Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

5 redenen om uw beleggingen bij Deutsche Bank te groeperen

5 redenen om uw beleggingen bij Deutsche Bank te groeperen


De aanpak van Deutsche Bank voor beleggingsadvies blijft uniek op de Belgische markt, ook al werd ze vaak nagebootst. Advies democratiseren, aanbevelingen geven die rekening houden met uw persoonlijke doelstellingen, keuze bieden uit de beste oplossingen op de markt, ... 5 redenen waarom Deutsche Bank een van de best scorende banken is op vlak van tevredenheid bij haar beleggende cliënten.

1. Uw doelstellingen staan centraal

Een onafhankelijke en objectieve enquête1 bevestigde ons voorgevoel: als belegger streeft u verschillende doelstellingen na die evolueren en u eist van uw bank dat ze daar rekening mee houdt. Onze beleggingsaanpak is daarom gebaseerd op uw financiële doelstellingen. We hebben ze in drie grote groepen ondergebracht: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. Voor elke groep volgt u de strategie die het best bij uw eisen aansluit.

  • Uw behoeften aan Liquiditeiten
    Het deel van uw tegoeden dat vlot beschikbaar moet blijven voor projecten op korte termijn of voor onvoorziene uitgaven.
  • Uw behoeften aan Bescherming
    Het deel van uw tegoeden dat u zo goed mogelijk wilt beschermen tegen onzekerheden, maar waarvoor u een langere beleggingshorizon aanvaardt.
  • Uw behoeften aan Groei
    Het deel van uw geld dat u in een gestaag tempo wilt zien groeien en waarvoor u bereid bent een hoger risico te aanvaarden.

2. Financial ID: om meer inzicht te krijgen in uw doelstellingen

Welke doelstellingen streeft u na voor uw beleggingen? De studies van uw kinderen financieren? Een aanvullend pensioeninkomen opbouwen? Een tweede verblijf kopen? Om aan al die verschillende doelen te voldoen, stellen de traditionele banken u vijf of zes beleggersprofielen voor en die worden dan verondersteld een 'pasklare' oplossing te bieden voor uw eisen. Elke belegger is uniek en daarom verdient u persoonlijk advies. Wij hebben dan ook een aanpak ontwikkeld die al even uniek is: uw Financial ID.

Dankzij uw Financial ID kunt u uw doelstellingen op het gebied van Liquiditeiten, Bescherming en Groei bepalen. U geeft dus aan hoeveel u minimaal en/of maximaal aan elk van die doelstellingen wilt besteden. Daarnaast geeft u ons meer informatie over uw persoonlijke situatie, uw beleggingshorizon, uw verliestolerantie, uw kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten... Al die elementen samen vormen het unieke Financial ID van elke belegger. Zo krijgt u echt persoonlijk advies op maat van elk van uw doelstellingen. U hoeft uw tegoeden dus helemaal niet over verschillende banken te spreiden op basis van hun beleggingsaanpak.

3. Advies in uw belang

Geen enkele bank of beheerder kan u de rendabelste beleggingen aanbieden voor elk van uw doelstellingen. En de best presterende producten van vandaag hebben morgen misschien afgedaan. In dat opzicht speelden we bij Deutsche Bank een pioniersrol door als een van de eerste Belgische banken ons aanbod open te stellen voor producten van andere financiële instellingen.

Zo kunt u bij Deutsche Bank intekenen op ruim 1.800 fondsen. Uiteraard gaat het over onze eigen fondsen, maar ook over die van een twintigtal partners – onze concurrenten dus – die door onze specialisten zorgvuldig worden geselecteerd.

We verlaagden ook de instapkosten tot 0% voor de meeste fondsen. Zo weet u zeker dat ons advies enkel uw belangen dient.

4. Globale opvolging van uw beleggingen

Bij Deutsche Bank kiezen wij voor een globale portefeuillebenadering. Want wat hebt u aan ons advies als we uw beleggingen niet nauwlettend opvolgen? Onze specialisten brengen u daarom snel op de hoogte van bepaalde gebeurtenissen die uw beleggingen kunnen beïnvloeden: een downgrade van een rating, een afwijking met betrekking tot uw doelstellingen, ... En dat telefonisch, in het agentschap, per brief of via e-mail.

Onze adviseurs zijn echte experts, waarvan de meesten overigens een postuniversitair diploma behaalden aan de Antwerp Management School (AMS). We stellen u ook een krachtig hulpmiddel ter beschikking waarmee u uw beleggingen altijd kunt opvolgen in Online Banking: de Online Portfolio Manager.

5. DB Personal: nog een stapje verder in onze persoonlijke aanpak

Voor een persoonlijk adviseur, voor meer rapporten en begeleiding raden wij u onze dienst DB Personal aan. Zo bouwt u met uw adviseur een vertrouwensrelatie op waarin u een actieve rol speelt. Mits bijzondere overeenkomst wordt uw adviseur bijgestaan door specialisten inzake Estate Planning. Dit team kan u raad geven over verschillende onderwerpen: successie, pensioen, huwelijksstelsel, donaties, enz. De dienst gaat dus verder dan louter beleggingsadvies geven. Uw DB Personal adviseur volgt de evolutie van uw portefeuille van nabij op. Hij is dus gewapend om voortdurend na te gaan of uw beleggingen en financiële doelstellingen op elkaar zijn afgestemd. DB Personal wordt doorgaans aangeboden aan cliënten met een portefeuille van minstens 150.000 euro.

Bent u nog niet overtuigd?

We stellen u al enkele jaren voor om uw beleggingen bij een andere bank naar Deutsche Bank over te brengen. Sinds 2010 hebben al duizenden cliënten dit gedaan. Wij bieden u nog altijd een premie van 1% op de waarde van uw overgebrachte beleggingen, tot maximaal 10.000 euro2. Bovendien brengen wij de overdracht voor u in orde en betalen wij u de door uw andere bank aangerekende transferkosten terug2 (tot 500 euro). De boodschap is dus klaar en duidelijk: diversifieer uw beleggingen, niet uw banken.Heeft u interesse?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

Ontdek onze oplossingen

Lees ook

1 TNS-Dimarso enquête waarbij 500 beleggers ondervraagd werden. Mei 2015
2 Aanbieding geldig van 01/01/2017 tot en met 30/06/2017. Op voorwaarde dat uw dossier wordt goedgekeurd door Deutsche Bank. Raadpleeg het reglement en de vaakgestelde vragen voor meer informatie.