Samengevat

  • In de VS en Europa hebben de aandelenmarkten al een groot deel van de verwachte stijging voor 2019 gerealiseerd.
  • Het lijkt ons gepast om te blijven beleggen, maar een iets defensievere positionering aan te nemen.
  • Om dit te doen presenteren we drie opties, zonder de relevantie van een thematische benadering van beleggen uit het oog te verliezen.

Nu het eerste kwartaal 2019 er bijna op zit, kunnen aandelenbeleggers globaal genomen tevreden terugblikken. De scherpe correctie van december 2018 was volgens ons ingegeven door overdreven pessimisme omtrent de wereldwijde groeivooruitzichten en bedrijfswinsten. Wij gaven op dat moment de raad om het hoofd koel te houden en niet halsoverkop uit de markten te stappen.

Een beursrally volgde op de paniek

De correctie die eind vorig jaar een paniekgolf veroorzaakte op de beurzen, maakte kort daarop plaats voor een krachtige beursrally. De hernieuwde risicobereidheid op de financiële markten werd grotendeels aangewakkerd door twee factoren:

  • het meer inschikkelijke monetair beleidsdiscours van de Federal Reserve (Fed)
  • de hoop dat de Verenigde Staten en China weldra de strijdbijl zouden begraven gezien de vorderingen in hun onderhandelingen over het handelsverkeer

Resultaat: in de Verenigde Staten veerde de S&P 500-index liefst 19% op sinds zijn dieptepunt vlak voor Kerstmis, waardoor hij nu zelfs hoger staat dan begin 2018. In Europa wist de DJ Stoxx 600 een winst van 11,7% te boeken, waarmee hij zijn toch vrij forse verliezen van vorig jaar nagenoeg volledig goedmaakte, ondanks de minder gunstige conjunctuur en de aanhoudende politieke onzekerheid.

Blijf belegd maar neem een meer defensieve positionering aan

Fundamenteel houden wij op middellange termijn vast aan ons opbouwend advies voor aandelen aangezien de huidige economische cyclus wel gevorderd is, maar volgens ons nog niet ten einde. Vandaar dat wij nog steeds aanraden om in de markt te blijven. In tactisch opzicht, dit wil zeggen op kortere termijn, vraagt het snelle en opmerkelijke herstel van de beurzen toch enige reflectie. De opportuniteiten op vlak van waardering die zich na de koersval van eind 2018 aandienden, zijn grotendeels verdwenen en een consolidatie van de winsten zou ons na de forse vooruitgang van de voorbije maanden niet abnormaal lijken. Aangezien de aandelenmarkten reeds een groot deel van de voor 2019 verhoopte stijging binnenhaalden, lijkt het ons aangewezen om de allocatie binnen de portefeuilles deels te herbekijken en een meer defensieve positionering aan te nemen.

3 opties voor beleggers

Concreet kan deze oefening op 3 verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van uw risicobereidheid. Hier zetten we enkele opties op een rijtje, gerangschikt volgens afnemend risiconiveau:

De 1ste optie bestaat erin te herbeleggen in een aandelenfonds dat zich richt op een defensieve sector zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. De vraag en de uitgaven in de gezondheidszorg blijven structureel stijgen en verwacht wordt dat de innovatie in geneesmiddelen en technologie nieuwe groeikansen zal blijven opleveren voor de medische sector.

Een 2de optie is kiezen voor een flexibel gemengd fonds: met deze aanpak kunt u grotendeels blijven meegenieten van een eventuele verdere stijging van de beurskoersen, maar vermindert u de risico’s in geval van een marktinzinking dankzij het actieve en flexibele beheer.

De 3de optie is zich richten op gestructureerde producten met kapitaalbescherming op eindvervaldag. Deze aanpak komt er in feite op neer dat u uw winst vastklikt zonder naar de toekomst toe af te zien van mogelijke meerwaarden als de beurzen er verder op vooruitgaan.

Thematisch beleggen niet uit het oog verliezen

Los van deze beschouwingen blijven wij ook overtuigd van de verdiensten van een thematische benadering. Beleggingsthema’s op lange termijn, zoals veiligheid, artificiële intelligentie of duurzame ontwikkeling vormen megatrends die het kader van de traditionele economische cyclus overstijgen.

Voor beleggers zijn het interessante pistes om het aandelenluik in de portefeuilles verder te diversifiëren, terwijl ze op lange termijn uitzicht bieden op meerwaarde.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook