Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Sparen? Dat kost geld. Hoe tegenstrijdig zoiets mag klinken: vandaag is het realiteit. Het magere rendement op een spaarboekje wordt momenteel helemaal uitgehold door de inflatie. Daardoor wordt uw spaargeld letterlijk en figuurlijk minder geld waard. Door uw spaargeld te beleggen, haalt u er mogelijk een hoger rendement mee, maar het risico is ook groter. Of u nu Warren Buffet of een starter bent: deze 10 geboden gelden voor elke belegger.

1

Bepaal uw beleggersprofiel

Ga voor de spiegel staan, bepaal uw financiële doelen en hoe u deze wil bereiken aan de hand van uw uniek beleggersprofiel.
Bij Deutsche Bank noemen we dat uw Financial Id. Welk deel van uw kapitaal wil u beschermen?
Welk deel wil u gebruiken om groei te verwezenlijken? Teken uw beleggingshorizon uit: wil u dat uw geld volgend jaar opnieuw beschikbaar is, of pas over 7 jaar?

Bepaal uw beleggersprofiel

2

Baken af welke risico’s u kan en wil nemen

De rente op uw spaarboekje is laag. U zal dus een zeker risico moeten nemen om rendement te halen. Baken af welk risico u kan en wil nemen.

3

Diversifieer, diversifieer en diversifieer

Al uw geld in 1 aandeel beleggen, kan u slapeloze nachten bezorgen. Zorg voor een goede spreiding van uw beleggingen. Fondsen1 kunnen hiervoor een geknipte oplossing zijn. Dat komt omdat ze onder meer opgebouwd kunnen zijn uit tientallen – of zelfs meer dan 100 – verschillende aandelen en of/obligaties. Sommige fondsen beleggen in specifieke regio’s of thema’s (Azië, veiligheid, robotica, biotech, …), terwijl andere een meer globale strategie hanteren.

Meer weten over gemengde fondsen (artikel)

4

Voorzie (indien gewenst) in een regelmatig inkomen

De daling van de rentetarieven van de afgelopen tien jaar heeft ook gevolgen gehad voor euro-obligaties uitgegeven door kwaliteitsemittenten: er zijn heel weinig van zulke obligaties beschikbaar die een aantrekkelijke coupon uitkeren. Er bestaan echter ook fondsen die een regelmatig inkomen beogen, maar hebben in tegenstelling tot obligaties meestal geen vervaldag of kapitaalbescherming.

Maak vrijblijvend een afspraak met een adviseur om meer te weten over deze oplossing.

5

Kies de juiste bescherming

Wil u tegelijk beleggen en uw kapitaal beschermen? Een gestructureerd product2 met een variabele coupon en kapitaalbescherming kan dan een optie zijn. In dat geval krijgt u het belegde bedrag op einddatum terug3. Evolueert de beurs gunstig, dan kunt u bovendien profiteren van een variabele coupon.

Ontdek onze gestructureerde producten

6

Beleggen kan ook met kleinere bedragen

U hoeft niet op een berg geld te zitten om te kunnen beleggen. Via periodieke beleggingen kunt u, vanaf 100 euro per maand, op uw eigen ritme in fondsen beleggen. Op die manier belegt u niet al uw vermogen in één keer. Het voordeel is dat het risico om in te stappen op een verkeerd moment kleiner is: u belegt automatisch en regelmatig zodat de pieken en dalen van de koers worden afgevlakt.

Starten met periodiek beleggen

7

Maak gebruik van de expertise van anderen

Niet iedereen is even beslagen in beleggen. Maak gebruik van het advies dat Deutsche Bank u kan geven, telefonisch of in een Financial Center.

8

Kies voor een bank die u bedient, niet zichzelf

Veel banken bieden enkel hun huisproducten aan die ze zelf ontwikkelen. Deutsche Bank doet dat niet. Zo vindt u in ons aanbod 1.800 kwalitatieve fondsen van een twintigtal gerenommeerde, onafhankelijke fondsenhuizen.

Ontdek het ruime aanbod

9

Laat evidente kansen niet onbenut

Profiteer van mogelijke fiscale voordelen zoals bij pensioensparen4. Uw adviseur vertelt er u graag meer over.

Maak een afspraak in een van de 34 Financial Centers.

10

Vermijd onnodige kosten

Onnodige kosten beïnvloeden het rendement van uw belegging. Bij Deutsche Bank betaalt u 0% instap- en uitstapkosten op de meeste fondsen.

Ontdek hoeveel u teveel betaalt bij uw bank

Lees ook

1 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

2 De gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van 'gestructureerde schuldinstrumenten' of 'afgeleide instrumenten'. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor de gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingelegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij 'afgeleide instrumenten' daarentegen verbindt de uitgever van een Structured Note zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.

3 Dit is slechts van toepassing indien de uitgever niet in faling gaat.

4 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Fiscale motieven mogen geen doorslaggevend argument zijn om te kiezen voor een welbepaald product.

De informatie in dit artikel vormt geen beleggingsadvies.