Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De economische groei zal wereldwijd vertragen en minder synchroon verlopen, maar zou hoger blijven dan in de periode 2012-2016.
  • De kans op een recessie in de VS achten we klein. Voor de eurozone verwachten we een gematigde groei en een daling van de werkloosheid.
  • De groeilanden zullen minder vertragen dan de ontwikkelde landen.

Hoewel de vooruitzichten voor 2019 zijn verlaagd, is de verwachte wereldwijde groei voor 2019 (3,6%) nog altijd relatief stevig. Er is momenteel geen sprake van een heel sterke vertraging.

De belangrijkste risico’s voor de groei zijn een heropflakkering van de handelsspanningen tussen de VS en China en een wereldwijde verstrakking van de financiële omgeving – waarbij het moeilijker zou worden om aan krediet te raken.

Positief is dat er een tijdelijk staakt-het-vuren werd ingelast in het handelsconflict tussen de VS en China. We blijven ervan uitgaan dat een verdere escalatie van het conflict vermeden kan worden, maar gezien de onvoorspelbaarheid van president Trump kan de sfeer snel weer omslaan.

1

Verenigde Staten: robuuste groei

De Amerikaanse economie blijft goed boeren, met een volledige tewerkstelling en een hoog vertrouwen bij consumenten en bedrijven. De groei zal in 2018 wellicht net boven 3% uitkomen. In 2019 gaan we niettemin uit van een vertraging van de groei tot 2,4%. De hogere rente zal zich geleidelijk aan meer doen voelen – iets wat nu al het geval is in de vastgoedmarkt. Ook zal het positieve effect van de belastingverlaging van begin 2018 langzaam verdwijnen.

De groei blijft desalniettemin boven zijn potentieel, en de kans op een recessie in 2019 is erg klein. In een dergelijke omgeving gaan we ervan uit dat de Amerikaanse centrale bank (de Federal Reserve) de rente voorzichtig zal blijven verhogen. Dit zal evenwel niet meer ‘automatisch’ elk kwartaal gebeuren.

2

Eurozone: groei ondanks vertraging

De voorbije maanden kende de eurozone een duidelijke vertraging, al was die wel verwacht na het uitzonderlijk sterke jaar 2017. De Duitse economie kromp in het derde kwartaal. Dat was vooral het gevolg van een (tijdelijke maar forse) terugval van de productie in de automobielsector. Die moet zich aanpassen aan de nieuwe, strengere emissienormen.

Daarnaast kromp ook de Italiaanse economie opnieuw. Dat komt door de politieke onzekerheid die de Italianen de vinger op de knip liet houden. De groei zal bovendien zwak blijven indien belangrijke economische hervormingen, zoals de pensioenen en de arbeidsmarkt, in de koelkast worden gestopt.

Ondanks deze vertraging verwachten we nog altijd een gematigde groei van de eurozone in 2019. Ook de arbeidsmarkt zal verder verbeteren, met een daling van de werkloosheid en een geleidelijke stijging van de lonen.

De Europese Centrale Bank stopt eind 2018 haar inkoopprogramma van obligaties, maar haar beleid zal stimulerend blijven. De kerninflatie is immers nog altijd laag en de economische groei is wat vertraagd. De rente zal dus nog geruime tijd laag blijven.

3

Verenigd Koninkrijk: een sprong in het onbekende

De Britse economie wist in het derde kwartaal positief te verrassen, met dank aan een stevige privé-consumptie. Deels een gevolg van het WK voetbal, en deels van de hogere lonen. Ook de export presteerde sterk.

Op termijn is deze groei echter niet houdbaar. De onzekerheid rond de brexit weegt sterk op de Britse economie, en dan vooral omdat bedrijven hun investeringen uitstellen tot er meer duidelijkheid is. Ook de dienstensector – erg belangrijk voor het VK – en de Londense vastgoedmarkt staan onder druk.

De Bank of England publiceerde recent een studie over de impact van een harde brexit op de Britse economie. Die zou de economie met maar liefst 8% doen krimpen in één jaar tijd. Het Britse pond zou een kwart van zijn waarde verliezen en de inflatie zou pieken boven 6%.

Duidelijk is dat de brexit een sprong in het onbekende is, en dat de economie er slechter aan toe zal zijn dan wanneer het land in de EU was gebleven. Zelfs indien een harde brexit vermeden wordt, dan nog zal het land in 2019 achteraan de G7-landen bengelen op vlak van groei.

4

Groeilanden: beperkte groeivertraging

Net als in de VS en Europa verwachten we ook voor de groeilanden een vertraging van de economische groei in 2019. Niettemin zal die vertraging beperkter zijn dan in de ontwikkelde landen. Bovendien zijn ‘de groeilanden’ een erg heterogene groep: elk land heeft zijn eigen dynamiek en uitdagingen en voelt de impact van de wereldwijde handelsspanningen en de sterkere Amerikaanse dollar op een andere manier.

Vooral in Azië zal de groei stevig blijven, in tegenstelling tot Latijns-Amerika. De politieke risico’s zijn er beperkter, de economische fundamenten zijn er dankzij hervormingen steviger en de middenklasse groeit.

In China verwachten we dat de groei zal vertragen naar – een nog altijd respectabele – 6%. De Chinese overheid heeft duidelijk nog voldoende ruimte om de economie zacht te doen landen. Er werden de jongste maanden al maatregelen genomen om de economie te stabiliseren. Die zullen gezien de ‘pauze’ in het conflict met de VS meer tijd krijgen om effect te sorteren.

Buurland India vormt dan weer een uitzondering op de regel, met een verwachte versnelling van de groei in 2019. Met dank aan de Indiase consument, die het geld laat rollen, en aan de bedrijven die meer investeren. In aanloop naar de nationale verkiezingen van 2019 verwachten we ook nieuwe stimulusmaatregelen van de overheid.

Ook in Indonesië gaat het met de binnenlandse groei in de goede richting, en dat ondanks een centrale bank – de meest actieve in Azië – die een streng monetair beleid voert om de munt te stabiliseren.

In Brazilië is Jair Bolsonaro verkozen tot president. Na 2 jaren van zware recessie (2015 - 2016) groeit de economie er maar matig. De werkloosheid is licht gedaald maar blijft erg hoog (rond 12%) en het sociale klimaat blijft gespannen. De overheidsschuld steeg op zijn beurt door de erg zware pensioenlasten richting 75% van het bruto binnenlands product.

De eerste taak van Bolsonaro is om de pensioenhervorming erdoor te krijgen. Die is noodzakelijk om de begroting gezond te krijgen en de schuld te stabiliseren. Daarnaast zijn ook economische hervormingen nodig die de productiviteit kunnen aanzwengelen. Dit wordt een erg moeilijke taak, wat ons aanzet tot voorzichtigheid over de economische perspectieven van Brazilië in 2019.

Groeivooruitzichten 2018 – 2019
Reële BBP-groei, in %

  2018 2019
Wereld 3,7 3,6
Verenigde Staten 3,1 2,4
Eurozone 1,9 1,6
Duitsland 1,7 1,5
Verenigd Koninkrijk 1,3 1,5
Japan 1,0 0,8
China 6,5 6,0
India 7,5 8,0
Brazilië 1,2 2,0
Rusland 1,7 1,5

Bron: Deutsche Bank Wealth Management, december 2018

De opportuniteiten en risico’s voor uw portefeuille bespreken?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook