Er bestaan nog altijd heel wat misverstanden en vooroordelen over Private Banking. Op verkenning…

- Mythe 1 -

“Private Banking is een service waar je moeilijk vat op krijgt. Je hebt geen idee wat de bank met je geld doet.”

Voor elke cliënt – Private Banking of niet – hanteert Deutsche Bank dezelfde hoge standaard van transparantie. Welke aanpak u ook kiest, we vertrekken steeds van uw uniek beleggersprofiel (Financial ID) en uw financiële doelstellingen. Dit is het fundament waarop we élk advies en élke beleggingsoplossing bouwen.

Geen tijd om dagelijks met uw beleggingen bezig te zijn? Bij discretionair beheer geeft u Deutsche Bank een mandaat om uw vermogen of een stuk ervan in uw plaats te beleggen. Welk soort mandaat u ook kiest, u blijft steeds op de hoogte van de evolutie van uw portefeuille :

  • U ontvangt bij elke transactie of verandering in uw portefeuille een bericht waarin we vermelden waarom een positie gekocht of verkocht werd.
  • U kunt de samenstelling van uw portefeuille steeds online in detail raadplegen.
  • Naast de regelmatige contactmomenten waarbij we uw portefeuille bespreken, is elke Private Banker altijd beschikbaar voor tussentijdse toelichting. Ook na de kantooruren.

U verkiest om actief deel te nemen aan het beheer van uw portefeuille? Ook dan volgt uw persoonlijke Portfolio Manager voor u continu de markten op. Hij of zij adviseert u over uw beleggingsbeslissingen, maar de uiteindelijke beslissing ligt helemaal in uw handen. U geniet dus in alle transparantie van het advies van een expert, maar kiest uiteindelijk zelf in welke producten uw geld belegd wordt.

- Mythe 2 -

“De bank neemt alles uit handen, als cliënt mag je zelf niks meer.”

Als Private Banking-cliënt kunt u uw vermogen helemaal zelf beleggen, samen met een expert van Deutsche Bank (adviserend beheer) of door Deutsche Bank (discretionair beheer). Alle combinaties zijn bovendien mogelijk: u kunt perfect een stuk zelf beleggen, een stuk samen beleggen en een deel laten beleggen.

Wil u overschakelen van adviserend beheer naar discretionair beheer, of omgekeerd? Ook dat kan perfect. Private Banking draait om vertrouwen, discretie, een service op maat en constante bereikbaarheid. “Een duurzame relatie opbouwen met onze cliënten, elke dag opnieuw hun vertrouwen verdienen en er samen in slagen het vermogen te beschermen en te ontwikkelen, dat is waar het voor ons bij Private Banking om gaat”, stipt Pieter De Bisschop aan (Head of Private Banking).

- Mythe 3 -

“De bank neemt onverantwoorde risico’s door te beleggen in producten die je niet begrijpt.”

Bij discretionair beheer belegt de bank enkel in producten die volledig overeenstemmen met uw Financial ID. Dat betekent dat de bank enkel belegt in producten die passen bij uw kennis en ervaring, beleggingshorizon, risicobereidheid, verliesaversie, bereidheid om met volatiliteit om te gaan, financiële kennis, enzovoort. Speculeren en daytraden (kopen en verkopen van een belegging op dezelfde dag om te profiteren van prijsfluctuaties tijdens de handelsdag) zijn daarbij uitgesloten. Bovendien hanteren we regels rond goed bestuur in ons beleggingsbeleid. Zo beleggen we bijvoorbeeld niet in de wapenindustrie of adult entertainment.

- Mythe 4 -

“De bank belegt enkel in producten waar ze hoge marges op heeft.”

Een Private Banking-relatie start met het in kaart brengen van het vermogen en de noden van de cliënt. Hoe wil u uw bestaand vermogen beter beschermen? Welk rendement heeft u voor ogen? Hoe laag of hoog is uw risicobereidheid? Enzovoort.

Op basis van die persoonlijke doelstellingen en van de marktomstandigheden zal de bank vervolgens een portefeuille opbouwen (discretionair beheer) of voorstellen (adviserend beheer) die het best aansluit bij de wensen van de cliënt. Om dat te doen kan de bank gebruik maken van verschillende activaklassen, zoals fondsen, trackers, individuele aandelen (aandelenadvies enkel bij Private Banking), enzovoort.

Een uniek voordeel hierbij is dat Deutsche Bank een open architectuur hanteert. Dat betekent dat de bank zich niet beperkt tot de eigen ‘huisproducten’, maar dat ze ook kwaliteitsvolle oplossingen van andere financiële spelers kan voorstellen. De parameter die de bank hierbij hanteert zijn niet de ‘marges’, maar wel de juiste oplossingen te koppelen aan de noden van de cliënt. Enkel die aanpak biedt immers de beste garantie op een succesvolle en transparante langetermijnrelatie.

- Mythe 5 -

“Private Banking zit vol verborgen kosten”

Deutsche Bank zet al jaren in op transparante tarieven, die tot de laagste van de Belgische markt behoren. Ook voor Private Banking. Een voorbeeld? Voor discretionair beheer hanteren we een jaarlijkse vergoeding van 0,6% op vermogens tot 2,5 miljoen euro (die vergoeding daalt voor grotere vermogens).

In deze vergoeding zijn de transactiekosten, instapkosten en wisselcommissies op beleggingstransacties inbegrepen. Bovendien krijgt u de vergoedingen die Deutsche Bank ontvangt voor de retrocessies van fondsen integraal doorgestort.

In de vergoeding zit bovendien ook het dagelijks advies en de toegang tot diensten als Estate Planning inbegrepen. Kortom, bij Deutsche Bank geniet u van lage, transparante tarieven en trachten we overbodige kosten te limiteren. Al onze tarieven vindt u hier.

Wilt u graag kennismaken?

Ontdek onze beheersoplossing en laat uw gegevens achter.
Een van onze Private Bankers neemt dan spoedig en in alle discretie contact met u op.

of

Bel ons op het nummer 02 551 60 20 om een afspraak te maken.

Lees ook