Hoe blijf ik bij op het vlak van digitalisering? Zullen algoritmes de adviseurs vervangen? We spraken met Alain Moreau (CEO van Deutsche Bank België) over de toekomst van de banksector en over de rol die Deutsche Bank daarin zal spelen.

Hoe kijkt u aan tegen de evolutie van de banksector tijdens de afgelopen 10 jaar en hoe denkt u dat de sector de komende jaren zal evolueren?

”Hoewel hij een hele poos relatief gespaard is gebleven van het fenomeen, hebben de effecten van de digitalisering van de economie nu een grote impact op de sector. In deze context is het het bankwezen zelf dat aan het veranderen is. Er doen zich twee trends voor. Enerzijds zien we de opkomst van bankenplatforms met een alsmaar breder aanbod, waar cliënten terecht kunnen voor diensten die veel verder gaan dan enkel sparen of beleggingen. De cliënt kan nu zelfs een treinkaartje boeken of een beroep doen op een bepaalde beroepsgroep via de websites van sommige banken. Maar het risico bestaat dat deze instellingen hierdoor gaan inboeten op het vlak van expertise. Daardoor zouden ze uiteindelijk herleid kunnen worden tot algemene supermarkten, die van alles een beetje aanbieden, maar nergens in gespecialiseerd zijn.”

Is een ander model mogelijk?

”Absoluut. Naast de generalistische platforms komen er gespecialiseerde spelers op, met een echte toegevoegde waarde en een sterke expertise in hun favoriete vakgebied. Dit zijn nichespelers, die de beste in hun markt willen zijn. Dat is de weg die wij bij Deutsche Bank altijd hebben gekozen en die wij ook de komende jaren zullen blijven bewandelen. Wij willen de toonaangevende beleggingsadviseur zijn op de Belgische markt.”

Is er tussen de generalistische platforms en de specialisten nog ruimte voor een derde tussenmodel?

”Ik denk het niet. Op lange termijn zal alles wat tussen deze twee uitersten ligt, verdwijnen.”

Het specialisatiemodel van Deutsche Bank is niet nieuw. Heeft u overwogen om voor een andere weg te kiezen, om een algemener aanbod te creëren?

”Nee, nooit. De reden is eenvoudig: het is het model waar onze cliënten achter staan. Uit het laatste tevredenheidsonderzoek blijkt dat 96% van onze cliënten tevreden zijn over de expertise van hun adviseur. De kwaliteit van het advies zit in ons DNA en we hebben geen reden om er iets aan te veranderen. De cijfers bewijzen dit: het vermogen dat onze cliënten ons hebben toevertrouwd, is de afgelopen 15 jaar met gemiddeld 10% per jaar gegroeid. Een ander cijfervoorbeeld: op het gebied van beleggingsadvies zijn we vorig jaar met 7% gegroeid, terwijl de sector gemiddeld met 8% is gekrompen.”

De digitalisering doet ook de vraag rijzen naar de automatisering van advies. Zal de adviseur kunnen blijven concurreren met de algoritmes?

”De digitalisering moet vanuit de juiste hoek worden benaderd. Je moet de juiste vragen stellen. In dit geval: hoe kunnen we onze cliënten een andere ervaring bieden, hen tevredenstellen en blijven anticiperen op hun behoeften? Wat zien we? 90% van onze cliënten geven aan dat ze advies willen ontvangen of op zijn minst hun beslissingen willen laten valideren door een expert, voordat ze een transactie uitvoeren. Hetzelfde geldt voor advies op het gebied van vermogensbeheer: pensioen, fiscaliteit, erfenis, enz. Cliënten willen ondersteund worden bij de realisatie van hun levensprojecten. Kan een algoritme ooit zorgen voor een dergelijke gepersonaliseerde ondersteuning? Ik denk het niet. Ik ben ervan overtuigd dat we bij Deutsche Bank de beste adviseurs in België hebben. Wij zijn de enigen die hen terugsturen naar de universiteit om hun expertise in vermogensbeheer aan te scherpen. Het is op dit specifieke punt, de kwaliteit van het advies, dat wij ons onderscheiden van andere spelers op de Belgische markt. Natuurlijk is het digitale aspect ook essentieel geworden voor onze cliënten. Op dit vlak zullen onze cliënten, naast de verdere verbetering van onze mobiele app en onze beveiligde website, de komende maanden ook andere innovaties te zien krijgen.”

Hoe kunnen het digitale aspect en het advies in het filiaal naast elkaar bestaan bij Deutsche Bank?

”Het is heel eenvoudig: de digitale transformatie begeleidt de fysieke transformatie van ons netwerk. De twee componenten vullen elkaar aan. We willen een leider worden in ‘omni-channel’-advies. Wat houdt dat in? Tegen het einde van het jaar hebben cliënten te allen tijde toegang tot proactief en gepersonaliseerd advies via al onze kanalen: in de filialen, telefonisch of online. Het zal een unieke ervaring worden, die nergens anders te vinden is. Het is dan ook de cliënt die bepaalt wanneer en via welk kanaal hij gebruik wil maken van onze adviezen en van de expertise die we delen.”

De digitalisering is niet de enige kwestie die de maatschappelijke discussie op gang brengt. Er is ook het klimaat, en meer in het algemeen de kwestie van de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van bedrijven. Hoe kan Deutsche Bank daarop reageren?

”We hebben een belangrijke ESG-component (het acroniem voor Environmental, Social en Governance) geïntegreerd in ons aanbod van beleggingsoplossingen. Dit is een toenemende vraag van onze cliënten, die zin willen geven aan hun beleggingen. En dit is ons antwoord hierop. Maar als het gaat om duurzame beleggingen is het niet altijd gemakkelijk om een weg te vinden in dit zeer grote universum dat wordt beheerst door vele labels en certificeringen. Het is echter bewezen dat duurzame beleggingen minstens even efficiënt zijn als conventionele beleggingen. Daarom hanteren wij, net als bij onze andere beleggingsoplossingen, dezelfde aanpak: de producten met het beste rendementspotentieel identificeren en er tegelijkertijd voor zorgen dat ze daadwerkelijk voldoen aan de ESG-criteria.”

“Open architectuur heeft zijn meerwaarde bewezen voor onze cliënten”

Waarom blijft Deutsche Bank België trouw aan de open architectuur, namelijk door fondsen aan te bieden van vele andere financiële instellingen, naast de ‘in-house’-fondsen?

“Simpelweg omdat onze bereidheid om alleen de beste beleggingsoplossingen aan te raden haar vruchten heeft afgeworpen. Momenteel heeft 92% van de fondsen in de portefeuilles van onze cliënten 3, 4 of 5 Morningstar-sterren. Gemiddeld genereren ze echter bijna 3% extra rendement in vergelijking met fondsen in dezelfde categorie die slechts 1 of 2 Morningstar-sterren zouden hebben. Dit zijn recente cijfers: de analyse werd uitgevoerd op 30 september 2018 en betrekking heeft op de afgelopen 5 jaar.”

“We zien dus meteen de gunstige effecten van een open architectuur in de portefeuille van beleggers. Voor ons was het cruciaal om in België een bank in stand te houden die de meest efficiënte oplossingen blijft aanbieden en aanraden.”

In september 2017 lanceerde u de adviesdienst voor trackers, financiële instrumenten die indexen repliceren. Waar staan we op dit punt?

“We blijven ervan overtuigd dat actief beheerde fondsen en trackers elkaar optimaal aanvullen. Voor beleggers die op zoek zijn naar de laagste kosten en tegelijkertijd streven naar een rendement dat in lijn is met de marktprestaties, biedt Deutsche Bank advies over trackers. Het is echt het voorbeeld dat onze filosofie het best gestalte geeft. Terwijl de wereldwijde ETF-markt (de andere naam voor trackers) in 10 jaar meer dan verzevenvoudigd is, wat een weerspiegeling is van de toegenomen vraag van beleggers, zijn wij – twee jaar later – nog steeds de enige bank in België die ze aanraadt. Voor de Belgische beleggers is dit een paradoxale situatie, die meer dan waarschijnlijk gelinkt is aan de lage rentabiliteit die deze producten vertegenwoordigen voor andere banken.”

Lees ook