Online Banking

Uw voordelen op een rijtje:

 • Beleg online tegen uiterst lage tarieven
 • Beheer zelf uw bankzaken, waar en wanneer u wilt
 • Volg de beurs online en krijg relevante financiële informatie

Zelf online bankieren? Teken vandaag nog in op DB M@X, een van de beste aanbiedingen op de markt voor dagelijks bankieren.

Iets voor u?

Online Banking. Bankier waar en wanneer u wilt.

Voor advies over beleggingen of uw pensioen, kunt u altijd terecht in onze Financial Centers. Maar waarom zou u zich verplaatsen voor uw dagelijkse bankzaken?

Met Online Banking regelt u die gewoon van bij u thuis. Snel, veilig en comfortabel. Uw rekeningen raadplegen, de beurskoersen volgen, voordelig beleggen… met Online Banking hebt u alle touwtjes in handen, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Bankieren met Online Banking:

 • betalingen uitvoeren
 • doorlopende opdrachten openen, bekijken of afsluiten
 • uw domiciliëringen bekijken of beperken (een maximale periodiciteit voor transactiesvastleggen, een mandaat blokkeren of deblokkeren, een betaling weigeren)
 • online een spaarrekening, zichtrekening of effectenrekening openen
 • de stand en historiek van uw rekeningen en uw DB Mastercard raadplegen

Online Banking voor uw beleggingen:

 • Volg de evolutie van uw beleggingsportefeuille
 • Koop of verkoop voordelig beleggingsproducten*
 • Volg de economische en financiële actualiteit in "real time"**
 • Geniet van lage instapkosten op beleggingsfondsen van 25 financiële instellingen
 • Ontdek gedetailleerde informatie over een breed aanbod van beleggingsproducten

*6 euro voor online beursorders tot en met 2.500 euro op Euronext Brussel, Parijs, Amsterdam
**Indien u minstens 1 beursorder per trimester doet

Teken in op DB M@X, uw gratis pakket voor dagelijks bankieren en nog steeds een van de beste aanbiedingen op de markt.

Interesse?

Online Banking maakt deel uit DB M@X, een van de beste aanbiedingen op de markt voor dagelijks bankieren. Met:

 • hoge rendementen
 • gratis betaalkaarten
 • voordelig online beleggen

Online bankieren bij Deutsche Bank? Open nu uw gratis DB M@X.

FAQ

Veelgestelde vragen

(over Online Banking)

Werkt uw digipass niet zoals het hoort? Zijn één of meerdere cijfers moeilijk leesbaar?

Contacteer onze digipass helpdesk dan op 078/155.152. Zij helpen u met plezier verder.

Hebt u problemen bij het invoeren van een overschrijving in uw Online Banking?

Door een update van de Online Banking-omgeving is het mogelijk dat u problemen ervaart bij het invoeren van een nieuwe overschrijving.

Indien u met dit soort problemen te maken hebt, kan het zijn dat uw internebrowser niet meer up-to-date is of dat het cachegeheugen van uw browser een oude versie van de applicatie opslaat.

Wij raden u aan om de cache van uw browser leeg te maken:

 • Windows: Ctrl + F5
 • Mac/Apple: Apple + R of command + R
 • Linux: F5

of om hem te updaten: Internet explorer, Mozilla Firefox, Safari.

Als het probleem ondanks de update van uw internetbrowser niet opgelost is, kunt u contact opnemen met onze Cliëntendienst op het nummer 078 156 160 van maandag tot vrijdag van 8.30 u tot 19 u en op zaterdag van 9 u tot 12 u. Onze medewerkers helpen u graag verder om dit probleem op te lossen.

Intussen kunt u erop rekenen dat ons team het nodige doet om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Welke wisselkoers wordt toegepast op een omzetting in vreemde munten?

Via Online Banking kunt u de wisselkoers niet opvragen.

- Bel ons hiervoor op het nummer 078 156 160, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 19u en op zaterdag van 9u tot 12u.

- Of kom langs in uw Financial Center.

U krijgt de wisselkoers die geldig is de dag na uw aanvraag.

Kan ik overal veilig aanloggen via Online Banking?

Uw verrichtingen en persoonlijke gegevens zijn beveiligd op 3 niveaus: op operationeel niveau, op het niveau van het internet en op het niveau van de internetservers van de bank.

De toekenning, de hernieuwing en het interne beheer van de Digipass en de gebruikersnaam verlopen volgens erg strenge procedures. Alle gegevensstromen, gegenereerd via Online Banking, tussen de servers van de bank en uw computer zijn geëncrypteerd. Onze webservers zijn bovendien beschermd door een intern beveiligingssysteem (firewall).

Wij raden u ook aan om de pagina ‘10 praktische tips inzake de veiligheid van Online Banking’ te lezen.

Wat is het verschil tussen een transfer en een overschrijving?

Wanneer u transacties wilt invoeren via Online Banking krijgt u bij spaarrekeningen de mogelijkheid om een transfer te doen en bij zichtrekeningen een overschrijving.

Met een transfer wordt een transactie bedoeld tussen twee Deutsche Bank rekeningen van dezelfde persoon. Hebt u bijvoorbeeld een DB E-account met het nummer BE10 6111 2222 3333 en een DB saving account met het nummer BE20 6111 4444 5555, dan kunt u tussen deze twee rekeningen geld transfereren via de knop ‘transfer’. Wilt u geld overschrijven van uw zichtrekening naar een rekening van een derde, binnen of buiten Deutsche Bank? Dan doet u dit via de knop ‘overschrijving’.

Kan ik uittreksels afprinten via Online Banking?

DB M@X cliënten ontvangen gratis elektronische uittreksels. Wilt u uw uittreksels per post ontvangen? Dan rekenen we portkosten + 0,10 euro per verzending aan.

Welke stappen onderneem ik om mijn pensioen te domiciliëren?

Wanneer u stopt met werken en ingeschreven bent voor een uitkering bij de Rijksdienst Voor Pensioenen, brengt u deze per brief op de hoogte van uw rekening bij Deutsche Bank. Vermeld ook uw rijksregisternummer en onderteken uw brief. In geval van een gezinspensioen is de handtekening van beide echtgenoten nodig. U kunt uw rekeningnummer ook invullen op het formulier dat deze dienst u opstuurt ter kennisgeving van het recht op pensioen. Stuur uw brief of het formulier per post naar de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP), Postbus 167, 1060 Brussel, per fax naar 02 529 21 92 of per e-mail naar virements@onprvp.fgov.be.

Hoe kan ik DB M@X activeren nadat ik deze online heb geopend?

Het activeren van uw DB M@X-pakket is nodig om uw bankkaarten te ontvangen en debetverrichtingen te kunnen uitvoeren. Deze activatie gebeurt door een storting van minimum 1.000 euro op één van uw rekeningen. Deze 1.000 euro moet afkomstig zijn van een rekening bij een andere Belgische bank op uw naam en adres. Indien de adressen niet overeenkomen, kan de rekening niet geactiveerd worden. Indien u een correcte overschrijving van 1.000 euro doet, zal uw rekening binnen 24u worden geactiveerd.

Beschikt u niet over een rekening bij een andere bank op dezelfde naam en adres? Kom dan met uw identiteitskaart langs in uw Financial Center. Daar zult u een document tekenen om uw DB M@X-pakket te activeren.

Ik beschik over een DB Personal relatie. Kan ik dan nog genieten van de voordelen van DB M@X?

Met een DB Personal-contract geniet u eveneens van alle voordelen inbegrepen in het DB M@X-pakket. Als u inschrijft voor de Private Investment Services van Deutsche Bank, krijgt u dus ook een gratis zichtrekening, tot twee gratis bankkaarten (indien gewenst) en toegang tot Online Banking.

In detail

Titanium - (Algemene voorwaarden)  
   
Zichtrekening (DB E-Account)
- Beheerskosten
- Elektronische rekeninguittreksels
Technische fiche


inbegrepen
   
Kaarten
- Kredietkaart DB Titanium Card
- Debetkaart Bancontact/Mister Cash
met Maestro en Proton

inbegrepen
inbegrepen
   
Abonnement op Online Banking gratis
   
Creditrentevoet
- Percentage per jaar
- Roerende voorheffing
- Periodiciteit
- Minimaal bedrag

rates.eaccount.re1%
25%
trimestriële berekening
nvt
   
Debetrentevoet
- Stilzwijgend aanvaarde overschrijding1
- Niet-toegelaten overschrijding

rates.eaccount.re2%
rates.eaccount.re2%
   
Geldafhaling in buitenland
- via Maestro / Cirrus
- via de DB Titanium Card
Zie DB M@X technishe fiche
   
Jaarlijkse bijdrage
In kader van DB Personal
Gratis
Gratis

1 Bij het gebruik van zijn zichtrekening spant de rekeninghouder zich in om het op dat ogenblik beschikbare saldo –rekening houdend met eventueel nog te boeken verrichtingen - op de zichtrekening niet te overschrijden. Behoudens wanneer de rekeninghouder met de bank een expliciete kredietovereenkomst heeft afgesloten, staat het de bank vrij om, naar eigen believen en zonder verplichting tot motivatie, een eventueel ontstane debetstand op de zichtrekening te tolereren of te weigeren. In dit laatste geval zal de rekeninghouder van de zichtrekening de debetstand onverwijld en volledig, inclusief reeds verlopen debetintresten, moeten aanzuiveren.
Een of verschillende eventuele stilzwijgende aanvaardingen van een debetstand op de zichtrekening creëren nooit de verplichting voor de bank om toekomstige debetstanden evenzeer te tolereren.
In geen geval zal de bank debetstanden stilzwijgend tolereren die meer dan 1249 EUR bedragen. Evenmin zal de bank debetstanden tolereren voor een periode van meer dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van hun ontstaan.
Zowel de stilzwijgend aanvaarde als niet getolereerde, en dus onrechtmatige debetstanden doen debetintresten lopen.

Voorwaarden geldig op rates.date.cond onder voorbehoud van wijzigingen van de wettelijke bepalingen. Verzekeringen ingeschreven bij AIG Europe Limited, Belgisch Bijkantoor. Meer details in verband met de verzekeringen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

ONLINE BANKING