Samengevat

  • De Europese Centrale Bank (ECB) verandert haar beleidsrentes in ieder geval niet tot na de zomer.
  • De rendementen van overheidsobligaties daalden en de euro stond onder druk.
  • De negatieve depositorente heeft negatieve effecten op de winstgevendheid van banken.

Wat is er gebeurd?

Het was geen verrassing dat de ECB tijdens haar vergadering van donderdag 24 januari de beleidsrentes onveranderd heeft gelaten. Bovendien bleef de koers van de ECB ongewijzigd ten opzichte van december, waarbij zij herhaalde om de rentevoeten in ieder geval tot na de zomer onaangeroerd te laten. Mario Draghi, voorzitter van de ECB, gaf toe dat de risico's voor de economische vooruitzichten zijn toegenomen, maar zei opnieuw dat de risico's van recessie in de eurozone laag blijven. Gevraagd naar een vervanging voor de goedkope langlopende kredieten aan de banken (TLTRO), zei Draghi dat het onderwerp tijdens de vergadering aan de orde is gekomen, maar dat er geen besluit werd genomen. Verder verdedigde Draghi de negatieve depositorente, maar erkent hij dat deze de winst van de banken heeft aangetast.

Reactie van de markt

De verklaring van de ECB en de persconferentie gaven geen nieuwe indicaties over de beleidsrentes. Desondanks daalden de rendementen van overheidsobligaties na de persconferentie (Duitse Bund op 10 jaar van 0,22% naar 0,18%), en stond de euro ook onder druk (EUR/USD-wisselkoers evolueerde naar een niveau dichtbij 1,13). Het gebrek aan concrete indicaties rond een mogelijke vervanging van TLTRO en het ontbreken van een oplossing voor de negatieve effecten van de negatieve depositorente op de winstgevendheid van de banken lijken de beleggers in aandelen teleurgesteld te hebben. In een initiële reactie daalde de Eurostoxx 50, maar die sloot de handelsdag met een stijging van ongeveer 0,5% hoewel de bankensector slechter presteerde dan de markt.

Onze visie

De ECB is haar monetair beleid aan het normaliseren, maar met het duidelijke doel om zo soepel mogelijk te blijven. De economie van de eurozone heeft de laatste tijd echter verder aan kracht ingeboet: de gepubliceerde algemene PMI (index van aankoopdirecteuren– een voorlopende indicator van de economische groei) van januari is met 0,4 gedaald tot 50,7, waarmee de neerwaartse trend van 12 maanden geleden wordt voortgezet. De ECB zou haar groeivooruitzichten in haar komende evaluatie van maart dan ook neerwaarts kunnen bijstellen. De verwachte timing van een verhoging van de herfinancieringsrente van de ECB is uitgesteld. Ondertussen wegen negatieve depositorentevoeten steeds zwaarder op het Europese banksysteem. Een mogelijke manier om het bankwezen te ondersteunen zou een eenmalige verhoging van de depositorente zijn, wat zou kunnen leiden tot een sterkere euro en de kredietkosten van niet-financiële vennootschappen zou verhogen. Maar dit zou in tegenspraak zijn met de beleidsindicaties die gegeven werden voor de toekomst. Daarom verwachten we zeker voor september geen verhoging van de depositorente. Een optie voor de volgende ECB-vergadering zou een verhoging van het aandeel van de bankreserves dat is vrijgesteld van de negatieve depositorente, kunnen zijn. Een vervanging van de lange termijn financieringsfaciliteit lijkt waarschijnlijk om een ongewenste schuldafbouw te voorkomen, maar op dit moment houdt de ECB haar kruit droog.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook