Samengevat

  • Groen is sinds begin dit jaar de dominante kleur op de financiële markten.
  • De verhoogde volatiliteit zal in 2019 integraal onderdeel van het beleggingslandschap blijven.
  • In de huidige context zijn een goede diversificatie en de verhoging van kwaliteitsvolle activa binnen de portefeuille essentieel.

Na regen komt zonneschijn. De storm die eind 2018 de financiële markten teisterde, maakte begin dit jaar plaats voor brede opklaringen.

Een groene start van het jaar voor de financiële markten

Deze opmerkelijke terugkeer van de risicobereidheid werd aangemoedigd door de hoop op een afkoeling van de Chinees-Amerikaanse handelsspanningen, de opvering van de olieprijs en het betere vormpeil van de Amerikaanse technologiesector.

De meer verzoenende houding van de grote centrale banken naar aanleiding van de groeivertraging en in het bijzonder de geduldige aanpak van de Federal Reserve (Fed) omtrent toekomstige renteverhogingen, werden eveneens zeer goed onthaald door de markt.

De aandelenmarkten profiteerden daarvan om stevige winsten te boeken in de Verenigde Staten, de groeimarkten en zelfs in Europa, ondanks de teleurstellende statistieken en het aanslepende brexitverhaal.

Ook op de obligatiemarkten was de algemene tendens positief tegen een achtergrond van dalende rentevoeten. Het waren vooral de meest dynamische categorieën, zoals High Yield obligaties en obligaties van groeilanden, die de wind in de zeilen kregen. Staatsleningen konden positieve (maar meer bescheiden) prestaties voorleggen.

Diversificatie en kwaliteit zijn de sleutelwoorden

Het leidt weinig twijfel dat het beleggingslandschap ook dit jaar af te rekenen zal krijgen met hoge volatiliteit, maar wij behouden een constructieve kijk op de aandelenmarkten. De wereldwijde groei heeft gas teruggenomen, maar het tempo blijft hoe dan ook behoorlijk en een recessie ligt volgens ons niet in het verschiet voor 2019.

Dat de Fed voor een accommoderende monetaire beleidsbocht kiest is overigens een zeer positieve ontwikkeling, nu ook de piek van de liquiditeitsinjecties van de centrale banken achter de rug is. De beurswaarderingen tot slot (koers/geraamde winst verhouding) blijven aantrekkelijk en hebben reeds conservatieve winstprognoses ingecalculeerd.

In een einde-cycluscontext is een goede diversificatie essentieel en moet ook sterker het accent gelegd worden op kwaliteit. Vandaar dat onze voorkeur uitgaat naar de Amerikaanse aandelenmarkt boven de Europese: de Verenigde Staten hebben een defensiever karakter en het aanbod bevat meer kwaliteitsaandelen in vergelijking met Europa, waar de dreigende wolken nog lang niet geweken zijn.

In de groeimarkten lijken de vooruitzichten ons beter voor Azië dan voor Latijns-Amerika. Bovendien lijkt het marktpessimisme tegenover de situatie in China ons overdreven.

Obligaties in dollar vormen een interessante piste

We kunnen niet anders dan vaststellen dat de obligatierente uiterst laag blijft in Europa. Een stijging lijkt pas mogelijk van zodra de onzekerheden in de regio minder acuut worden. In absolute termen zou de obligatierente echter hoe dan ook laag blijven. Wij zien meer opportuniteiten bij de obligaties in dollar. De Amerikaanse schatkistcertificaten bieden bijvoorbeeld al interessante renteniveaus, zonder dat er daarbij voor zeer lange looptijden moet gekozen worden.

Op vlak van bedrijfsobligaties geven we de voorkeur aan deze van kwalitatieve ondernemingen. De rendementen van speculatieve obligaties zijn logischerwijze hoger, maar de risico’s worden niet langer volledig gecompenseerd door de spreads (rendementsverschillen tegenover risicoloze rente).

Een gediversifieerde blootstelling aan obligaties van groeilanden in sterke munten lijkt ons een beter alternatief om meer rendement te behalen: de fundamentals zijn goed en het feit dat de Fed minder gehaast is om haar rente op te trekken, zou in hun voordeel moeten blijven spelen.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook