/of duurder dan het mogelijke voordeel en/of niet-legaal. Deutsche Bank raadt dit dan ook af. Het ministerie van Financiën liet eveneens al weten dat misbruik streng zal worden bestraft.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.